Blog
Blog

Jelen kell-e lennie a tanácsadónak a közösségi médiában? - beszámoló Janna Kattunen kutatásáról

Janna Kattunen a Finn Oktatáskutató Intézetben a Jyvaskyla Egyetemen kutató munkatársként tevékenykedik. A NICE Akadémián tartott előadásában jelenlegi kutatási tevékenységéről beszélt: az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) pedagógiai és dizájn célokra történő használatáról mind a tanulás, mind a munka világához kapcsolódóan. A kutatásában arról számolt be, hogy a karriertanácsadásban dolgozó gyakorlati szakemberek milyen módon közelítik meg, és milyen tapasztalataik vannak a közösségi média használatáról a karriertanácsadás területén.

Ma már körülvesz bennünket a közösségi média, ezért is fontos kérdés: hogyan állunk mi mindehhez, mint tanácsadók? A karriertanácsadás jelentősége nőtt az elmúlt időszakban, a figyelem egyre jobban arra terelődik, hogy mi a legjobb az egyén számára. A tanácsadóknak „ki kell lépni az irodájukból”, hiszen sokan nem is tudják, hogy léteznek olyan szolgálgatások, mint pályaorientáció vagy karriertanácsadás. Tanácsadóként használhatjuk az IKT eszközöket csupán arra, hogy önértékelő eljárásokat teszünk közzé, de ennél sokkal több lehetőséget rejtenek.

A tanácsadók szerepének fejlődését a következőképp festi le Janna:

 1. A legalapvetőbb tanácsadói feladat, amely a szakmaválasztásban történő segítségnyújtás.
 2. Jelenlegi megközelítés szerint az egyén életútja során többször áll karrierszempontból fontos döntés elé, nem egyszeri szakmaválasztásról beszélünk. Ezáltal már nem csak a különböző szakmák ismerete a fontos, hanem különböző folyamatok szakértőjévé válik a tanácsadó.
 3. A fejlődési lépések közül jelenleg a kapcsolatépítés, hálózatosodás támogatása áll a csúcson. Tehát olyan szakértőről beszélünk, aki az egyének társadalmi vagy szociális terének menedzseléséhez ért. 

Mindez azt a változást sugallja, hogy a tanácsadás kilép a privát szférából a nyilvános térbe és az egyéni foglalkozások felől a közös elfoglaltság felé halad. A tanácsadók és az IKT használat viszonyát az alábbi táblázat foglalja össze:

Pori_1_0

 

Mit jelent a közösség ebben az esetben? Közösségről már két fő fölött beszélhetünk, sőt tévhitekkel ellentétben, ha zárt közösséget hozunk létre, már az is közösségi média része. Tehát, onnantól beszélünk közösségről, ha tudjuk, hogy akár egy embertől visszajelzést fogunk kapni a munkánkra, kérdésünkre stb.

Milyen készségek és kompetenciák szükségesek a tanácsadók oldaláról? Ez attól függ, hogy tanácsadóként hogyan közelítjük meg a kérdést a fenti táblázat alapján.

Pori_2_0

Ha információközvetítő eszközként tekintünk a közösségi médiára:

 • médiaműveltség
 • jártasság a különböző online tartalmak és szolgáltatások értékelésében, elhelyezésében (kritikai gondolkodás)
 • operatív jártasság az IKT különböző eszközeit és technológiáit illetően

Nem csak az információkhoz történő hozzáférés, de azok értékelése is kulcsfontosságú feladat. A Visual Social Media (VSM) (Vizuális Közösségi Média) segít abban, hogy az általunk átadni vágyott információt érthetőbben és ne tömör szövegben közvetítse a tanácskérő, olvasó felé. Ilyen például az infografika, ami több oldalnyi információt képes tömören és színesen prezentálni az érdeklődő számára, emellett jobban megjegyezhető is az információ. 

Ha egy kommunikációs eszközt látunk az IKT-ban, tanácsadóként az alábbi kompetenciákkal kell bírni:

 • gyakorlati készségek az IKT használatban, nem csak információátadás céljából, hanem az információcserén alapuló kommunikációs tér biztosításához is
  • mivel a legtöbb kommunikáció írásban zajlik, kiemelten fontos, hogy tudjon válaszolni, írni az online térben
 • szakértelem a különböző online tartalmak és szolgáltatások felhasználását illetően
 • motiváció és segítségnyújtás másoknak az információfeldolgozásban

Ha úgy közelítjük meg, mint egy együttműködésre épülő karrierépítési eszközt, akkor:

 • elengedhetetlen a pedagógiai szemlélet
 • szükséges azon módszerek, technikák és tevékenységek hangsúlyozásának képessége, amelyek az egyéneket tudás elsajátítására ösztönözik a pályák és a karriermenedzsment világában
 • hangsúlyt kell, hogy kapjanak olyan újszerű megoldások, amelyek elősegítik a magasabb szintű felhasználói elkötelezettséget akár a tanácsadókkal történő közös gondolkodás esetében, akár a pályainformációk vonatkozásában
 • az online szolgáltatások nyújtása minél aktívabb módon történjen, ezért képesnek kell lennie a tanácsadónak a megfelelő keretek és technikai megoldások között, amelyek az egyének és csoportok közötti diskurzus formálását és támogatását szolgálják

A co-carriering jelentése: a közösség tagjain keresztül összekapcsolja a megosztott tapasztalatokat és együttműködési tevékenységet, a karriert és a tanácsadást érintő kérdések területén.

Co- careering:

 • a tanácsadó csak egy résztvevő a folyamatban
 • több úton folyik a kommunikáció egyidejűleg, keverednek egymással a közvetlen kommunikációs és az asszinkron komunikációs formák (pl.video üzenet) annak érdekében, hogy kielégítsék az egyéni igényeket
 • a rendszernek - amelyben ezek a technikák működnek - a tanácsadói céloknak megfelelő felépítéssel, kialakítással kell bírnia, és ezek alapján kerül létrehozásra

A közösségi médiában való megjelenés érdekében szükséges a tanácsadónak egy folyamatos, elismert és saját maga által irányított és ellenőrzött online jelenlét. Ebbe beletartoznak: a profilkép, a profil leírás, bemutatkozás, képek, státusz, kapcsolatok és hálózati tagságok, hiszen ezek mind egy képet festenek le a szakértőről. Mindezek építik a tanácsadó én-márkáját, amivel megközelíthetőbbé, megbízhatóbbá teszik a tanácskérő számára.

A közösségi média ezáltal az újfajta megközelítés által megkérdőjelezi a hagyományos interakciókat és kapcsolatot a tanácsadó és tanácskérők között. Az irányító szerep változását figyelhetjük meg a tanácsadó, mint szakértői oldal felől a társadalmi és a szakértő által közösen felépített „tudás” felé.

Login (3)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna