Hoppa till huvudinnehåll
Blog
Blog

EPALE chce přispět k ohleduplnosti k životnímu prostředí …

… máme tři měsíce na to, abychom objevili, jak vzdělávání dospělých může přispět celosvětovému hnutí proti klimatické změně.

Environmental Awareness and Climate Change

Skutečným vůdcem celosvětového hnutí proti klimatické změně je švédská studentka, která dává hlasitě najevo, jak je naštvaná na starší generace. Přesto chceme začít rok 2020 s poselstvím, které se bude dopředu dívat s nadějí a přijetím role vzdělávání ve zvyšujícím se povědomí o životním prostředí u dospělých, kteří se mohou stát skutečnými činiteli změny a vzory ve světě rozsáhlého boje proti klimatické změně.

 Vyzýváme skutečně všechny, kdo mají aktivní roli ve vzdělávání dospělých vyzýváni, aby v příštích třech měsících publikovali nebo zasílali blogové příspěvky, zprávy, události a zdroje, které se týkají vzdělávání v oblasti vztahu k životnímu prostředí. Také jsou všichni zváni, aby se účastnili příští on-line diskuse EPALE, jejíž datum bude brzy oznámeno.  

Od Úmluvy OSN o klimatické změně (UNFCCC) k Cílům udržitelného rozvoje (SDGs)

Okamžik, kdy se mezinárodní obavy z globálního oteplování promítly do první Úmluvy OSN o klimatické změně (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) nastal už v roce 1992. Ve stejném roce, kdy byla vytvořena Maastrichtská dohoda (Maastricht Treaty) a následně podepsána členskými státy. Není proto překvapivé, že životní prostředí a jeho ochrana byly pro Unii vždy prioritou, která postupně aktualizovala svou politickou agendu s ohledem na doporučení, která se objevila v protokolech (Kyoto 1997) a dohodách OSN (Marrakech 2001).

Reagovat na globální změnu klimatu však vyžaduje více než vědecký přístup. Musíme použít holistický přístup, který zahrnuje vzdělávání jako strategický pilíř dosažení úspěšných výsledků. Proto UNESCO, nejdřív s dokumentem Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014, a poté s programem Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development (ESD) v roce 2014 investovalo mnoho energie a zdrojů do pomoci lidem porozumět a reagovat na globální oteplování, zvyšování “klimatické gramotnosti” mezi různými cílovými skupinami a posilování žen a mužů v přechodu na udržitelný životní styl.

Tato dlouhá přípravná činnost vyvrcholila v nejnovější Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj a jejích 17 slavných globálních cílů 2030 Agenda for Sustainable Development and its famous 17 global goals. 169 cílů této Agendy znamená, že budeme příštích 10 let mít co dělat při školení a zvyšování povědomí evropských občanů v oblasti udržitelného rozvoje, životního prostředí a klimatické změny.

Jak zapojit dospělé do iniciativ spojených s ochranou životního prostředí?

V tomto politickém a vzdělávacím rámci vyzýváme organizace ve vzdělávání dospělých, aby se zapojily do vytvoření nových pedagogických přístupů, které by zvýšily zapojení a povědomí dospělých o environmentálních programech a iniciativách. Evropská komise zahrnula specifickou „horizontální prioritu“ – klimatické cíle a životní prostředí, do projektů strategických partnerství na rok 2020. Několik celoevropských sítí a asociací ustavuje tematické pracovní skupiny, například Europeana Network Association, která ustavila Klimatickou akční skupinu ENA, aby zvýšila uvědomění a mobilizovala pracovníky v oblasti kulturního dědictví. Na závěr je vhodné zmínit, že probíhá množství koordinačních aktivit na místní a národní úrovni, mezi jinými v Dánsku a Itálii: Danish Network for Sustainable Development Education a Italian Alliance for Sustainable Development.

Těšíme se, že obdržíme množství příspěvků od uživatelů EPALE na téma dobré praxe v ve vzdělávání dospělých v oblasti životního prostředí a jeho ochrany. Nabízíme take dva následující vzácné zdroje pro on-line vzdělávání:    UN CC:e-Learn, jednotný zdroj pro přístup ke vzdělávacím zdrojům o klimatické změně, které nabízí systém OSN a platforma eduCCate Global, on-line akademie pro školení učitelů na téma klimatické změny (většinou anglicky, a dále v jiných světových jazycích).

Login (13)
Etiketter

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du byta språk?

Detta dokument är också tillgängligt på andra språk. Du kan välja språk här under.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna