Organisationer

Organisationer

Är du intresserad av att samarbeta med andra i Europa men har ännu inte någon bestämd idé?

Lägg till din organisation

Lägg till din organisation i EPALE:s partnersök för att öka din synlighet och uppmärksamma andra på att du vill engagera dig i ett europeiskt samarbete.

Topptips: Ange så mycket information som möjligt om din organisation och den typ av aktiviteter du är engagerad i för att hjälpa andra att hitta dig.

Del av en organisation?

Lägg till den på vår sida! Tryck på länken här under och lägg till din organisation!

Hitta den senaste informationen om hur EU främjar vuxnas lärande

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož je osrednja splošna knjižnica, ki opravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti za območje občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Knjižnična dejavnost je namenjena 16.409 prebivalcem. V lokalnem okolju knjižnica predstavlja p...