Organisationer

Organisationer

Är du intresserad av att samarbeta med andra i Europa men har ännu inte någon bestämd idé?

Lägg till din organisation

Lägg till din organisation i EPALE:s partnersök för att öka din synlighet och uppmärksamma andra på att du vill engagera dig i ett europeiskt samarbete.

Topptips: Ange så mycket information som möjligt om din organisation och den typ av aktiviteter du är engagerad i för att hjälpa andra att hitta dig.

Begränsa dina resultat

LAND

Del av en organisation?

Lägg till den på vår sida! Tryck på länken här under och lägg till din organisation!

Hitta den senaste informationen om hur EU främjar vuxnas lärande

Applied Filters

We are Intergenerational and Volunteer Center TOTEM, an NGO from Pilsen, Czech Republic. Our mission is to create positive and functional interpersonal relationships within the family and also within the wider context of civic society. Totem provides social-stimulation services ...
ITC International provides ERASMUS+ courses in:PRAGUE, BARCELONA, LONDON, HELSINKI AND KARLSHAMN. ITC is a modern and dynamic institution for adult education and in-service teacher training, established by The Czech Ministry of Education and is active since 1996. ITC makes Erasm...