European Commission logo
Skapa ett konto
Blog
Blog

Seminarium EPALE: Edukacja kulturowa w małych i średnich miastach

Zapraszamy na seminarium poświęcone tematowi budowania programów edukacji kulturowej dorosłych wpisujących się w lokalne polityki społeczno-kulturowe.

Seminarium będzie poświęcone tematowi budowania programów edukacji kulturowej dorosłych wpisujących się w lokalne polityki społeczno-kulturowe.

Opowiemy:

 • W jaki sposób formułować ofertę edukacyjną w instytucjach kultury w sposób zgodny z lokalnymi politykami małych i średnich miast w Polsce?

 • Jaką rolę w kontekście edukacji dorosłych mogą odgrywać instytucje kultury?

 • Jak konstruować programy edukacji międzykulturowej i angażować w działania edukacyjne w instytucjach kultury cudzoziemców?

 • O budowaniu edukacji włączającej w instytucjach kultury i przygotowywaniu zdalnych warsztatów online dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu oraz dla seniorów zależnych

29 września 2020 r. (wtorek)

KAMIENICA KULTURY, Rynek 17, 63-200 Jarocin

Organizatorzy: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro EPALE, Muzeum Regionalne w Jarocinie i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin

Kkk_0

Seminarium EPALE: Edukacja kulturowa w małych i średnich miastach

29 września 2020 r.  Jarocin

PROGRAM

10.00-10.30

Rejestracja uczestników seminarium

10.30-11.00

Platforma EPALE jako źródło inspiracji

Małgorzata Dybała - Krajowe Biuro EPALE, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

11.00-11.30

Program Erasmus+ Edukacja dorosłych.  Oferta i przykłady projektów

Michał Chodniewicz - Zespół Edukacji Dorosłych Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

11.30-11.45

Przerwa kawowa

11.45-12.45

Jak konstruować programy edukacji międzykulturowej i angażować w działania edukacyjne w instytucjach kultury cudzoziemców

dr Izabela Czerniejewska z Centrum Badań Migracyjnych UAM i dr Marcin Szeląg UAP, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie, Ambasador EPALE

12.45-13.30

Przerwa obiadowa

13.30-14.00

Rola instytucji kultury w małych i średnich miastach

prof. dr hab. Agata Skórzyńska – kulturoznawczyni z Zakładu Kulturowych Studiów Miejskich Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu

14.00-15.00

O budowaniu edukacji włączającej w instytucjach kultury. Zdalne warsztaty integracyjne dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz dla seniorów zależnych

prof. dr hab. Marta Kosińska UAM, CPE CK Zamek w Poznaniu, Ambasadorka EPALE i dr Bartek Lis CPE CK Zamek w Poznaniu

15.15 – 16.15

Zwiedzanie Spichlerza Polskiego Rocka w Jarocinie (dla zainteresowanych)

POBIERZ PROGRAM   

Zapisy

Zapraszamy do rejestracji na Seminarium EPALE:

https://www.webankieta.pl/ankieta/552436/seminarium-epale-edukacja-kulturowa-w-malych-i-srednich-miastach.html

W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem: epale@frse.org.pl

Udział w seminarium jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktywnego konta lub rejestracja na Platformie EPALE.

Zarejestruj się na EPALE      


Zasady bezpieczeństwa

Czując się odpowiedzialni za Państwa bezpieczeństwo, zdrowie i komfort w czasie seminarium oraz dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników oraz pracowników Kamienicy Kultury wprowadzone zostały dodatkowe procedury i środki prewencyjne, dotyczące utrzymania szczególnej higieny i czystości podczas szkolenia, mających na celu zminimalizowanie zagrożeń COVID-19. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi punktami i odpowiedzialne stosowanie się do wytycznych.

 1. Pracownicy wyposażeni są w środku dezynfekujące i maski/ przyłbice.

 2. W kluczowych miejscach (recepcja) znajdują się środki dezynfekujące.

 3. Wzmożeniu uległy procedury sprzątania przestrzeni publicznych, w tym obszarów szczególnie narażonych na dotyk.

 4. Wprowadzone zostały wzmocnione standardy bezpieczeństwa dotyczące kontaktu z żywnością.

 5. Podczas seminarium zapewniona zostanie bezpieczna odległości między stolikami / krzesłami.

 6. Podczas rejestracji na seminarium przy stole recepcyjnym może być obecna jedna osoba, a kolejna proszona jest o zachowanie minimum 1,5 m odstępu.

 7. W częściach wspólnych obowiązuje nakaz utrzymania dystansu społecznego oraz noszenia maseczki/ przyłbicy.


Seminarium EPALE to cykl spotkań, których celem jest promowanie wysokiej jakości uczenia się dorosłych w Europie. Spotkania, kierowane do osób uczących dorosłych oraz odpowiedzialnych za ich rozwój, są okazją do wymiany doświadczeń, a przez to do doskonalenia kompetencji zawodowych.

Login (3)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna