Blog
Blog

Hogyan készítsük fel munkatársainkat a nemzetközi környezetben történő tapasztalatszerzése? - avagy 10 év nemzetközi projektkoordináció tapasztalatai

A felnőttkori tanulásban oktatóként, képzőként, mentorként résztvevő szakemberek és szervezetek számára is kinyílt a világ az európai mobilitási lehetőségekkel és széles spektrumon valósítanak is meg a legkülönfélébb szervezetek olyan projekteket, amelyek munkatársaik fejlődését, a tevékenységük javítását szolgálják. Mivel ezeknek a projekteknek a célcsoportja azok a kollégák, akik maguk is mások képzésével, fejlesztésével foglalkoznak, hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, hogy mást jelent átadni és mást hatékonyan befogadni, beépíteni a tudást.

Pályázat az EPALE tartalomfejlesztési díj 2019-re

Dilemma

Az oktatói pálya alapvetően olyan individuális tevékenység, amelyben az oktató személyisége is nagy hatást gyakorol magára a képzési, tanulási tevékenységre és a tanulókra is. A felnőtt tanulási szektorban, ahol széles spektrumon mozog a képzések, tanulási tevékenységek tárháza, és sok esetben nagyobb szabadsága van az oktatóknak, mint az erősen szabályozott köznevelési rendszerben, az oktatók alkalmazkodási képességét is nagyobb kihívások érik. Mind a tanulók életkorát, mind előzetes ismereteiket, érdeklődésüket, motivációjukat tekintve jelentősek a különbségek, akár egy tanulási csoporton belül is, amely folyamatos megújulást és fejlődést követel meg oktatói oldalról is. Nem meglepő, hogy ennek megfelelően egyre nagyobb az igény a képzői oldalon a nemzetközi tapasztalatszerzésre, és évről évre nagyobb arányú európai léptékben is (Magyarországon is) a felnőtt tanulási szektorban megvalósuló mobilitási projektekben résztvevők aránya az összes résztvevői létszámon belül.

A megvalósult projekteket többnyire sikerként értékelik a résztvevők és a megvalósító szervezetek is, és tagadhatatlan, hogy a mobilitások túlmutatnak a közvetlen tanulási, tapasztalatszerzési célokon. Jelentős a kiégés elleni jótékony hatás, a személyes és szervezeti szinten is megjelenő kapcsolatépítés lehetősége és a kulturális aspektus is. 

Az is bizonyos, hogy az arra nyitott szakemberek bárhol, bármilyen körülmények között képesek tanulni, gyarapodni, de vajon koordinátorként tudjuk-e ezt a hatékonyságot valamilyen módon javítani. Egyáltalán kell-e ezzel a projektek előkészítő szakaszában foglalkozni. A projektek kidolgozásakor a résztvevők felkészítésére vonatkozó terveket és módszereket bemutatjuk, kiemelve a nyelvi és kulturális felkészítést, amelyek természetesen fontosak, nélkülözhetetlenek, de elég ez?

Képzők képzése

Az elmúlt 10 évben több, mint 250 munkatárs nemzetközi tapasztalatszerzésének megvalósításából származik az a tapasztalat, amely végül hozzásegített ahhoz a felkészítési programhoz, amely hitvallásunk szerint hatékonyabbá teszi a tapasztalatok befogadását, értékelését és az adott személy számára hasznos, valóban alkalmazható gyakorlatok beazonosítását.

Amikor ez első néhány job-shadowing típusú munkatársi mobilitást lebonyolítottuk, élvezettel olvastuk, hallgattuk a munkatársak beszámolóját más országok természeti, kulturális, társadalmi különlegességeiről, a látott, hallott szakmai tapasztalatokról. Kevés volt azonban az olyan beszámoló, amely valódi választ adott volna arra, hogy "mit és hogyan fogok fejleszteni a saját tevékenységemben az alapján, amit a projektben tapasztaltam".

A résztvevői beszámolók többnyire azt tükrözték, hogy a kollégák:

 • erőt és inspirációt merítettek a mobilitások tapasztalataiból;
 • megértették a különbségeket saját munkájuk és a máshol tapasztaltak között;
 • hosszútávú terveket fogalmaztak meg, nagyszabású változtatásokkal.

Elmaradt azonban az, hogy 

 • meghatározzák saját, személyes és szakmai helyzetüket;
 • beazonosítsák a beavatkozást igénylő pontokat;
 • konkrétumokat, akcióterveket fogalmazzanak meg, amelyek rövid távon, apró lépéseken keresztül indíthatják be az innovációt.

Azonban mindig elhangzott vagy leírásra került, hogy "persze, mert ott több a pénz".

Ezt felismerve, egyre nagyobb figyelmet kezdtünk fordítani arra, hogy már a kiválasztás során, majd a felkészítés folyamán arra koncentráljunk, ami a mobilitás beépülését, a kiutazási időszak intenzív tevékenysége során az ismeretek célzott, strukturált befogadását, feldolgozását és ez ebből megszülető szintetizálást segíti elő. 

Felkészítés, másként

A bevált és szokásos sablonoktól eltérően kialakított felkészítés során tulajdonképpen arra koncentrálunk, hogy a résztvevő képes legyen saját magát elhelyezni a mindennapos tanulási tevékenységében az itthoni munkájában, majd ennek mentén végighaladva a projekt során képes legyen adekvát válaszokat keresni a problémáira.

 1. Szinte teljesen elhagytuk a nyelvi és kulturális felkészítést. Tekintettel arra, hogy a nemzetközi mobilitások nagy részén szükség van a kollégák magasabb szintű nyelvtudására, és ezt a tudást nem lehet egy pár hetes vagy hónapos nyelvi felkészítéssel elővarázsolni, a projektspecifikus felkészítést a kiválasztott résztvevők számára önképzéssel valósítjuk meg, amelyhez ingyenesen használható nyelvi adatbázisokat, oktató weblapokat és applikációkat ajánlunk. Ugyanígy felismertük, hogy a kiutazók belső motivációjuktól hajtva önállóan utánanéznek a célország, célterület társadalmi, kulturális, sőt releváns szakmai rendszerének is, így ezt ajánlatként fogalmazzuk meg, kérés esetén pedig segítséget nyújtunk, de nem része ez az ismeretátadás a mobilitási felkészítésnek. 
 2. Önértékelés, önreflexió. Annak érdekében, hogy a résztvevők használható inspirációt nyerjenek, és a megszerzett tudást valódi cselevéssé alakítsák, első lépésként abban segítjük őket, hogy feltárják saját munkájuk körülményeinek rendszerét. 
 • SWOT analízissel a szektorális elemzést; 
 • Önértékelő kérdéssorral saját munkájukat tárják fel. A SWOT analízist csoportosan, közösen végezzük el és kifejezett hangsúlyt kap ennek során annak a kiemelése, beazonosítása, hogy melyek az általuk alakítható tényezők és melyek azok a rendszerszintű elemek, amelyek változására nincs hatásunk. A továbbiakban csak arra koncentrálunk és a mobilitás alatt is azt várjuk el, hogy az általuk alakítható aspektusokat tekintsék fókuszterületnek. Emlékeztetőül minderre, a mobilitásra megkapott szakmai munkanapló első oldala is ezt a listát tartalmazza az "Erre koncentrálok, mert erre van hatásom" címmel.Az önértékelést digitálisan, egy olyan kérdéssor alapján végzik el a kollégák, amelyet személyre, munkakörre lehet szabni. Célja az, hogy a kollégákat őszinte értékelésre sarkalljuk, azzal, hogy az általuk megfogalmazottakat csak a szakmai beszámolójuk és cselekvési tervük kapcsán vesszük elő. Az önértékelésben a kollégák nyilatkoznak örömeikről, sikereikről, motiváló tényezőkről, nehézségekről és munkájukkal kapcsolatos körülményekről, kihívásokról. Mivel mindezt a SWOT analízist követően készítik el, itt már tudatában vannak azzal, hogy mely tényezők a rendszerszintű, változtathatatlanok és melyek azok, amelyeket ők is alakíthatják.

önértékelő kérdések.
 
 1. Felkészítő tréning zárja a felkészítést, amely során különböző oktatási jó gyakorlatokat elemzünk. Ennek a célja az, hogy a résztvevők megértsék és elsajátítsák a látottak, hallottak analizálásának képességét, gyakorlatot szerezzenek célirányos kérdések megfogalmazásában és képesek legyenek saját munkájukra vonatkozóan olyan részletek beazonosítására, amelyek kapcsolódnak a megismert jó gyakorlat tartalmához. A tréning során 6 órában foglalkozunk helyzetgyakorlatokkal, és legalább 4 jó gyakorlatot dolgozunk fel ily módon. A résztvevők feladata az, hogy minden megismert módszerben beazonosítsanak legalább egy elemet, amelyet saját munkájukban alkalmazni tudnak és akarnak. Ezeknek pedig kapcsolódniuk kell az önértékelésben megfogalmazott kihívásokhoz és problémákhoz.

A kidolgozott felkészítési program több, mint nemzetközi mobilitásra felkészítő tevékenység, bármilyen szervezeten belüli innovációs vagy szervezetfejlesztési folyamat során sikeresen alkalmazható, hiszen az oktatási szakemberek belső erőforrásait mozgósítja és teszi képessé őket arra, hogy hatékonyan, tudatosan fogadják be a fejlesztési folyamatokat. 

A felkészítés hatékonyan bevált, a kollégák más szemlélettel, reálisan közelítik meg a nemzetközi tapasztalatszerzést és elkerülik a túl nagy vállalások, vagy az eltérő oktatási környezetből fakadó frusztráció okozta kudarcélményt. Nincsenek teljesíthetetlen elvárásaik a fejlesztési folyamatokkal kapcsolatban, de célirányosan, megoldás-orientáltan keresik a lehetőségeket és alkalmazzák a megszerzett tudásukat.

Login (12)

Users have already commented on this article

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna