Blog
Blog

Pályakövetési gyakorlat a Debreceni Szakképzési Centrum Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikumban

Kiss Annamária, az EPALE nagykövete Dr. Barcsa Lajos igazgatóval készített interjút a intézményi pályakövetési rendszerükről.

Dr. Barcsa Lajossal, a Debreceni Szakképzési Centrum Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum igazgatójával készült interjú célja egy hosszú évek óta működő intézményi pályakövetési rendszer bemutatása.

 

Mikor és miért kezdték el az intézményi szintű pályakövetést az iskolákban?

Meglátásom szerint egy iskola mindig nyomon követi saját tanítványainak az életútját. 2002 óta vagyok az intézmény vezetője, azóta módszeres utókövetést végzünk kérdőívek kiküldésével. Természetesen már előtte is volt valamilyen szintű pályakövetés, csak nem ennyire szabályozott keretek között működött.

 

Milyen időközönként és milyen gyakorisággal keresik meg az egyes évfolyamokat?

Amikor végez egy évfolyam, akkor a volt osztályfőnök ezt az utógondozást feladatának tekinti, függetlenül attól, hogy külön felhívnánk erre a figyelmét. A módszeresen gyűjtött pályakövetési adataink rövid távú pályakövetési adatokat tartalmaznak, tehát közvetlenül a végzés utáni információkból pontos képet kapunk a tanulók elhelyezkedését és továbbtanulását illetően. Ugyanakkor ez után is követjük a pályájukat.

Formális úton, mintavétel alapján keressük fel a volt diákjainkat, hiszen egy fejlesztés végrehajtásához vagy egy-egy beiskolázási döntéshez építünk a tapasztalataikra.

Informális módon is gyűjtenek információt az osztályfőnökök, főként az osztálytalálkozók révén. Be szoktak vinni egy kis táblázatot és amennyiben hozzájárul a korábbi diák, akkor le szokták írni, hogy az adott időszakban hol dolgoznak. Számunkra fontosak ezek az adatok, mert a későbbiekben tudunk ezekre támaszkodni.

 

Milyen lépésekből áll egy rövid távú pályakövetési ciklus?

Fontos tudatosítani a diákokban, hogy meg fogjuk őket keresni a későbbiekben, és kapcsolatban maradunk a végzést követően is. Nagyon fontos, hogy szeressék az osztályfőnöküket, valamint az iskolát is, mert ez növeli a válaszadási hajlandóságot. Ezt követi a már kidolgozott kérdőív esetleges frissítése és kiküldése. A végzés után a volt osztályfőnökük keresi meg őket és várja a visszajelzésüket.

Az utókövetés a szeptemberi időszakban kezdődik és a következő beiskolázásnál ezek az adatok már rendelkezésre is állnak. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy a diákok szerettek ide járni, és szerették az osztályfőnöküket, így örömmel adnak nekünk visszajelzést.

A válaszokat alapvetően az osztályfőnök dolgozza fel, de mivel iskolai szinten van rá szükségünk, az intézmény két iskolatitkára is támogatja a munkájukat. Szervezési szempontból az általános igazgatóhelyettes, a kérdőív szakmai tartalma tekintetében pedig a szakmai igazgatóhelyettes a felelős. A legfontosabb személy a folyamatban azonban az osztályfőnök, aki a saját osztályának vezetője minden tekintetben. A pályakövetés eredményeit természetesen a nevelőtestület minden tagja megkapja, és az iskola holnapján is közzétesszük.

Az eredmények feldolgozását követően is keressük a tanulókat, például meghívjuk őket a jubileumi rendezvényeinkre. Vannak olyan nálunk végzett diákok is, akiknek ismert a neve helyi szinten, avagy országosan is, velük riportot is szoktunk készíteni. Ezen tevékenységeink is arra ösztönzik a volt diákjainkat, hogy tartsák velünk a kapcsolatot.

 

Hány kérdésre kell válaszolniuk a tanulóknak?

Úgy gondoljuk, nem szerencsés hosszú és sok kérdést tartalmazó kérdőívet kitöltetni, így tíz kérdésnél nem teszünk fel többet. Rákérdezünk a munkaerőpiaci helyzetükre, tehát arra, hogy éppen mit csinálnak, mivel foglalkoznak. Fontos szempont, hogy szakmájukban helyezkedtek-e el, vagy ahhoz kapcsolódóan folytatnak tanulmányokat, avagy sem. Nagyon fontos kérdés, hogy tudják-e használni az iskolában tanultakat, ezen belül pedig rákérdezünk arra, mi az a terület, amit nagyon jól tudnak használni, és a képzésük mely területén tapasztaltak hiányosságokat. Ez nekünk egy visszajelzés, amit el kell fogadnunk, és lépéseket kell tennünk a helyzet megoldására. Továbbá kérdezzük a tanulókat a tapasztalt nehézségeiket és a jövőbeni terveiket illetően is.

 

Milyen módon érik el a diákokat?

Eleinte postai úton történtek a megkeresések, de az utóbbi időszakban már csak elektronikus úton keressük fel a tanulókat. Mindenkinek megvan az e-mail címe, de az osztályfőnökök ezen felül akár Facebookon vagy telefonon is felkeresik őket adott esetben. Emellett azokat a platformokat is használjuk, amelyeken most a digitális oktatás folyik. Vannak kollégáim, akik a Zoom-ot használják, vannak, akik a Microsoft Teams felületét, Discordot vagy Cisco Webexet.

 

Milyen nehézségekkel néztek szembe a megvalósítás során?

Nem igazán éltünk meg nehézséget, ez inkább egy kellemes feladat, amit mi szívesen csinálunk. Mindig jó hallani a régebbi diákjainkról, így nem nevezném nehézségnek azt, hogy esetleg később válaszolnak. A pályakövetés során „nincs adat” jelölés egyetlen osztályunknál fordult elő az összesített táblázatunkban. Ebbe az osztályba olyan tanulók jártak, akik érettségi végzettséggel léptek be hozzánk, és így, hogy csak két évet jártak ide, velük lazább a kapcsolatunk. Ez esetben is a tanulók többsége adott azért visszajelzést, csupán néhány kivétel akadt.

 

Pályakövetési szempontból kiket szoktak még felkeresni a végzett diákok mellett?

Több mint 70 vállalattal vagyunk folyamatos kapcsolatban az oktatói továbbképzés, a szakmafejlesztés és a gyakorlati képzés területén. Utóbbi esetében a duális képzés miatt tovább kell még építenünk a kapcsolati hálónkat. Ahhoz, hogy visszajelzést kapjunk a diákok teljesítményéről, nem kell külön felkeresnünk őket, mert folyamatosan kapcsolatban állunk velük. Egy-egy döntés előtt, ami a beiskolázást érinti, meg szoktuk keresni a vállalatokat, ugyanakkor most például tőlük jött létszámnöveléssel kapcsolatos kérés.

A Debreceni Egyetemmel különösen – de természetesen más egyetemmel is – folyamatos kapcsolatban állunk. Egyrészt a tanárképzés kapcsán, másrészt nagyon sokan tanulnak tovább ezekben az intézményekben a mi iskolánkból. A Debreceni Egyetemtől mindig kapunk visszajelzést arról, hogy mennyire lehet számítani a mi tanulóinkra, meg kell súgnom, a visszacsatolások pozitívak. Sőt, most az okleveles technikus képzés indítása által egy új együttműködési lehetőség nyílt meg, amelyet együtt építünk.

 

Milyen módon tudták felhasználni a pályakövetés eredményeit?

Az eredmények felhasználásának nagyon sok módja van. Elsősorban a jövő tervezésekor vizsgáljuk meg tüzetesebben, hogy milyen hatást értünk el az eddigi tevékenységünkkel, és mire van még szükség a fejlődéshez. A pályakövetés eredményei megjelennek a szakmai programban is. A jövő tervezéséhez viszont a pályakövetésből származó adatok mellett, a környező vállalatokkal való folyamatos kapcsolattartás és az abból beszerzett információk is elengedhetetlenek. A vállalatoknál nem kérdezünk rá név szerint a tanulók teljesítményére, de arra igen, hogy az adott évben, az iskolánkban végzett és felvett technikusokkal mennyire vannak megelégedve a szakmai tudás, az emberi hozzáállás, és a munkához való hozzáállás tekintetében.

A másik nagyon fontos területe az eredmények felhasználásának az imázsépítés, tehát az iskola marketingtevékenysége. Természetesen évekre visszamenőleg rendelkezünk pályakövetési adatokból készített statisztikákkal, ugyanakkor a honlapon mindig csak az aktuálisat tesszük közzé. A beiskolázáskor nagyon fontos, hogy meg tudjuk osztani az érdeklődőkkel, hogy a nálunk végzett tanulók közül hányan dolgoznak vagy tanulnak a szakmájukban. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a hazai oktatási intézményeket összehasonlító produktumokban is meg tudunk jelenni a pályakövetésből származó adatainkkal, és ez szintén pozitívan hat az intézmény megítélésére. Továbbá az sem elhanyagolható szempont, hogy a különböző pályázatokhoz is felhasználjuk a pályakövetési adatokat.

 

Milyen fejlesztési lehetőségeket lát az iskola pályakövetési rendszerében?

A hosszú távú pályakövetés esetében a módszerességen lehetne javítani. A rövid távú pályakövetési adatok bekérése után már inkább az informális információgyűjtés kerül előtérbe. Ezen adatok összegyűjtésén és feldolgozásán, azt gondolom, lehetne még javítani.


 

Olvassa el témahetünk további cikkeit is!

Centrumban a pályakövetés: Interjú a Nyíregyházi Szakképzési Centrum szakmai főigazgató-helyettesével

Pályakövetési gyakorlat a Debreceni Szakképzési Centrum Péchy Mihály Építőipari Technikumban

Pályakövetés Békés megyében: Interjú a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara stratégiai koordinátorával

Login (9)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna

Kommande evenemang

17 Nov
2021
Upcoming

YH-forum

Sverige
Stockholm