Hoppa till huvudinnehåll
Blog
Blog

Susanna Plathan: Medborgarnas grundläggande färdigheter – en gemensam faktor för den europeiska vuxenutbildningen

"Jag hade redan under en längre tid tänkt att jag skulle vilja delta i en utbildning som på en gång skulle ge en mer omfattande helhetsbild av vad som ingår i den europeiska vuxenutbildningen. Naturligtvis var jag redan tidigare medveten om grundläggande frågor och situationen, men ändå var min bakomliggande tanke att det kunde vara intressant med en djupdykning i temat genom praktiska erfarenheter som kursdeltagare från olika europeiska länder skulle dela med sig av."

I höstas deltog jag i Younger Staff-utbildningen som ordnades av EAEA – EEuropean Association for the Education of Adults i Bryssel. Jag hade redan under en längre tid tänkt att jag skulle vilja delta i en utbildning som på en gång skulle ge en mer omfattande helhetsbild av vad som ingår i den europeiska vuxenutbildningen. Naturligtvis var jag redan tidigare medveten om grundläggande frågor och situationen, men ändå var min bakomliggande tanke att det kunde vara intressant med en djupdykning i temat genom praktiska erfarenheter som kursdeltagare från olika europeiska länder skulle dela med sig av.

Utbildningen ordnades i EU:s hjärta, det idylliska, höstliga Bryssel i EAEA:s lokaler nära Europaparlamentet. Förutom Finland kom utbildningsdeltagarna från Ryssland, Georgien, Österrike, Portugal, Grekland, Slovenien, Belgien, Polen och Italien. Om du vill bekanta dig närmare med innehållet på vår intressanta och givande kurs kan du läsa en mer exakt rapport om utbildningen här eller en bloggtext som en finländsk kollega från en studiecentral som är granne med oss har skrivit.

Min egen bakgrundsorganisation är vuxenläroanstalten för organisationer, Studiecentralen Sivis, inom fältet för det fria bildningsarbetet. På 2010-talet har det i och med den stora strömmen av asylsökande skett mycket i Finland och Europa. Detta har påverkat strukturerna i samhällets verksamhet överallt. I Finland har detta medfört ett särskilt stort utbildningsbehov inom det fria bildningsarbetet, i vuxenutbildningen, både i fråga om integration av invandrare i samhället och undervisning av grundläggande färdigheter som en helhet.  Studiecentralen Sivis och Sivis medlemsorganisationer har deltagit i att ordna utbildningar för att förbättra och stödja invandrares praktiska språkfärdigheter samt olika utbildningar för att det ska bli lättare för invandrare att komma med i civilsamhällets verksamhet samt eventuellt för att utveckla de färdigheter som behövs i arbetslivet och ge erfarenhet av volontärverksamhet. I Sivis har man i flera projekt arbetat med grundläggande färdigheter bland vuxna: genom att koordinera och utveckla olika projekt som gäller grundläggande färdigheter för vuxna. I projektet Digipolku töihin utvecklades en särskild utbildningsmodell som invandrare kan utnyttja för att utbilda sig till kamrathandledare inom digitala färdigheter. Digitala grundläggande färdigheter har en enorm betydelse till exempel med tanke på att söka sig till arbetslivet och att hitta en lämplig arbetsplats. 

Under kursen i Bryssel bekantade vi oss i Liège med verksamheten i utbildningscentralen Le Monde des Possibles, där man under flera år arbetat med invandrare (asylsökande och papperslösa personer). Vi fick höra närmare om deras verksamhet samt delta i/bekanta oss med en språklektion och grunderna i en kodningsskola

Allra mest ögonöppnande var det att efter kursen märka att när allt kommer omkring så står hela Europa inför liknande utmaningar inom referensramen för vuxenutbildning. De grundläggande färdigheterna angår oss alla. Även om många frågor som gäller utbildning ligger på en mycket god nivå i Finland (PISA, PIAAC), gäller detta till en stor del kunskapsresultaten i de så kallade grundexamina och på grundläggande läroanstalter. Erfarenheterna från de senaste åren i och med invandrarströmmen, nedskärningarna i utbildningen osv. har medfört nya utmaningar särskilt i undervisningen av grundläggande färdigheter. Man måste även ta hänsyn till att den digitala brytningstiden har fört med sig ojämlikhet och utmaningar i fråga om hur man klarar sig i vardagen i samhället. De grundläggande färdigheterna angår oss alla – såväl i Finland som i hela Europa. Vi måste alla arbeta mycket för detta.

Susanna Plathan, utbildningschef Studiecentralen Sivis

Den här artikeln ingår i en serie med artiklar om lärande på området för vuxenutbildning i ett europeiskt sammanhang. Vårt ERASMUS+ KA1-projekt heter ”European Educational Know-how Supporting Civil Society”.

TILLBAKA TILL BLOGSERIENS FRAMSIDA

 

Login (1)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du byta språk?

Detta dokument är också tillgängligt på andra språk. Du kan välja språk här under.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna