Hoppa till huvudinnehåll
Blog
Blog

Utan studie- och yrkesvägledning stannar Sverige!

Nu kanske ni tycker att rubriken är missvisande och direkt felaktig? Jag kan hålla med om att den i vart fall ”tar i lite” men att den faktiskt inte ligger så långt från sanningen.

Inom vuxenutbildningen har vi i dag elever med vitt skilda bakgrunder. Några har, i vuxen ålder, upptäckt att de vill ”göra något” annat och därför bestämt sig för att leta efter en ny väg i livet. Andra har inte lyckats hitta den väg de egentligen både vill och skulle kunna gå medan en, i dag, stor grupp har sitt ursprung i andra länder och i alla kulturer. Den gruppen är inte på något sätt homogen utan har precis som alla andra olika förutsättningar att hitta den väg de både vill och behöver vandra. Till detta kommer också elever med olika funktionshinder och eftersom det är just olika funktionshinder så behövs också olika former av stöd och hjälp. Det var en grov generalisering över vilka människor en studie- och yrkesvägledare, inom vuxenutbildningen, kan träffa i sin vardag. Då har jag ändå, medvetet utelämnat, de som redan finns i den växande verksamheten och därför ändå tagit de första stegen i sin vandring framåt. De behöver naturligtvis också fortlöpande kontakt med en vägledare som kan lotsa eleven framåt. Inte minst med att hitta det, för eleven kanske avgörande, steg som bör tas efter det att den kommunala vuxenutbildningen gett en grund att bygga vidare på.

Eftersom vi för närvarande har en oroväckande stor brist på utbildade vägledare, inom hela utbildningsområdet, och samtidigt ser att vägledarrollen blir allt mer viktig inom vuxenutbildningen har vi ett problem som måste hitta sin lösning. Vi måste utbilda fler studie- och yrkesvägledare för att på sikt få tillräckligt många utbildade vägledare men vi måste också hitta kortsiktiga lösningar. I dag finns tre lärosäten (Stockholms universitet, Umeå universitet och Malmö universitet) som utbildar studie- och yrkesvägledare och eftersom utbildningen är 3,5 år är det en enkel matematik att räkna ut att vi inte kan vänta på att dessa studenter ska komma ut i skolorna. Malmö universitet har tillsammans med Campus Varberg (Varbergs kommun) inlett ett samarbete som gör att Malmö universitet från hösten 2018 även startar en utbildning i Varberg. Undervisningen kommer att vara förlagd till Campus Varberg där obligatoriska träffar sker cirka en dag per vecka. Undervisningen sker via olika digitala plattformar och videokonferens och naturligtvis med grupparbeten och gruppdiskussioner. Ungefär 3 – 4 gånger per termin får studenterna åka till Malmö för träffar på universitetet. Detta är ett mycket spännande och intressant initiativ som förhoppningsvis kan utvecklas så att fler kommuner kan få del av utbildningsmodellen. Modellen är för övrigt använd av bl.a. Karlstads universitet som under många år utbildat lärare med stor framgång. Modellen öppnar även för att fler ges möjlighet att studera. Man öppnar möjligheten att studera för personer som av olika anledningar inte har möjlighet att flytta eller pendla till lärosätet.

Om vi så vänder åter till påståendet i rubriken och konstaterar att en studie- och yrkesvägledare har en viktig funktion med att lotsa alla som behöver stöd, för att hitta sin livsväg, samtidigt som vi konstaterar att vi har en brist på vägledare! Detta riskerar att bidra till att färre klarar sina ”vuxenstudier” och att de som ännu inte påbörjat studierna inte får den vägledning de är i behov av. En naturlig konsekvens av detta blir att det blir svårare att hitta personer som behövs i de bristyrken vi har. Ofta nämns vård och omsorg tillsammans med de pedagogiska yrkena som de områden där vi behöver utbilda fler men vi får inte glömma kockar, lastbilschaufförer, poliser, ingenjörer m.m. Listan kan göras lång och det är en svår uppgift för den enskilde att hitta vad som passar för ”en själv”. Just då är en väl utbildad och tillgänglig studie- och yrkesvägledare precis vad som behövs. Det gäller för övrigt också alla som har arbete men av olika anledningar ser sig om efter annat arbete. Arbetsmarknaden förändras i dag så snabbt att ingen kan vara säker på att det första yrkesvalet också är det sista!

Om inte studie- och yrkesvägledningen får resurser för att på ett konstruktivt och framåtsyftande sätt arbeta med att stötta och hjälpa elever och personer som är i behov av råd och stöd i sitt val av studier så är risken stor att det påverkar näringsliv och offentlig sektor att fylla de personalbehov de måste fylla för att verksamheten ska fungera och då är det, lite tillspetsat, risk för att Sverige stannar!

Vi har i dag många studie- och yrkesvägledare som gör ett fantastiskt arbete men de behöver ett ökat stöd i sitt arbete och det behövs fler… många fler!

 

Kent Wallén är ledamot i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Örebro och arbetar med omvärldsbevakning åt Campus Västervik. Kent är även aktiv i Nordplusprojektet ”Nordic Learning Center Innovation” och i det Vinnovafinansierade projektet ”Nya Vägar till högre flexibel utbildning – i hela landet”. Kent har arbetat med vuxnas lärande inom olika funktioner i 25 år och även varit ordförande i styrelsen för Nitus (Nätverket för kommunala lärcentra).

Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna