chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - En digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

Blogg

Szukaj inspiracji u najlepszych! (cz. 2)

20/04/2020
av Karolina MILCZAREK
Språk: PL

Z poprzedniej części artykułu można było się dowiedzieć, od czego zacząć opracowywanie projektu. Było o potrzebach organizacji, zakładanym wpływie projektu i wdrażaniu rezultatów. Na co jeszcze zwrócić uwagę?

   

Priorytety

W przypadku Akcji 2 bardzo ważne jest, żeby projekt wpisywał się obowiązujące w danym roku priorytety. Musi odnosić się do jednego priorytetu głównego – albo dla sektora Edukacji dorosłych albo do priorytetu horyzontalnego. Niezależnie od wyboru priorytetu, trzeba pamiętać, że sektorem, na który projekt powinien mieć największy wpływ, musi być Edukacja dorosłych. We wniosku można także wskazać jeden lub dwa dodatkowe priorytety, które mogą odnosić się również do innych sektorów. Więcej informacji na temat tegorocznych priorytetów można znaleźć na stronie programu.

                       

Projekt „Train the Trainers - Edukacja dla włączenia społecznego i zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)”, koordynowany przez Fundację SYNAPSIS, odnosił się zarówno do priorytetu sektorowego, jak i do dwóch priorytetów horyzontalnych. Ten pierwszy dotyczył rozwoju kompetencji edukatorów (w tym przypadku pracujących z dorosłymi osobami z ASD w zakresie wsparcia ich rozwoju społecznego), a dwa pozostałe związane były z rozwijanianiem kompetencji podstawowych i przekrojowych.

Przedsięwzięcie współrealizowały organizacje z Łotwy i z Wielkiej Brytanii, prowadzące działalność na rzecz osób z ASD. Partnerzy postawili sobie za główny cel wymianę doświadczeń i stworzenie innowacyjnych programów szkoleniowych dla edukatorów. Dzięki współpracy powstały następujące programy szkoleniowe: 1. podstawowy dotyczący kształcenia profesjonalistów pracujących z osobami z ASD, 2. zaawansowany dotyczący pracy z osobami wysoko funkcjonującymi pod kątem uczenia ich samodzielności i zdobywania ogólnych kompetencji potrzebnych w pracy zawodowej i aktywnościach społecznych, 3. zaawansowany dotyczący pracy z osobami nisko funkcjonującymi pod kątem uczenia ich reguł społecznych, samodzielności w życiu codziennym i zdobywania ogólnych kompetencji potrzebnych w pracy zawodowej chronionej.

W szkoleniach testujących uczestniczyło ponad 200 osób z trzech krajów, m.in. pracownicy placówek wspierających lub edukujących dorosłe osoby z ASD, pracodawcy, psycholodzy, trenerzy pracy i doradcy zawodowi. Dzięki przeszkoleniu kadry i opracowaniu modułów szkoleniowych możliwa jest realizacja celu długofalowego, jakim jest podniesienie jakości świadczeń i zwiększenie dostępności usług dla dorosłych osób z ASD. Efektem projektu jest również podręcznik dostępny w trzech językach (polskim, angielskim i łotewskim). Wszystkie wypracowane materiały można znaleźć tutaj.
             

Partnerstwo

W projektach partnerskich kluczowe jest, żeby wszystkie organizacje wnosiły swój wkład merytoryczny i żeby wszystkie korzystały z rezultatów współpracy. Dlatego dobrze jest, jeśli każdy partner ma trochę inne doświadczenia w temacie. Oczywiście, może się zdarzyć, że niektóre organizacje mają większe doświadczenie od pozostałych i to one będę w dużej mierze dzielić się z partnerami wiedzą i wnosić większy wkład w opracowanie rezultatów. Ale również one powinny coś wynieść z projektu, np. dzięki udziałowi w pracach nad dostosowaniem rezultatu projektu do warunków lokalnych innych partnerów. Konstrukcja partnerstwa, uzasadnienie roli i wkładu poszczególnych organizacji, jak również opis ich zadań w projekcie stanowią ważny element oceny wniosku.

Przykładem przedsięwzięcia zrealizowanego przez solidnie zbudowane partnerstwo jest projekt "Daily innovators and daily educators in the libraries". Stworzyły je: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wraz z Centrum Informacyjnych Systemów Kulturalnych (Łotwa), Biblioteką Narodową Litwy, Biblioteką Okręgową w Oppland (Norwegia) oraz Fundacją Reading & Writing (Holandia i Belgia). Każdy z partnerów miał za zadanie przeanalizować działania edukacyjne, jakie biblioteki w jego kraju kierują do osób dorosłych, podzielić się dobrymi praktykami i stworzyć wspólnie praktyczne narzędzia do wspierania rozwoju w bibliotekach środowiska sprzyjającego uczeniu się.

W efekcie powstał raport podsumowujący badania przeprowadzone w krajach partnerskich na próbie 333 bibliotek, dotyczące m.in. oferty programowej, zasobów bibliotek, użytkowników i nie-użytkowników. Partnerzy stworzyli także model WIK (wielokulturowej biblioteki działającej kreatywnie i wdrażającej różne innowacyjne działania), prezentujący „małe kroki” i „modelowe praktyki”, które mogą stanowić inspirację do wprowadzania konkretnych działań lub strategii rozwojowych przez biblioteki i ich otoczenie. Dodatkowo opracowali materiały edukacyjne dla bibliotekarzy i edukatorów do pracy z osobami dorosłymi.

Więcej informacji o projekcie


Pokrewną tematyką zajęli się partnerzy projektu "CULTURE LAB - innowacyjny program szkolenia edukatorów kulturowych". Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz partnerzy z Niemiec i Hiszpanii stworzyli i przetestowali program rozwijający kompetencje edukatorów osób dorosłych. Złożyły się na niego e-book oraz kurs e-learningowy w czterech wersjach językowych, które są dostępne na stronie projektu:.

Co istotne, do współpracy zostały zaproszone inne organizacje z krajów partnerów, głównie instytucje kultury, co pozwoliło na szerszą wymianę dobrych praktyk oraz weryfikowanie na bieżąco opracowanych materiałów.

Więcej informacji o projekcie


Rezultaty i innowacja

Z kolei w ramach projektu "Podążaj za opowieścią - stosowana sztuka opowieści jako strategia motywacyjna i aktywizująca w edukacji dorosłych - APSTELL" powstał podręcznik, w czterech wersjach językowych, dla edukatorów i działaczy wiejskich. Partnerstwo zawiązała Fundacja Addenda wraz z organizacjami z Łotwy i Słowacji. Realizatorzy dotarli z rezultatami projektu do działaczy wiejskich, członków lokalnych organizacji społecznych i edukatorów działających we wsiach i małych miejscowościach, organizując serię seminariów pod hasłem "Niech opowieść nas prowadzi".

Więcej informacji o projekcie

Ten projekt, jak również wszystkie wcześniej opisane, były przykładami przedsięwzięć nastawionych na opracowanie innowacyjnych produktów i ich upowszechnienie. Tymczasem w Akcji 2 można realizować jeszcze projekty drugiego typu, których głównym celem jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń. Typ projektu określa się od razu na etapie wnioskowania.
         

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

Projekty nastawione na wymianę doświadczeń są często realizowane na mniejszą skalę i nierzadko przez mniej doświadczone organizacje, dla których partnerstwo będzie pierwszym krokiem we współpracy międzynarodowej.

Wśród projektów wyróżnionych w 2019 roku znalazły się dwa takie przykłady: "Integration by social and digital learning", którego liderem była Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna oraz "Leading my own life" koordynowany przez PSONI, Koło w Gdańsku.

Pierwszy z nich dotyczył edukacji imigrantów. Partnerzy z pięciu krajów postawili sobie za cel zebranie i opisanie dobrych praktyk stosowanych w tym zakresie. Efekty pracy zostały zaprezentowane w publikacji Dobre praktyki integracji imigrantów. Raport opisuje rozwiązania stosowane w czterech obszarach: zapewnienie imigrantom dostępu do informacji istotnych dla funkcjonowania w danym kraju, działania na rzecz integracji ze społecznością lokalną, organizowanie miejsc spotkań, podstawowa pomoc w integracji.

Więcej informacji o projekcie


Z kolei projekt koordynowany przez PSONI miał na celu wymianę doświadczeń z partnerami ze Szwecji Irlandii w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. Partnerzy zadbali również o rozwój kompetencji przywódczych samych osób z niepełnosprawnościami. Służyła temu seria warsztatów skierowana do tej grupy.

Ciekawym rezultatem współpracy jest film Shout it out loud with Super Love Woman, do którego wszystkie sceny wymyśliły osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a dwie z nich były zaangażowane w montaż. Film opowiada o relacji osoby niepełnosprawnej z terapeutą i społeczeństwem. Porusza kwestie utrudniania rozwoju umiejętności, wyręczania bez potrzeby, ograniczania wolności – czyli uniemożliwiania bycia liderem. Tytułowa bohaterka – Super Love Woman – pojawia się zawsze tam, gdzie jest łamane prawo do samodzielności i godności osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji o projekcie


Artykuł opisuje jedynie wyróżnione projekty z jednego roku, koordynowane przez polskie organizacje. Opisy wszystkich dotychczas realizowanych w całej  Europie projektów można znaleźć na Platformie rezultatów programu Erasmus+. Zachęcamy do jej odwiedzenia!

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn