European Commission logo
Skapa ett konto
Resource Details
RESURS

Stratégia Národnej banky Slovenska na podporu finančnej gramotnosti

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov (osobných financií) s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť nie je statická. Je to meniaca sa schopnosť, ktorá je podmienená vekom, rodinou, zamestnaním, kultúrou či miestom bydliska.

Národná banka Slovenska (ďalej NBS) si uvedomuje, že nízka finančná gramotnosť obyvateľov na Slovensku je častou príčinou problémov, do ktorých sa spotrebitelia dostanú, prípadne je dôvodom ich nespokojnosti s finančnou službou. Jedným z cieľov komunikačnej politiky NBS je ďalej sa podieľať na implementácii vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti a zabezpečiť primeranú informovanosť o svojej činnosti.

Na dosiahnutie tohto cieľa NBS pripravila Stratégiu Národnej banky Slovenska na podporu finančnej gramotnosti.

Resource Details
sfs.
Resursförfattare
Národná banka Slovenska
Typ av resurs
Öppna utbildningsresurser
Land
Slovensko
Login (1)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!