Hoppa till huvudinnehåll
Blog
Blog

"Samtal på samma nivå"

Inom ramen för konferensen "Hållbar vuxenutbildning i kontexten flykt och migration" genomförde EPALE Österrike en intervju med Muhammad Kasem, grundaren av Facebook-plattformen "Austriainarabic".

Inom ramen för konferensen "Hållbar vuxenutbildning i kontexten flykt och migration" genomförde EPALE Österrike en intervju med Muhammad Kasem, grundaren av Facebook-plattformen "Austriainarabic".

Herr Kasem, hur kom ni på idén att grunda en Facebook-plattform?

Jag visste hur många som lämnar mitt hemland Syrien. När jag kom till Österrike var jag helt ensam i ett land där jag inte kände någon, inte behärskade språket och jag hade ingen aning om hur systemet fungerade. När jag en gång ställde en fråga till mina medboenden, som hade kommit till Österrike innan mig, fick jag väldigt olika svar och kunde därmed fastställa att ingen förstod systemet och att det florerade mycket felaktig information och rykten. Jag frågade vem som var ansvarig för sådana frågor, gick direkt till den ansvariga myndigheten och fick helt annan information än tidigare. Jag hade fördelen av att jag kunde engelska.

Muhammad Kasem (c) OeAD-GmbH/APA-Fotoservice/Hörmandinger

 

Som alla vet, får asylsökande inte arbeta under asylförfarandet, vilket även var omöjligt för mig, men eftersom jag alltid behöver ha något att göra, beslöt jag mig för att hjälpa andra flyktingar.

Jag har följt med många medboenden på flyktingboendet, som tolk för myndigheter, läkare osv. Då jag kunde engelska, följde jag en gång med en person som hade en avtalad tid med Röda Korset för att göra en hemställan om familjeåterförening. Här kom min idé om att anmäla mig som frivillig tolk hos Röda Korset.

Efter några möten hade jag samlat in och postat all information om temat "Familjeåterförening" så att jag kunde nå fler människor och hjälpa andra personer utanför min egen krets.

Jag hade gått igenom många utmaningar eftersom jag hade kommit till Österrike två och ett halvt år tidigare. Varje dag behövde jag hitta en ny lösning. Då tänkte jag: "OK jag har löst de här problemen, men det finns fortfarande många andra, som konfronteras med de här problemen varje dag."

Därför grundade jag för två år sedan Facebook-portalen "Austriainarabic", som ger arabisktalande flyktingar användbar information om vardagliga problem. I början var jag tvungen att läsa och försöka förstå många ämnen på tyska och sedan, för att vara säker, läsa det på nytt på engelska och sedan översätta det till arabiska, vilket hjälpte mig att lära mig språket snabbt.

Muhammad Kasem - Facebook-Portal Austria in Arabic

Källa: www.facebook.com/Austriainarabic/?pnref=lhc, 30. november 2016

Min favorithemsida var "HELP.gv.at" och om vissa ämnen har jag också skrivit från egen erfarenhet.

Till slut kunde jag inte längre bemästra de många frågorna.

Vad kan man hitta på er plattform?

Plattformen förklarar till exempel hur man kan lära sig tyska snabbare. Jag har tagit fram ett helt arkiv, om hur flyktingar redan innan asylbeskedet kan få tillgång till en tyskakurs, hur man hittar bostäder och hjälporganisationer, kostnadsfria tyskakurser. Ytterligare information om "Var finns vad?", Österrikes järnväg och rabattkuponger, loppmarknader, studiemöjligheter, medborgarskap, asylförfarande, Österrikes förvaltning, bundesländerna, politisk situation, familjeåterförening, utbildning och yrke, hänsynstagande, integrationstips osv. Plattformen informerar om var man ska vända sig när man har en speciell fråga eller när vi inte kan hjälpa användarna av plattformen att komma vidare och hur man hanterar misslyckanden bättre. Det handlar också om vårt perspektiv: Vi ser framförallt vad flyktingarna vill. Vi talar med människor på samma nivå.

Ni har nu över 35.000 följare, hur hanterar ni det?

