chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - En digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

Blogg

KTO je KTO vo vzdelávaní dospelých v SR - AINova

29/06/2020
av Monika Drinkova
Språk: SK

Občianske združenie AINova sa dlhodobo venuje vzdelávaniu dospelých v rôznych oblastiach. Vzdelávanie dospelých sa v ostatných rokoch (2014-2020) stalo intenzívne diskutovanou témou na európskej aj na národnej úrovni. AINova sa zapojila do týchto diskusií napr. svojím členstvom v Asociácii inštitúcií vzdelávania dospelých a v Platforme mimovládnych rozvojových organizácií, implementáciou projektu Tvoríme modernú politiku vzdelávania  dospelých, zapojením sa do siete národných expertov vo VD, ktorí pripravujú podklady pre DG EMPL (Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne veci a inklúziu) Európskej komisie.

Cieľom AINovy je zvýšiť pripravenosť spoločnosti na globálne výzvy a podporiť dobre spravovanú spoločnosť  zvyšovaním kompetencií, robením osvety a vzdelávaním dospelých v niekoľkých tematických oblastiach.

Oblasť Kultúrneho dedičstva a jeho ochrany je zameraná na zvýšenie povedomia o európskom  a národnom kultúrnom dedičstve a hodnote kultúrnej diverzity ako predpokladu pre sociálnu súdržnosť. Okrem medzinárodného vzdelávacieho programu Ochrana kultúrnych pamiatok, ktorým sa naše aktivity v tejto oblasti začali, pripravujeme vzdelávací program pre pracovníkov ochrany pamiatkového fondu. Pripravili sme v danej téme aj vzdelávacie programy na národnej úrovni napr. Manažment lokalít Svetového dedičstva UNESCO, Strategické plánovanie a rozvoj územia. S podporou Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. organizujeme súťaž   Ocenenie za príkladnú obnovu v Bratislavskom kraji, ktorá podporuje vzťah majiteľov objektov k ich kultúrnej a historickej hodnote. Na lokálnej úrovni odkrývame krásu tradičnej architektúry obnovou vybraných historických objektov v rámci projektu Škola tradičných stavebných remesiel. Uvedenými vzdelávacími aktivitami aktívne rozvíjame kultúrne kompetencie účastníkov podujatí.

V oblasti Aktívne občianstvo a demokracia rozvíjame občianske kompetencie potrebné k životu v demokratickom právnom štáte a európskom hodnotovom priestore. Venujeme sa mládeži a tiež učiteľskej obci na Slovensku s cieľom vybudovať platformu nositeľov a propagátorov európskej demokratickej kultúry v rámci projektu Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry. Sieťovaniu, stretávaniu, výmene poznatkov a skúseností učiteľov v oblasti vzdelávania a výchovy k demokracii a ľudským právam sa venoval aj program Ambasádorské školy Európskeho parlamentu.

Vzdelávacie programy v oblasti Európskych záležitostí prezentovali fungovanie EÚ. Pripravili sme ich nielen pre pracovníkov štátnej správy na Slovensku, ale prenos skúseností so vstupom SR do EÚ sme sprostredkovali aj pre vysokoškolských učiteľov, organizácie občianskej spoločnosti  a pracovníkov štátnej správy na Ukrajine a na Balkáne. Špecializujeme sa na kurzy odbornej terminológie EÚ a komunikačných zručností pracovníkov štátnej správy,  na  prípravu uchádzačov o prácu v inštitúciách EÚ. Poskytované kurzy o EÚ reagujú na aktuálne témy európskej politiky, ako bolo napr. predsedníctvo SR v EÚ, alebo sa zameriavajú na prehĺbenie základných informácií o fundamentoch EÚ - inštitucionálneho a právneho rámca EÚ. Téma európskej integrácie je tiež súčasťou budovania občianskych kompetencií.

Vzdelávanie k  udržateľnému rozvoju sa odvíja od medzinárodného vzdelávacieho programu Environmentálna politika. V období dekády výchovy OSN k udržateľnému rozvoju v rokoch 2005-2015 znovu zarezonovala téma udržateľného rozvoja v on-line vzdelávacích aktivitách AINovy pre učiteľov a študentov stredných škôl v medzinárodnom projekte o vzdelávaní k udržateľnosti v rámci Dunajského regiónu pod názvom e-School4S. V spolupráci so samosprávou sme realizovali niekoľko projektov zameraných na miestny rozvoj.  Globálne témy udržateľného rozvoja prenášame do lokálneho textu  aj v aktivitách nasmerovaných na ochranu národnej prírodnej rezervácie Šúr. Kompetencie pre udržateľný rozvoj sa tiež uvádzajú medzi kľúčovými kompetenciami pre celoživotné vzdelávanie.

Oblasť Regionálneho rozvoja podporujeme vzdelávacími aktivitami zameranými na vypracovanie strategických plánov rozvoja a manažmentu územia. Účasť na vzdelávacom programe Príprava a riadenie projektov poskytuje základné informácie o projektovom riadení, vytvára predpoklady pre lepšie čerpanie eurofondov a rozvíja kompetenciu iniciatívnosti a podnikavosť. Digitálne kompetencie zasa rozvíjajú vzdelávacie moduly v rámci projektu AXESS, ktoré sú ako otvorené vzdelávacie zdroje voľne dostupné na www.axesslearning.eu. V regiónoch pôsobia aj naši absolventi vzdelávacieho programu zameraného na správu bytových domov. Nazbierané skúsenosti z oblasti regionálneho rozvoja plánujeme zdieľať s aktuálnymi alebo budúcimi pracovníkmi samospráv v rámci vzdelávacieho programu Regionálna akadémia, ktorý aktuálne pripravujeme s podporou niekoľkých samospráv. Informačnú osvetovú prácu v regióne vykonávame v rámci prevádzky Informačného centra vo Svätom Jure, kde uplatňujeme naše skúsenosti z uvedených oblastí.

ZDROJ: Academia Istropolitana Nova 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email