Organisationer

Organisationer

Är du intresserad av att samarbeta med andra i Europa men har ännu inte någon bestämd idé?

Lägg till din organisation

Lägg till din organisation i EPALE:s partnersök för att öka din synlighet och uppmärksamma andra på att du vill engagera dig i ett europeiskt samarbete.

Topptips: Ange så mycket information som möjligt om din organisation och den typ av aktiviteter du är engagerad i för att hjälpa andra att hitta dig.

Del av en organisation?

Lägg till den på vår sida! Tryck på länken här under och lägg till din organisation!

Hitta den senaste informationen om hur EU främjar vuxnas lärande

Applied Filters

Klaipeda Ernestas Galvanauskas Vocational Training Center is one of the largest and most modern vocational training institutions in Western Lithuania, providing a wide range of quality services, focused on the needs of the client/student and the regional labor market. ...
Litauen
Lithuania.
Reflectus in an online platform designed to enhance reflective learning experiences
Viešoji įstaiga „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ pagal licenciją, nuo 2011 metų, teikia dienos socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia. Įstaigos veiklos tikslai: vykdyti protinę ir kompleksinę negalią turinčių asmenų integraciją į visuomenę, ugd...
We are Kaunas District Municipal Public Library - one of the oldest district municipal libraries in Kaunas. We do our best already 67 years! All the time we raised our book funds and library functions, so did and still do our visitors and readers.Today the public library is one ...