Hoppa till huvudinnehåll
News
Nyheter

Alla med i det digitala samhället - Digi i vardagen– delegationen inleder sin verksamhet i Finland

Bild:Canva

Utgångspunkten för god förvaltning är att alla medborgare har lika tillgång till offentliga tjänster oberoende av ålder, färdigheter, förhållanden eller bostadsort. Digi i vardagen -delegationen är en samarbets- och dialogkanal och spelar en viktig roll för hur likabehandling beaktas i utvecklingen av digitala tjänster.

Finansministeriet har tillsatt en ny Digi i vardagen -delegation. Delegationen är en samarbets- och dialogkanal mellan medborgarorganisationer, forskare, olika myndigheter och finansministeriet som svarar för digitaliseringen av offentliga tjänster. Den tidigare Digi vardagen -delegationen var verksam 2017 –2019. En ny delegation tillsattes eftersom responsen på delegationens verksamhet varit entydigt positiv.

Digi i vardagen -delegationen har en mandatperiod på tre år under tiden 15.4.2020 – 31.3.2023. Målet är att stödja utvecklingen av digitala tjänster så att olika befolkningsgrupper ska kunna använda dem på lika villkor.

”Digitaliseringen kräver nytt kunnande av medborgarna, och staten ska för sin del se till att alla samhällsgrupper hålls med i utvecklingen. Den pågående coronaviruspandemin har framhävt betydelsen av att digitala tjänster är tillgängliga för alla”, säger kommunministern med ansvar för digitalisering Sirpa Paatero.

”Digitala tjänsterna ska vara tillgängliga för alla. De måste utvecklas på ett jämlikt sätt till exempel med tanke på tillgängligheten och de språkliga rättigheterna. Det ska också finnas tillräckligt med rådgivning om användningen av digitala tjänster. Digi i vardagen -delegationen är en utmärkt kanal i detta hänseende: delegationen sammanställer och informerar statsrådet om aspekter som nödvändigtvis måste tas i beaktande då digitala tjänster utvecklas”, fortsätter minister Paatero.

Delegationen har 17 medlemmar. Ordförande är Marttaliittos generalsekreterare Marianne Heikkilä.

Delegationen fungerar enligt rundabordsmodellen, dvs. ordnar tematiska diskussioner om sina teman. Rundabordssamtalen inleds hösten 2020, eftersom det på grund av coronavirussituationen för närvarande inte är möjligt att ordna sådana. Till diskussionerna kallas sakkunniga inom det tema som behandlas vid respektive tidpunkt. Experterna företräder bland annat myndigheter, frivilligorganisationer och forskning kring temat.

Finansministeriet pressmeddelande 15.4.2020 

Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du byta språk?

Detta dokument är också tillgängligt på andra språk. Du kan välja språk här under.

Vill du skriva en artikel?

Tveka inte!

Tryck på länken nedan för att börja skriva en artikel!

De senaste diskussionerna