European Commission logo
Skapa ett konto
Всички презентации от семинара за професионалното образование и обучение
Dokument

Всички презентации от семинара за професионалното образование и обучение

По-долу Ви предоставяме достъп до всички презентации, представени на семинара "Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на професионалното образование и обучение за гарантиране на заетост и конкурентоспособност, проведен в курортен комплекс "Слънчев бряг", община Несебър, от 22-22 юли 2021 г. По-конкретно темите на презентациите и имената на презентаторите бяха:

1. Изпълнение на стратегическите цели на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година.  Презентатор: Валентина Дейкова, Министерство на образованието и науката;

2. EPALE – тематични фокуси през 2021 г., вкл. цели, методи на обществената консултация и резултати от предварителната оценка; Презентатор: Жулиян Гочев, Министерство на образованието и науката;

3. Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на професионалното образование и обучение за гарантиране на заетост и конкурентоспособност; Презентатор: Румяна Костадинова, външен експерт към екипа на националния координатор.

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du lägga till ett gruppinnehåll?

Don’t hesitate to do so! Click the link below and add group content now!