Organisationer

Organisationer

Är du intresserad av att samarbeta med andra i Europa men har ännu inte någon bestämd idé?

Lägg till din organisation

Lägg till din organisation i EPALE:s partnersök för att öka din synlighet och uppmärksamma andra på att du vill engagera dig i ett europeiskt samarbete.

Topptips: Ange så mycket information som möjligt om din organisation och den typ av aktiviteter du är engagerad i för att hjälpa andra att hitta dig.

Del av en organisation?

Lägg till den på vår sida! Tryck på länken här under och lägg till din organisation!

Hitta den senaste informationen om hur EU främjar vuxnas lärande

Slovenien
Slovenia.
Micro Team® is an adult education provider with 22 years of experience in providing non-formal training programmes in the field of digital literacy competence, globally recognised ICT competencies – ICDL/ECDL computer literacy certification programmes, soft skil...
CTRP Maribor je socialno podjetje, ki nudi strokovno ter organizacijsko podporo razvojnim in družbenim pobudam, kateri spodbujajo gospodarsko, socialno, okoljsko in kulturno trajnosten razvoj na Štajerskem. Pomoč nudimo tako začetnikom, kot tudi izkušenim podjetnikom, da lahko v...
ABOUT US We are located in a small but tourist town Rogaška Slatina, which lies near the border with Croatia.