Organisationer

Organisationer

Är du intresserad av att samarbeta med andra i Europa men har ännu inte någon bestämd idé?

>

Lägg till din organisation

Lägg till din organisation i EPALE:s partnersök för att öka din synlighet och uppmärksamma andra på att du vill engagera dig i ett europeiskt samarbete.

Topptips: Ange så mycket information som möjligt om din organisation och den typ av aktiviteter du är engagerad i för att hjälpa andra att hitta dig.

Begränsa dina resultat

LAND

Area of activities / interests

Del av en organisation?

Lägg till den på vår sida! Tryck på länken här under och lägg till din organisation!

Hitta den senaste informationen om hur EU främjar vuxnas lärande

Národné osvetové centrum je organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorá plní úlohy odborného a metodického pracoviska pre kultúrnu a osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmi...
Národné športové centrum (NŠC)  je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. 1. 2004 zlúčením Centra akademického športu a Národného inštitútu športu (1. 1. 2002).V oblasti športovej prípravy je poslaním NŠC zabe...
State Vocational Education Institute (ŠIOV) is an agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic responsible for vocational education and training (VET) in Slovakia. It is in charge of methodological, pedagogical guidance and coordination...