När jag hade startat Facebooksidan växte den så snabbt att jag inte längre kunde hantera den själv. Jag fick dagligen många förfrågningar och nyheter. Jag behövde alltså hjälp. Jag hade frågat om någon ville hjälpa till och då skickade Sobhi Aksh ett meddelande om att han gärna ville hjälpa till.

Jag gav honom en prövotid först och gjorde honom inte till Admin för sidan eftersom jag ville vara säker på att ingen felaktig information lämnades ut.

Muhammad Kasem (c) OeAD-GmbH/APA-Fotoservice/Hörmandinger
     

Jag hade hoppats att jag hade kunnat hitta fler frivilliga, minst en person per bundesland, så att vi löpande kunde lämna information från alla bundesländerna. Fram till nu har det emellertid inte kommit till några fler administratörer eftersom kvaliteten på informationen är väldigt viktig.

Jag bor i Tirol, Sobhi Aksh bor i Wien. Vi har arbetat tillsammans under ett år utan att ha träffat varandra. Brainstorming har vi gjort via telefon. Vi gör också videos om olika tema, eftersom man kan förklara bättre med en video än skriftligt.

Sobhi har bidragit med informationsvideos och har, som representant för sidan, varit med vid flera evenemang som har ägt rum i Wien.

Vi deltog i "Välkomstkultur" i Wien under hösten 2015 och gjorde en video som har nått 3 miljoner personer.

 

 

 

Rådgivning till flyktingar har nu också blivit ditt levebröd...

Eftersom jag har följt med många flyktingar till myndigheterna och är mycket engagerad inom det sociala, har jag lärt känna många människor, min historia blev känd och genom mina kunskaper och kontakter hittade jag ett jobb direkt efter det att jag fått mitt uppehållstillstånd och därefter ytterligare ett andra jobb.

Vid mitt arbete i centrum för migranterna i Tirol (ZeMiT, erbjuder social och arbetsmarknadspolitisk, flerspråkig rådgivning) får jag dagligen kunskap från klienter. Och jag känner båda sidorna. Genom arbetet med mina infödda kolleger, vet jag hur människorna här tänker. Dessutom arbetar jag för "Socialtjänsten i Tirol" och ansvarar för grundomsorgen. Där arbetar jag i avdelningen för klienthantering och på grund av de här båda arbetena har jag knappt tid längre för "AustriainArabic".

Vid ZeMiT arbetar jag med godkännande av kvalifikationer som inhämtats utomlands. Vissa flyktingar är välutbildade och har till exempel redan arbetat som läkare. De har emellertid ingen aning om hur de ska kunna göra det i Österrike, godkännande av utbildningar är mycket komplicerat. En advokat från Syrien kan till exempel inte utöva sitt yrke här bara så där. Han måste lära sig andra lagar. Därför behöver han få ett perspektiv: antingen en ny studietid, vilket inte är så enkelt, eller arbeta inom ett annat område. Jag själv är ett exempel, jag har slutfört en magisterutbildning i företagsekonomi och nu arbetar jag som rådgivare!

Hur ser gensvaret för inläggen på er plattform ut?

Vårt första reportage var Traiskirchen-videon. Den har redan mer än 50.000 visningar, också intervjun med den nuvarande statssekreteraren Muna Duzdar på arabiska har många sett eftersom den handlade om "Asyl i tid“.

Vi har också gjort intervjuer med anhängare till det österrikiska frihetspartiet FPÖ, och frågat dem varför de är emot flyktingar. Svaren var mycket olika.

Vad är angeläget för de personer som använder er plattform?

Nästan alla flyktingar är traumatiserade och kan ännu inte integreras i det här samhället. Det finns en lucka mellan hen och samhället och hen kan ännu inte fylla den här luckan. Vi arbetar med att fylla den här luckan.

Vi försöker fungera som en bro mellan de båda sidorna, jag skriver om vad de infödda förväntar sig av flyktingarna på Facebook, och om jag bjuds in till ett evenemang har jag frågat flyktingarna vad jag ska förmedla som ambassadör och sedan vidarebefordrar jag det som flyktingarna vill säga. Jag var till exempel med som journalist vid det europeiska mediemötet i Lech i december 2015.

Det finns redan många bra initiativ, men av olika skäl når de inte sin målgrupp. Vårt mål är att flyktingarna får information om de här initiativen.

Vi når fler människor eftersom vi vet exakt vad flyktingarna behöver och vi pratar med dem på samma nivå. Därför har jag startat en Facebooksida och inte en hemsida, eftersom jag vet att de flesta av dem har en mobiltelefon, men ingen dator.

Vilket ämne står i främsta rummet just nu?

Just nu arbetar jag på ett projekt som ska bidra till att österrikarna och flyktingar med arabiskt ursprung lär känna varandra bättre, vad gäller hur man förhåller sig i det dagliga livet och i bestämda samhälleliga aspekter (t.ex. hur man hälsar, om man säger du eller ni, att boka möten, gästvänlighet, humor etc.).

Missförstånd som växer upp ur kulturella olikheter och avvikande tanke- och handlingsmönster ligger ofta till grund för ömsesidiga avståndstaganden och för fientlighet i förhållande till de så kallade "utlänningarna".

På ett humoristiskt roande sätt kommer vi att skissa upp korta videoklipp med situationer som visar olika aspekter på hur man umgås och kommunicerar i det dagliga livet.

Idén om det här projektet uppstod inom ramen för den erfarenhet som jag, både personligt som syrisk flykting och som jag därefter har fått i mitt arbete.

Med videoklippen uppfylls följande mål:

  • Båda kulturkretsarna får veta hur de "andra" tänker och handlar i allmänhet och vanligtvis.
  • Flyktingarna förmedlar hur de kan och bör förhålla sig utan att informationen är diskriminerande, som en befallning eller som en auktoritär struktur upplevs.
  • Österrikarna ges möjligheten att lära känna nya kulturer.
  • Det skapar en större förståelse för de "andra", eftersom det som är självklart för mig kanske inte är det för de andra.

Många människor som har flytt har önskemål om att tillföra något, ge tillbakat och vara med att utforma det samhälle som har tagit emot dem. För att kunna göra det behövs förmågan att kommunicera på ett bra sätt. Som flykting har jag själv behövt lära mig att det behövs mer än bara språkkunskap. Samhällets konventioner och övriga umgängesformer finns inte nedskrivna någonstans, - också jag har varit tvungen att förvärva den här kunskapen långsamt genom många självupplevda situationer. Jag var till exempel tvungen att lära mig att man i Österrike - till skillnad från oss i Syrien - ser varandra i ögonen när man hälsar, hur viktigt det är med punktlighet, saker som är tabu (vad får jag fråga? vad anses påfluget? vad som här anses vara privat, är till viss del inte privat hos oss i Syrien och vad som oss i Syrien uppfattas som privat är det inte här ...osv.)

I Österrike är punktlighet viktig. I Syrien är det ingen stor sak om någon kommer 15 minuter senare. Det är bara ett litet exempel, men det finns tusentals andra. De infödda förväntar sig av oss att man integreras snabbt, men ingen visar personerna hur man ska göra det. Det vill jag överbrygga.

Det här projektteamet består bara av två tidigare flyktingar och fyra Tirolare. Jag hoppas att det tillkommer fler frivilliga, som vill vara med och arbeta med projektet eller ge finansiellt stöd så att vi kan omsätta det här projektet i verkligheten.


Muhammad Kasem (c) OeAD-GmbH/APA-Fotoservice/Hörmandinger

 

 

 

Muhammad Kasem är företagschef (MBA), härstammar från Syrien och är i Österrike sedan 2 år. Han arbetar som rådgivare vid ZeMiT, AST - Första instans för personer med kvalifikationer förvärvade i utlandet, förTirol Vorarlberg. Den av honom grundade Facebook-portalen "Austriainarabic" ger sina över 35.000 följare integrationsrelevant information om Österrike på arabiska.

 

Kontaktdata:

E-post: muhammad.kasem@zemit.at

Facebook: النمسا Austria


Intervjun, med Muhammad Kasem, gjordes av Eva Baloch-Kaloianov, EPALE Österrike.

Tillskrivs: (c) OeAD-GmbH/APA-Fotoservice/Hörmandinger

Login (3)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du byta språk?

Detta dokument är också tillgängligt på andra språk. Du kan välja språk här under.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna