Blog
Blog

Studiecoach för ökat stöd till unga vuxna

Studiecoach på Partille kommuns vuxenutbildning

Partille kommuns vuxenutbildning såg hur arbetslösa unga vuxna behövde motiveras till att slutföra sina gymnasiestudier och öka sina chanser till anställning. Därför skapades en ny tjänst – en studiecoach. Vi frågade rektor Nomi Madolo om hur det har påverkat verksamheten.

Partille vuxenutbildning

Studiecoachen Annalotta Mårland och rektor Nomi Madolo

I Partille kommuns uppföljningsarbete med elevenheter upptäcktes en stor andel avbrott, både tidiga och sena, i elevernas studier. Man såg ”hål” mellan verksamheter, utbildningar och kurser. Nomi Madolo, rektor för kommunens vuxenutbildning såg stora elevbehov i alla delar av utbildningsprocessen

December 2015 ingick kommunen ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att få fler ungdomar att slutföra sina gymnasiestudier och därmed öka sina chanser till anställning. Ett ungdomsteam sattes ihop med studiecoach, fältarbetare, studie- och yrkesvägledare från kommunen och ungdomshandläggare från Arbetsförmedlingen. Nu skulle kommunens ungdomar få ett mer samlat stöd än tidigare som innebär att de inte behöver slussas mellan olika myndigheter, möten och handläggare.

Det har tagit ganska lång tid att implementera funktionen och rollen som studiecoach i verksamheten. Men de har jobbat med att lotsa elever rätt så att de får  hjälp med att ta sig vidare när de till exempel får avslag på en ansökan.

– Det är många kontakter för dem att ta längs vägen. Det är en djungel av saker som ska lösas på egen hand, vilket inte är lätt. Ungdomarna vet oftast inte vad de ska göra och ger upp. Det är viktigt att fånga upp vuxenelever tidigt, säger Nomi Madolo.

Annalotta Mårland som är studiecoach har numera en fast tjänst hos kommunen och bidrag söktes också för att anställa en specialpedagog. Nu jobbar de tillsammans och bygger ett team och effekten är tydlig. Gruppen för avbrott har förändrats, framför allt inom yrkesutbildning som numera har färre avbrott än tidigare.

 

Hur upplevde alla som var inblandade projektet?

– Vuxeneleverna upplevde en lättnad, lärarna tyckte att studiecoachens stöd inte räckte till utan ville veta hur den kunde flyttas över till klassrummet också. Nu har eleverna fått bättre möjligheter till att ta en examen som kan leda till arbete. Vi har fortbildad all vår personal och tagit fram gemensamma dokument, checklistor och gjort en kartläggning för att processen ska flyta bra.

Pandemin ställde till det men nu har kommunens vuxenutbildning öppnat en ”drop-in” som fungerar som en tydlig hemvist för studiecoachen. Det ska vara lätt att komma förbi och ställa sina frågor.

– Tanken är att vi knyter ihop med lärcentrum där det finns både specialpedagoger, studiecoach och yrkesvägledare. Vi fångar upp de behov som kommer, de är inte samma som när vi började.

Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna