Hoppa till huvudinnehåll
Blog
Blog

Utvecklingsstörda trivs i workshoppar

Utvecklingsstörda lär sig bäst genom att göra. Lyhty ry:s workshoppar erbjuder utvecklingsstörda mångsidiga arbets- och inlärningsmiljöer, där det alltid erbjuds stöd. Med hjälp av Ura-avain-modellen söker man arbetstillfällen på företag där det lätt händer att små uppgifter förblir ogjorda.

IPI Kulmakuppila, which opened a few years ago, offers nice work for tens of development-impaired people. Supported workshop activities are based on the idea that you can practice working with real customers. Now, new jobs are being sought for companies that want to promote multiculturalism.

In IPI Kulmakuppila in Berghäll in Helsinki it is lively at lunch time. The waiters wedge between customers to fill the buffet, wipe the tables and receive new lunch guests. The main guests know that the café has good lunches, a fancy interior and the waiters are developmentally impaired.

IPI Kulmakuppila is owned by the foundation for employment of development-impaired, Kehitysvammaisten työllisyyden tukisäätiö. The foundation is working with Lyhty to organize workshops for development-impaired people. The waiters are participants in Lyhty Ry's café workshops and they practice a cafe. The information varies from brewing specialty coffee to cleaning, baking and marketing cafés in social media.

In addition to waiter skills, workshop activities improve problem solving ability and independence.

Kraftigt understödd praktisk verksamhet hör till verksamhetsmodellen för Lyhty ry:s workshoppar. I IPI Kulmakuppila har fyra utvecklingsstörda en handledare och en biträdande handledare. En kompetent köksmästare och restaurangchef ansvarar för planeringen av caféts verksamhet och den totala verksamheten.

– Vi måste ha ett bra koncept för att allt ska fungera. Vi sökte länge efter en lämplig lokal, där vi skulle vara mitt bland människor inom syn- och hörhåll och med ett kundflöde under hela dagen, berättar Marja Visti-Koskinen, teamansvarig för Lyhty ry:s caféworkshop och ordförande för Kahvila IPI Oy:s styrelse.

Praxis bättre än skolbänken

Förutom caféworkshoppen i IPI driver 23-åriga Lyhty ry även sex andra workshoppar samt boendetjänster. Man söker till workshopparna via stadens socialväsende, eftersom workshopverksamheten är en del av Helsingfors stads arbets- och dagverksamhet. Till workshopparna hör bland annat musik, arbete ute på gården, mediaarbete och textilkonst. Det finns även en linje för att bli självständig efter grundskolan.

– Det är viktigt för utvecklingsstörda att de får öva saker konkret, eftersom de kanske inte lär sig så lätt i skolan. Någon kanske lär sig nya saker efter att ha övat några gånger, en annan behöver 2000 upprepningar.

I arbetsfördelningen utgår man från deltagarnas individuella förmåga och önskemål. Vid behov skräddarsys en helt egen roll.

– En av våra deltagare gillar till exempel att klä ut sig till en pingvinman, så för honom skapade vi en Water Boy-karaktär som säljer flaskvatten på evenemang och i parker, och därmed har han möjligheten att få arbete.

Worskshopverksamheten utgår från ständig växelverkan och bedömning, och under några år har många deltagare utvecklats mycket. Förutom servitörskompetens förbättrar workshopverksamheten problemlösningsförmågan och självständigheten.

Samarbete med företag skulle spara samhällets resurser

Lyhty ry försöker inleda samarbete med företag i syfte att utvidga arbetsmöjligheterna i det verkliga livet.

– I Finland finns det 25 000 utvecklingsstörda i arbetsför ålder och det är ett omöjligt mål att sysselsätta dem alla. Utvecklingsstörda måste konkurrera om samma arbetstillfällen med andra. Även om de har den utbildning som arbetet kräver, undviker företagen att anställa utvecklingsstörda, eftersom de tänker att utvecklingsstörda behöver mer stöd än andra. Det är värt att fråga om lönearbete är det enda värdet eller om man kunde lösa detta på ett annat sätt?

Lyhty ry har utvecklat en lösning, Ura-avain-workshopmodellen, med vilken föreningen deltar i Sitras pågående tävling Ratkaisu 100. Enligt modellen ska utvecklingsstörda arbeta på företag under ledning av sin handledare och göra arbete som annars brukar bli ogjort. Företagen anställer inte utvecklingsstörda, utan köper ett servicepaket, där de betalar för en uppgift som det kan ta flera veckor, månader eller bara några timmar att utföra.

– Vi kan också komma till ett företag för att söka jobb som de anställda upplever är jobbiga att utföra, men som man ändå inte har anställt någon för. Vi kan till exempel ansvara för kaffekokning, små kontorsuppgifter eller trädgårdsarbete eller ta hand om catering för en enstaka tillställning.

Modellen främjar mångkulturalism

När företaget köper ett servicepaket, betalas av de erhållna inkomsterna först handledarens lön och resten delas mellan workshopdeltagarna.

Att anställa en workshopgrupp är ett utmärkt sätt att främja mångkulturalism i arbetsgemenskapen. Visti-Koskinen anser att servicen är idealisk också för småföretag som drar sig för att anställa nya arbetstagare.

De första som har provat Ura-avain-modellen är Helsingfors Hamn Ab, Finlands Mässa och Telia 5G -areena, där workshopgrupperna har ansvarat för städningen.

– För närvarande håller vi på att marknadsföra modellen så att den ska bli lättare att sälja till företag. Om en del av de utvecklingsstördas inkomster skulle komma från företagen, så skulle det även innebära en betydande besparing för samhället.

Marja Visti-Koskinen svarar gärna på förfrågningar som gäller samarbete.

Contact information: marja.visti-koskinen@lyhty.net, tel. 050 336 2379

Author: Anna Väre

Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du byta språk?

Detta dokument är också tillgängligt på andra språk. Du kan välja språk här under.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna