Hoppa till huvudinnehåll
News
Nyheter

EPALE Eesti korraldas Tallinnas õppevisiidi

EPALE Eesti keskus korraldas 6.–7. veebruaril õppevisiidi Tallinnas. Osalesid kolleegid Horvaatia, Itaalia, Poola ning Soome EPALE riiklikest keskustest, samuti 3 uut EPALE Eesti saadikut.

Foto: Siret Puust

Õppevisiidil tutvustas keskuse juht Georgi Skorobogatov EPALE Eesti häid praktikaid EPALE panustamisel täiskasvanuhariduse edendamisse ning sisustamisel ja tutvustamisel. Avameelses ja koostöises õhkkonnas möödunud kohtumine oli väga praktiline, sest ka kolleegid teistest riikidest tutvustasid oma kogemusi. Väliskülalistele imponeeris kõige rohkem see, kuidas EPALE Eesti keskus on kaasanud Tallinna ülikooli andragoogika eriala tudengeid nii ürituste korraldamisse kui ka EPALE portaali sisuloomesse. Samuti avaldasid muljet EPALE kasutamine koolitajate väljaõppes ning koolitajate populariseerimise kampaaniad, nagu Aasta koolitaja nominentide tutvustamine. Silmapaistvateks peeti EPALE koolitajate mittekonverentse ja EPALE Eesti Youtube kanalit kui väärtuslikku ja rikkalikku õppevara.

Õppevisiidi käigus oli võimalus osa saada ka SA Kutsekoja korraldatud Erasmus + õpimärkide projekti lõpuseminarist. Õpimärkide projekt „ABECS Aligning Badges, ESCO and the Certificate Supplement“ testis Suurbritannia, Madalmaade, Sloveenia, Prantsusmaa, Iirimaa ja Eesti kutsekvalifikatsioonide ning kutsetunnistuste lisade põhjal, kas ja kui suur ühisosa on neil ESCO-s kirjeldatud sarnaste kvalifikatsioonidega ning kas ESCO andmeid saab kasutada õpimärkide loomiseks. Õpimärk loodi kolmele kutsele – juuksur (tase 4), kokk (tase 4) ja hotelliteeninduse spetsialist (tase 5) ning seminaril arutati, kuidas neid on võimalik kutse- ja haridussüsteemis kasutada.

7. veebruaril jätkus õppevisiit Sihtasutuses Kutsekoda, kuhu oli kutsutud EPALE Eesti peamised partnerid. Tallinna Ülikooli, Eesti Avaliku Sektori Koolitusjuhtide Kogu, Innowise Koolitaja Kompetentsikeskuse ning Eesti Täiskasvanute Koolitajatate Assotsiatsioon ANDRAS esindajad tutvustasid oma koostöökogemusi EPALEga. Külalised resümeerisid, et EPALE Eesti tugikeskus teeb väga head koostööd erinevate sidusrühmadega ning seda võimekust ja häid näiteid ühistegevustest saavad teisedki riigid eeskujuks võtta. Väliskolleegide hinnangul on EPALE Eesti keskusel õnnestunud viie tegevusaastaga viia ellu visioon sellest, mille jaoks oli EPALE loodud.

Lisaväärtusena võib välja tuua õppevisiidi hästi valitud toimumiskohta - Proto avastustehasega tutvumine pakkus osalejatele samuti uusi põnevaid kogemusi ja elamusi uute tehnoloogiate kasutamise kohta hariduses. Õppevisiit oli igati kasulikuks kogemuseks ka EPALE Eesti uutele saadikutele, võimaldades organisatsiooniga, kolleegidega ning eelseisvate tegevustega lähemalt tutvust teha.

Taustaks: Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE Eesti keskus asub alates 2015. aasta jaanuarist Sihtasutuses Kutsekoda. EPALE on Euroopa Liidu Erasmus+ programmi projekt, millele annab kaasfinantseeringu Haridus- ja Teadusministeerium. EPALE riiklikud keskused tegutsevad kokku 35 riigis. 

 --

Kadi Kass on Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE saadik

Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du skriva en artikel?

Tveka inte!

Tryck på länken nedan för att börja skriva en artikel!

De senaste diskussionerna