European Commission logo
Create an account
Evenemang

Evenemang

Välkommen till den nya EPALE-kalendern! Detta verktyg har skapats och lanserats med dig i åtanke. Större evenemang inom vuxenlärande kommer att läggas ut här, liksom utbildningsmöjligheter och konferenser över hela Europa som är riktade till personer som arbetar med vuxenutbildning. I takt med att EPALE växer, kommer fler evenemang att läggas till i kalendern.

Vi ser fram emot att höra från dig. Under de kommande månaderna kan du lägga ut dina evenemang och nå ut till läsare över hela Europa. 

Så här används kalendern

Du kan använda kalendern för att söka efter specifika evenemang eller söka efter land, evenemangsspråk, tema, datum, målgrupp och typen av evenemang du vill närvara vid. Klicka på kalenderposten för att ta reda på all information om evenemanget i fråga.

Vi är alltid intresserade av att veta vad du tycker. Om du har några frågor om eller förslag för kalendern, kontakta oss via EPALE:s helpdesk eller skriv till oss via Twitter @EPALE_EU.

Obs: Evenemangen i kalendern understöds inte av Europeiska kommissionen. Vi rekommenderar ytterligare undersökning av varje evenemangs lämplighet för att uppfylla dina krav. Europeiska kommissionen kan inte hållas ansvarig för om vissa evenemang i EPALE-kalendern eventuellt ställs in. Användare uppmanas kontrollera de enskilda evenemangens webbsidor regelbundet för att hålla sig uppdaterade om eventuella ändringar.

10 okt
2022

La Cooperativa Sociale San Saturnino onlus è partner del progetto ACCESS4All - (Progetto Nº 2020-1-EL01-KA204-079196).
Il progetto, finanziato nell’am

25 okt
2022
Kommande

Letni posvet o izobraževanju odraslih 2022

Slovenija
Portorož

Vabimo na letošnji LPoIO, na katerem bomo v ospredje postavili prizadevanja za zdravje in razvoj lastnega kolektiva ter svojih udeležencev.

8 nov
2022
Kommande

Mimers forskarkonferens

Sverige
Jönköping

Mimers forskarkonferens 2022 äger rum den 8-9 november i Jönköping i samarbete med Encell - Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande.