European Commission logo
Skapa ett konto
Event Details
10 dec
2019

Координационният съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“ се събира в София за последна работна среща през 2019 година

Bulgaria
София
to

На 10 декември 2019 г. в град София - столицата на България, ще се проведе последната за тази година работна среща на Координационния съвет за Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“.

В срещата ще участват представители на всички координационни механизми, създадени в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни през периода от 2012 г. до 2019 г. По-специално това ще бъдат представители на държавата и социалните партньори, областни координатори за учене през целия живот, началници на регионалните управления на образованието, експерти, ръководители на институции и организации за учене на възрастни и др.

На срещата ще бъде представена информация за изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни през периода 2017-2019 г. По-конкретно ще бъде очертана създадената стабилна основа за изграждане на постоянен координационен механизъм за взаимодействие на заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни на всички равнища на управление: национално, областно и местно. Ще бъде представено и цялостното развитие на проведения консултативен процес за формулиране на пътища и мерки за повишаване на уменията на възрастните. Създадените условия за мониторинг и оценяване на политиката за учене на възрастни също ще бъдат във фокуса на вниманието на участниците. Всички събития и дейности, свързани с популяризирането на ползите от ученето през целия живот, отново ще бъдат припомнени и визуализирани, за да препотвърдят значението на тази ключова дейност за изпълнението на Програмата.

Националният координатор в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни г-жа Валентина Дейкова ще представи основните дейности и очакваните резултати, планирани за изпълнение на Програмата през периода 2020-2021 година.

Събитието се осъществява по Проект № 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, изпълняван от Министерството на образованието и науката и съфинансиран от Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Event Details
Status
As planned
Typ av händelse
Konferens
Evenemangets webbplats
EU-projektnr.
Проект № 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
Organisatörstyp
Annat evenemang
Organiser name
Екип на националния координатор в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни.
Kontaktuppgifter
Валентина Дейкова, v.deikova@mon.bg
Antal delegater
< 100
Målgrupp
Nätverk och organisationer inom vuxnas lärande
Syfte och mål
Да бъдат отчетени основните резултати от изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни през периода 2017-2019 г.
Представяне на основните дейности и очакваните резултати, планирани за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни през периода 2020-2021 година, одобрени за финансиране от Европейската комисия.
Deltagaravgift
Nej

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Har du ett evenemang i åtanke?

Tveka inte! Tryck på länken och föreslå ett evenemang!

De senaste diskussionerna