European Commission logo
Skapa ett konto
Resource Details
RESURS

Lietuvos studijų būklės apžvalga

Vyriausybės strateginės analizės centro svetainėje (https://strata.gov.lt/lt/svietimo-politika/rezultatu-archyvas) paskelbta Lietuvos studijų būklės apžvalga. Leidinyje apibendrinama informacija, atspindinti 2019 m. Lietuvos studijų būklę ir jos pastarųjų penkerių metų tendencijas. Siekiama atsakyti į šiuos klausimus:

• Koks yra aukštojo mokslo finansavimas, ar jis didėja ir kaip didėja? Ieškant atsakymų nagrinėjamos tiek bendrai aukštajam mokslui skiriamos, tiek vienam studentui tenkančios valstybinės lėšos ir aukštųjų mokyklų išlaidų ir pajamų struktūra.

• Kokie yra aukštojo mokslo žmogiškieji ištekliai, kaip pagal šiuos rodiklius atrodome kitų šalių kontekste? Analizuojamos dėstytojų ir studentų sociodemografinės charakteristikos, priimamų, nutraukusių ir tęsiančių studijas studentų skaičiai, dėstytojams tenkanti studentų, administracijos darbuotojų dalis.

• Koks yra studijų prieinamumas, ar aukštasis mokslas vienodai prieinamas visoms visuomenės grupėms? Tai vertinama pagal moksleivių galimybes įstoti į aukštąsias mokyklas nepriklausomai nuo pajamų, lyties ir negalios.

• Kiek aukštasis mokslas patrauklus užsienio studentams, koks yra studentų ir dėstytojų tarptautinis mobilumas? Analizuojant nagrinėjama visą studijų programą Lietuvoje studijuojančių užsienio piliečių dalies, dalinėms studijoms išvykstančių ir atvykstančių studentų nuo visų studentų ir dėstytojų dalies nuo visų dėstytojų kaita.

• Kaip aukštųjų mokyklų absolventams sekasi integruotis darbo rinkoje? Ieškant atsakymų nagrinėjamas neseniai aukštąsias mokyklas baigusių asmenų užimtumo lygis ir kvalifikacijos atitiktis dirbamam darbui.

• Apžvalgoje taip pat pristatomi naujausi aukštojo mokslo teisinio reglamentavimo ir valdymo pokyčiai.

Apžvalgoje pateikti duomenys gali būti aktualūs ir įdomūs suaugusiųjų švietimo sektoriaus atstovams - aptariamos tendencijos, kaip antai: aukštojo mokslo prieinamumas, patrauklumas, kokybės užtikrinimas ir kt., atspindi situaciją Lietuvos švietimo sistemoje ir gali turėti tiesioginės įtakos suaugusiųjų švietimui, pabrėžiant šio sektoriaus paslaugų plėtojimo poreikį. Vienas iš dėmesio vertų faktų: Nors Lietuvoje aukštąsias mokyklas baigusių asmenų užimtumo lygis praėjus 1–3 metams po studijų baigimo yra aukštas, visgi pastebimas neatitikimas tarp įgytos kvalifikacijos ir dirbamo darbo. Tokia padėtis gali būti susijusi su vertikalia (pagal kvalifikacijos lygį) ir horizontalia (pagal kvalifikacijos sritį) neatitiktimi tarp švietimo pasiūlos ir paklausos, taip pat – nepakankama studijų kokybe. Galbūt pusiausvyrą galėtų padėti atstatyti būtent suaugusiųjų švietimo sektorius?

 

Resource Details
ISBN
Švietimo kokybė
Resursförfattare
Vyriausybės strateginės analizės centras
Typ av resurs
Studier och rapporter
Land
Lietuva
Publiceringsdatum
Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!