Hoppa till huvudinnehåll
Event Details
11 Apr
2021

Täiskasvanute koolitaja baaskoolitus Tartus

Estonia
Tartu, Betooni 9
to

Suur rõõm on kutsuda sellele koolitusele nii  juba tegutsevaid kui ka alustavaid koolitajaid. Koolitus on väga heaks toeks kutseeksamiks valmistumisel. Täiskasvanute koolitaja kutset annab välja täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon  ANDRAS, rohkem infot siin.

Vastastikuse sobivuse korral on lõpetajatel võimalus hakata meie koostööpartneritena tööle.

Koolitusel kasutame tõenduspõhist lähenemist kombineerituna  näidetega igapäevasest praktikast.

Meil on pigem väikesed õpperühmad ning igal õppijal on võimalik saada individuaalset tuge ja nõustamist.

Koolituse eesmärk: Koolituse eesmärgiks on anda baasteadmised ja -oskused täiskasvanute koolitaja tööks.

Sihtrühm: hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Koolituse sisu:  Täiskasvanukoolituse põhiprintsiibid. Andragoogika olemus.  Täiskasvanuõpet reguleeriv seadusandlus. Täiskasvanute koolitaja tööks vajalikud õigusaktide üldine ülevaade. Kutsekoda ja kutsestandard. Eetika koolitaja töös. Õppeprotsessi ettevalmistamine . Õpperühma õpivajaduste väljaselgitamine. Õppekava koostamine ja koolituse planeerimine.  Koolituse sisu ettevalmistamine. Õppematerjalide ja -vahendite koostamine, valimine, kohandamine ja uuendamine. Autoriõigused. Täiskasvanud õppija olemus ja eripära. Vähenenud töövõimega täiskasvanud õppija õppeprotsessis. Tagasiside andmine ja saamine. Õpiväljundite saavutamise hindamine. Õppeprotsessi läbiviimine. Õppijate toetamine õpieesmärkide seadmisel. Õppekeskkonna kujundamine. Grupiprotsessid ja nende suunamine. Keerukad olukorrad koolitustel ja toimetulek nendega. Aktiivõppemeetodid, nende valimine ja kasutamine. Enda tegevuse hindamine õppeprotsessis. Koolitaja psühholoogiline heaolu ja tööstressiga toimetulek, läbipõlemise ennetamine. Kovisioon kui koolitaja enesearengu tööriist. Koolitusprotsessi juhtimine organisatsioonides. Läbirääkimised tellijaga. Müük ja turundus koolitusvaldkonnas. Koolitaja isikubränd. IKT vahendid õppeprotsessis. Portfoolio ja õppematerjalide loomine veebis. 

Õpiväljundid. Koolituse läbinud õppija:

• Oskab ette valmistada ja läbi viia täiskasvanute koolitust ning seda analüüsida.

• Oskab koostada õppekava, mis vastaks seaduse nõuetele ja täiskasvanud õppija vajadustele.

• Reflekteerib oma kogemust.

• Oskab kasutada IKT vahendeid õppeprotsessis ning koostada enda professionaalse tegevuse arenguportfooliot.

• Teab erinevaid müügi ja turunduse võimalusi koolitaja töös.

Koolitaja: Õpiteekonna juhendajaks on  andragoog ja 7.kutsetasemega täiskasvanute koolitaja Ülle Mugu.

Koolituse maht: 130 ak/h, millest 80 ak/h on auditoorne õpe ja 50 ak/h on iseseisev praktiline töö

Event Details
Status
As planned
Typ av händelse
Evenemang om yrkesutveckling
Evenemangets webbplats
Organisatörstyp
Annat evenemang
Organiser name
Personaliekspert OÜ
Kontaktuppgifter
info@personaliekspert.ee
Målgrupp
Akademiker, studenter, forskare i andragogik
Nätverk och organisationer inom vuxnas lärande
Tema som behandlas
Deltagaravgift
Nej

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Har du ett evenemang i åtanke?

Tveka inte! Tryck på länken och föreslå ett evenemang!

De senaste diskussionerna