Blog
Blog

En bestående förändring

Klimatet förändras, så måste vi. I EPALEs januari-mars miniserie berättar Kia Aarnio och Anne Leppänen, som har vaknat till miljömedvetenheten, deras personliga berättelser om förändringen.

Helsinki_kia_aarnio_ilmastolakko_puhe_002_1
20190406_142751_002_0

Bild1: Kia Aarnio pitämässä puhetta ilmastolakkotapahtumassa (09/2019). Bild 2: Ilmastomarssilla megafonin kanssa (04/2019).

Förutom ökad miljömedvetenhet och långtgående avtal mellan staterna behöver vår jord radikala miljögärningar. Sådana där målet är en genomgripande förändring och förnyelse. Eftersom det är bråttom med förändringen och eftersom byråkratins kvarnar mal långsamt, har många medborgare själva blivit aktiva i klimatfrågor. Så har även gjort psykologie doktor och läroboksförfattare Kia Aarnio samt forskare i kommunikation och konstnär Anne Leppänen, vars personliga förändringshistorier vi får bekanta oss med i bloggtexten.

Upvaknande och förändring

Klimatuppvaknandet skedde inte för Aarnio eller Leppänen som en blixt från klar himmel, utan det kom långsamt men säkert och medförde en bestående förändring.

”Jag har trott på klimatförändringen i upp till tio år, men tänkt att det blir bra, någon annan tar hand om detta. För ungefär ett år sedan bestämde sig några bekanta för att starta rörelsen Aktivistimummot (Aktivistmormödrar) och jag gick med”, berättar Leppänen som är administratör för diskussionen i Facebook-gruppen som sprider miljöidéer, en återhållsam livsstil och framtidshopp på ett mormorsaktigt sätt. Gruppen har redan över 5 000 medlemmar.

För Aarnio började förändringen med uppföljning av klimatnyheter till klimatmarschen i oktober 2018, veganutmaningen och vidare till att skriva insändare och att driva kampanjer bland annat för klimatval och flygskatt samt till att starta Psykologien ilmastorintama (Psykologernas klimatfront).

”Jag räknade mitt koldioxidavtryck på nätet och konstaterade att det med tanke på miljön inte är acceptabelt att flyga ens en gång om året, och därmed var den första stora förändringen i min familj att byta resan på vinterlovet från Portugal till en spasemester i Finland”, berättar Aarnio.

Också Leppänen berättar att förutom att hon har slutat äta nötkött så har minskning av flygresor varit hennes första klimatvänliga gärningar:

”I fjol flög jag en gång och blev förvånad över kompensationsavgiften på endast några euro. Hur kan den vara så liten och till vad används pengarna?”

Enligt utredningen Megatrender 2020 av Jubileumsfonden för Finlands Släjvständighet Sitra utmanar förändringen av miljön till att ändra hela kulturen. Det är alltid svårt att förändra en livsstil som blivit en rutin och särskilt svårt är det då man inte tror på orsakerna till förändringen eller inte ser deras omedelbara resultat.

Leppänen anser att sortering samt att sluta flyga och äta kött är enligt undersökningar välgrundade, lätta val, men hon skulle önska mer information till exempel i frågor som gäller el och värme:

”Oklarhet i fråga om vad som är det bästa alternativet för miljön är det mest betydande hindret för handlingar. Jag behöver information om och tillit till att mitt lilla val är betydelsefullt och rätt”.

Akt_mummot_002_0
Anne_1_002

Bild 3: Anne Leppänen. Aktivistimummots planeringsmöte.  Bild 4: Reijo Leppänen. Anne Leppänen.

Om man är betänksam inför förändringen

I Sitras utredning Megatrender 2020 konstateras att en tankemodell där naturen är en oändlig resurs håller på att ge vika – naturen anses nu ha ett egenvärde och människan ses som en del av den. Det förekommer stora skillnader i fråga om medborgarnas värderingar, och förutom polarisering och ett ökat intresse ger detta även upphov till ångest.

Aarnio anser att det viktigaste för människor som tampas med klimatångest är att söka sig till likadana människor och bli aktiv. Att bli lamslagen inför problemets storlek gör oss hopplösa, men att bara åstadkomma en liten ändring inger hopp.

Här behövs emellertid också besinning:

”De som är med i klimataktivism blir lätt utmattade, då det finns så mycket att göra. Jag har själv också varit tvungen att lära mig dra gränser då mitt välbefinnande satts på prov. Om man är aktiv i klimatfrågor i sociala medier och samlar in underskrifter i petitioner ute på stan varje veckoslut, blir man utbränd på grund av sitt volontärarbete.”

Leppänen rekommenderar att de som funderar över klimatfrågor bekantar sig med Aktivistimummots webbplats och deltar i diskussionsmöten som mormödrarna ordnar i Helsingfors centrumbibliotek Ode. Som lästips nämner hon Tuomas Vanhanens lättfattliga faktabok Valot päälle!.

För att förändra sitt eget sätt att tänka rekommenderar Aarnio Naomi Kleins internationella bestseller Det här förändrar allt: kapitalismen kontra klimatet. Av finska böcker rekommenderar Aarnio Panu Pihkalas verk Päin helvettiä och Mieli maassa.

”Iina Soininen och Anna Pulkka samlar in under våren med finansiering från Konestiftelsen i projektet Ilmastokansalaisen opas en webbplats med låg tröskel om otaliga sätt att handla för miljön,” berättar Aarnio.

Valet blev ett klimatval, medborgarinitiativet för flygskatt gick vidare till riksdagen, Finlands Psykologförbund har aktiverat sig och Aktivistimummots verksamhet har börjat – vad tänker Aarnio och Leppänen göra härnäst?

”Klimataktivism är fortfarande rätt nytt för mig, så det finns mycket att lära sig. Mitt mål är att inspirera människor som jag att bli medvetna om faktorer som bidrar till den globala uppvärmningen och att fatta rätta beslut. Dessutom ska vårt husbolag få en ny sopinsamlingsplats och jag ska då kräva sortering,” berättar Leppänen som varit klimataktivist i mindre än ett år.

Aarnio som vaknat upp tidigare svarar genast:

”En rörelse på 3,5 procent, dvs. målet är att få minst 3,5 procent av medborgarna med i klimatdemonstrationen, vilket enligt undersökningar sannolikt skulle vara tillräckligt för en förändring. Den största klimatmarschen i Finlands historia ordnas lördagen 5.9.2020, så kom med alla som bara kan!”

En egen förändring som gynnar klimatet främjas också av att man bedömer och granskar sin egen konsumtion. Du kan till exempel räkna ditt koldioxidavtryck med Ilmastodieetti.fi (Klimatdiet) -räknaren och med hjälp av den göra behövliga ändringar för en hållbarare vardag.

Text: Linda Juntunen

Bloggen ingår i EPALEs januari-mars miniserie När vuxna och miljömedvetenhet möts. Temat för seriens bloggar är att lära sig miljömedvetenhet i vuxen ålder, att vuxna anammar en hållbar livsstil i vardagen samt arbetsgemenskapers, organisationers och hela städers miljögärningar och hur de blir medvetna om miljön.

Linda Juntunen är en frilansjournalist som fotograferar och skriver. Juntunen arbetade som programsakkunnig i Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster för allmänbildande utbildning och vuxenutbildning under 2017–2019. Juntunen som njuter av internationalism är utbildad till magister i vuxenpedagogik.

Tillbaka till miniseries framsida

Login (10)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du byta språk?

Detta dokument är också tillgängligt på andra språk. Du kan välja språk här under.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna