Hoppa till huvudinnehåll
Organisation Details

Mareena

Slovakia

Mareena is a civic association providing integration services to foreigners living in Slovakia, encouraging social interactions between foreigners and locals and bringing the topics of migration and integration issues to the public.

Through a customized volunteering programme, Mareena provides support services for people in need of international protection, it creates a safe space for locals and migrants to meet through community activities and supports language, work and socio-cultural integration through educational and development programmes. Mareena also partners with researchers to develop evidence-based solutions aimed at promoting integration, social cohesion and raising awareness of migration and integration.

Currently, Mareena has 12 employees and 75 volunteers in three cities - Bratislava, Nitra and Košice.

Mareena je občianske združenie, ktoré poskytuje integračné služby cudzincom žijúcim na Slovensku, podporuje sociálne interakcie medzi cudzincami a miestnymi a šíri povedomie o témach migrácie a integrácie. 

Prostredníctvom dobrovoľníckeho programu poskytuje doplnkové služby pre osoby s medzinárodnou ochranou, komunitnými aktivitami prepája majoritu s migrantskými komunitami a vzdelávacími službami podporuje jazykovú, pracovnú a sociokultúrnu integráciu. Zapája sa do výskumov v oblasti pôsobenia a na základe dát rozvíja aktivity zamerané na podporu integrácie, sociálnej kohézie a šírenia povedomia o migrácii a integrácii.

Momentálne má Mareena 12 zamestnancov a 75 dobrovoľníkov pôsobiacich v troch mestách –- Bratislave, Nitre a Košiciach. 

 
Organisation Details
Organisationens aktivitets-/intresseområde
Tillhandahåller vägledning om utbildning och/eller karriärutveckling
Vuxenutbildningsanordnare
Organisationens webbplats

Partnerförfrågan från denna organisation

No partner requests found for this organisation.

Vill du hitta en partner?

Vi finns här för att hjälpa dig! Tryck på länken här nedan och börja leta efter partners!