Hoppa till huvudinnehåll
Blog
Blog

Varför världen är på väg i fel riktning och vad EU kan göra åt det

"Global medborgarskapsundervisning (GCED) är en form av samhälleligt lärande som involverar elevernas aktiva deltagande i projekt som tar upp globala frågor av social, politisk, ekonomisk eller miljömässig karaktär. De två huvudelementen i GCE är 'globalt medvetande'; den moraliska eller etiska aspekten av globala frågor och 'globala kompetenser', eller färdigheter som är avsedda att göra det möjligt för eleverna att delta i att förändra och utveckla världen." Allt det där låter ju trevligt och bra, så vem skulle kunna motsätta sig ett sådant initiativ?

World in human hands in shape of a heart

Den internationella processen kallad Global Citizenship Education har utropats som UNESCO:s svar på en globaliserande värld. Enligt Wikipedia:

 

"Global medborgarskapsundervisning (GCED) är en form av samhälleligt lärande som involverar elevernas aktiva deltagande i projekt som tar upp globala frågor av social, politisk, ekonomisk eller miljömässig karaktär. De två huvudelementen i GCE är 'globalt medvetande'; den moraliska eller etiska aspekten av globala frågor och 'globala kompetenser', eller färdigheter som är avsedda att göra det möjligt för eleverna att delta i att förändra och utveckla världen." 

 

Allt det där låter ju trevligt och bra, så vem skulle kunna motsätta sig ett sådant initiativ?Tja, om vi tar en närmare titt under motorhuven finns det flera lager kritik som har lanserats, från olika aktörer. Även om ambitionen som sådan i allmänhet lovordas, har mekanismerna, finansieringen, viljan att driva förändring och själva processen i sin tur ifrågasatts, granskats och funnits vara otillräckliga.

Idag kan vi inte gärna prata om GCED utan att inkludera SDG:erna, de 17 Globala målen för en hållbar utveckling, som antogs 2015 för att ersätta de tidigare Millenieutvecklingsmålen. De har i många avseenden blivit en del av samma paket. Det är sant att de är de enda internationellt överenskomna internationella processerna som driver världen i riktning mot FN:s gemensamma ambitioner. Det betyder inte att de är felfria eller utan problem. Vissa återspeglas i ovanstående kritik. Andra är mer grundläggande och hävdar i själva verket att mycket av det vi nu ser på den globala utbildningsarenan är en slags grönmålning. Det vill säga utbildning har inkluderats som en slags efterklokhet, för att lugna de ljudligaste kritikerna, men utan medel för att uppnå målen och inkluderande få eller inga indikatorer för att övervaka framstegen.

I rättvisans namn så framfördes också liknande kritik mot Millenieutvecklingsmålen. Vidare är det allmänt erkänt att många av dessa mål inte uppnåddes, och snarare än att följa upp detta lanserades ett nytt initiativ, de Globala målen.

För att kunna förstå varför detta händer, och för att överväga om till exempel EU skulle kunna stiga in på denna arena på samma sätt som unionen har gjort det inom den globala klimatdebatten, är det viktigt att sätta allt detta i en analytisk kontext. Som tur var besökte Katarina Popovic, generalsekreterare för ICAE (International Council of Adult Education) Finland i november och höll en föreläsning i ämnet. Resultatet finns tillgängligt på Youtube

Jag föreslår att du tar dig en titt och sedan reflekterar över om du håller med henne och vad dina motargument är. Överväg därefter vad, om något, du tycker att EU borde göra åt det. Jag vill mycket gärna höra dina idéer, kommentarer och argument som svar på detta inlägg.   

 

Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du byta språk?

Detta dokument är också tillgängligt på andra språk. Du kan välja språk här under.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna