Hoppa till huvudinnehåll
Resource Details
RESURS

Разработване на политика за ориентиране през целия живот: Европейско ръководство

Това Европейско ръководство е създадено, за да помогне на определящите политиката и на други заинтересовани страни да се запознаят с осигуреното ориентиране през целия живот в съответната страна или регион и да набележат въпроси, изискващи внимание, и пропуски, които се нуждаят от преодоляване, изхождайки oт практики в други европейски страни. Ориентирането през целия живот покрива всички дейности, създадени да помогнат на хората да правят образователни, обучителни и професионални избори във всеки момент от живота си и да управляват кариерното си развитие. Ръководството се базира на четири ключови теми:

· умения за управление на кариерата;

· достъп, влючително и валидиране на предишно обучение и обучение чрез опита (APEL);

· механизми за сътрудничество и координация при разработване на политиката и системите на ориентиране;

· осигуряване на качеството и на доказателствена база за разработване на политиката и системите.

Resource Details
Resursförfattare
Европейска мрежа за политика на ориентиране през целия живот (ELGPN)
Typ av resurs
Möjligheter och resurser
Publiceringsdatum
Login (1)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!