European Commission logo
Skapa ett konto
Resource Details
RESURS

Erasmuse uudiskiri - november 2021

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarskorpuse Agentuuri novembrikuine uudiskiri toob huvilisteni alljärgnevad teemad:

Erasmus+ kuulutas välja taotlusvoorud aastaks 2022

Järgmisel aastal on õpirännete toetuse taotlemise tähtaeg 23. veebruarilkoostööprojektide tähtaeg 23. märtsil. Noortevaldkonna õpirändele on juba välja kuulutatud ka teise vooru tähtaeg, 4. oktoober. Samal päeval on ka nii haridus- ja noortevaldkonna väikeprojektide teise vooru tähtaeg ja DiscoverEU taotlemise tähtaeg.

Komisjon kuulutas välja Euroopa solidaarsuskorpuse taotlusvooru aastaks 2022. Noorte vabatahtlikku tegevust toetatakse tuleval aastal enam kui 138 miljoni euroga. Vabatahtliku teenistuse ja solidaarsusprojektide esimene taotlusvoor on avatud kuni 23. veebruarini, solidaarsusprojektide teine ja kolmas taotlusvoor on avatud vastavalt 4. maini ja 4. oktoobrini.

Erasmus+ 2022 haridusvaldkonna avaseminar

Erasmus+ 2022 haridusvaldkonna avaseminar toimub virtuaalselt 9. detsembril 2021. Kõik tulevased taotlejad ja programmihuvilised on oodatud registreerima.

Koostööprojektide taotlusvoorude tulemused

Haridusvaldkonna taotlejate seas oli 10 üldhariduskooli, üks omavalitsus ja muud hariduse valdkonnas tegutsevad asutused. Eesti eelarve  2021. aasta koostööprojektide toetuseks kokku oli üle 7 miljoni euro, millest üle 5 miljoni jagati esimeses taotlusvoorus. 

Ülevaade artiklikogumikust: karjäärispetsialistide professionaalsuse ümbermõtestamine

Äsja ilmunud CareersNeti ekspertide artiklikogumik keskendubki karjäärinõustamise ja -õppe kohanemisele digimaailmaga ning mõtestab ümber professionaalse karjäärispetsialisti rolli selle kõige keskel. Kogumikku on panustanud ka Euroguidance Eesti keskuse juht Margit Rammo, kes tutvustab oma artiklis Eesti kvalifikatsiooniraamistikku ja kutsesüsteemi, mis toetab karjäärispetsialistide arengut. Samuti toob ta välja edasised arengusuunad karjäärispetsialistide professionaalsuse toetamisel.

Elva Gümnaasium pälvis keeleõppe tunnuskirja

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu sügiskonverentsil anti üle 2021. aasta Euroopa keeleõppe tunnuskiri ning rahaline preemia Elva Gümnaasiumile virtuaalse gümnaasiumiõpilastele suunatud tõlkevõistluse korraldamise eest.

Kohtu Euroopa kolleegidega Tallinnas!

Kutsume Erasmus+ koostööprojektides osalemisest huvitatud organisatsioone saatma oma esindajaid veebiseminarile Enhancing Digital Competences in Education & Training. Kontaktide loomisele ja projektiideede algatamisele pühenduv seminar toimub 2.-3. detsembril 2021 ning on inglisekeelne. Seminari osaleb umbkaudu 50 haridustöötajat üle Euroopa.

Virtuaalne innovatsioonikonverents noortevaldkonna otsustajatele

9. detsembril kell 13-16 toimub virtuaalne innovatsioonikonverents omavalitsuste noorsootööspetsialistidele ja KOV tasandi noortevaldkonna otsustajatele.

Kutse veebiseminarile Karjäärivaldkond Eestis: strateegilised valikud ja võimalused        15. detsembril tutvustab Euroguidance Eesti keskus veebiseminaril kahe värskelt valminud karjääriteenuste valdkonna uuringu tulemusi.

Kuula ja saa inspiratsiooni, milliseid rahvusvahelisi projekte Eesti koolides ja lasteaedades tehakse   3. detsembril toimuval Distantsilt Targemaks veebiseminaril „Rahvusvaheline koostöö - parimad praktikad Eesti koolidest ja lasteaedadest“ tutvustavad inspireerivad õpetajad häid näiteid rahvusvaheliste veebipõhiste projektide läbiviimisest oma koolis ja lasteaias. Lisaks tutvustab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur põgusalt ka Erasmus+ 2022. aasta taotlemise võimalusi.

Taskuhääling kutsub kuulama

Erasmuse taskuhäälingu seekordses osas küsime, kumb oli enne, kas innovaatiline ja pühendunud õpetaja või projekt, mis tõi talle teenitud tähelepanu. 

Ühelt seikluselt järgmisele ehk kuidas me tasuta rongiga Skandinaaviat avastasime        Minu vahetusaasta USAs oli just lõppenud ning ootasime teiste vahetusõpilastega Washingtoni lennujaamas oma lendu tagasi Eestisse. Juhuslikult tuli vestluse käigus välja, et Euroopa Liit oli alustanud uue programmiga DiscoverEU, mille käigus jagatakse 18-aastastele eurooplastele välja Interraili tasuta rongipasse.

Erasmus+ Higher Education International Dimension Baltic Infodays tõi Eestisse kolleegid Lätist ja Leedust        Oktoobris toimusid Tallinnas kõrghariduse üleilmset dimensiooni käsitlevad infopäevad. Osalejad olid väga tänulikud, et õnnestus siiski isiklikult kokku saada ja kasulikku infot hankida, et kõrghariduse projekte veelgi enam arendada.

Resource Details
Erasmus+.
Resursförfattare
Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur
Typ av resurs
Möjligheter och resurser
Land
Eesti
Publiceringsdatum
Dokumentets språk
Eesti keel
Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!