European Commission logo
Create an account
News
Nyheter

Den nordiska kvalitetskompassen för validering av reell kompetens lanseras nu

Nordic Quality Compass.

 

Den Nordiska kvalitetskompassen är en verktygslåda för att bedöma valideringsverksamhet, policys och arrangemang såväl som kompetensen hos de som arbetar med att validera individers kompetens.

Denna uppsättning verktyg är till för beslutsfattare och utvecklare av valideringsarrangemang såväl som de som är engagerade i det direkta genomförandet av validering (vägledare, bedömare och valideringssamordnare). Alla verktygen ger dig möjligheten att ta fram och skriva ut utvecklingsplaner.

 

Flera verktyg på ett bräde

Verktyg för uppföljning och utvärdering av valideringsarrangemang

Syfte: Utvärdera dagsläget och följ upp den långsiktiga utvecklingen av ert valideringssystem, samt jämföra bedömningar mellan olika arrangemang.

Målgrupp: Beslutsfattare och de som utvecklar och utvärderar arrangemang för validering nationellt eller sektorsvis (myndigheter, branscher, forskare m.fl.).

 

Verktyg för uppföljning och utvärdering av kvaliteten i valideringsverksamhet

Syfte: Stödja kvalitetsarbete och utveckling av kvalitetssäkringsmekanismer före, under och efter genomförande av validering.

Målgrupp: Personer som ansvarar för systematiskt kvalitetsarbete och kvalitetssäkring (verksamhetsledare, valideringskoordinatorer m.fl.).

 

Självskattningsverktyg för valideringssamordnare, vägledare och bedömare

Syfte: Skatta sin kompetens i förhållande till typiska roller och ansvarsområden inom valideringsverksamhet.

Målgrupp: Personer som arbetar med validering av individers kompetens såsom samordnare, vägledare eller bedömare.

 

Alla verktygen är för närvarande tillgängliga på engelska, men översättningar till andra språk planeras inom en snar framtid!

Login (1)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du byta språk?

Detta dokument är också tillgängligt på andra språk. Du kan välja språk här under.
Switch Language

Vill du skriva en artikel?

Tveka inte!

Tryck på länken nedan för att börja skriva en artikel!

De senaste diskussionerna