Resource Details
RESURS

Erasmus+ Učiteľské Akadémie

Európsky vzdelávací priestor je rozsiahlou iniciatívou Európskej komisie, ktorej cieľom je pomôcť všetkým študujúcim v Európe rozvíjať ich zručnosti počas celého života, študovať v zahraničí a uznávať ich vzdelávanie.

Celá dimenzia európskeho vzdelávacieho priestoru je venovaná zlepšovaniu vzdelávania a profesionálneho rozvoja učiteľov a školiteľov.

Nový program Erasmus + (2021 - 2027) prispeje k dosiahnutiu tohto cieľa podporou projektov so širokou škálou príležitostí, vrátane spolupráce s rovesníkmi a trávenia času v zahraničí.

Učiteľské akadémie #ErasmusPlus sú novou iniciatívou špeciálne navrhnutou na podporu učiteľov a školiteľov v ich kariére podporou hlbšej spolupráce pri počiatočnom a ďalšom vzdelávaní učiteľov.

Resource Details
Teacher Academies.
ISBN
978-92-76-27605-0
Resursförfattare
Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission)
Typ av resurs
Öppna utbildningsresurser
Publiceringsdatum
Dokumentets språk
Resource media
Teacher Academies.
Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!