Hoppa till huvudinnehåll
Blog
Blog

Fängelsestudier erbjuder stöd för livshantering

Den yrkesutbildning som ges i fängelserna är en viktig faktor som hjälper fångarna att återanpassa sig till samhället, men yrkesutbildningens fokuseringen på inlärning på arbetsplatsen och en förändring av hur finansieringen allokeras utgör en stor utmaning för fängelseutbildningen.

Bild: Tuija Lukka 

En av de som beviljats tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet att ordna fängelseutbildning är Jokilaaksots utbildningssamkommun JEDU. Samkommunens utbildningscentral ordnar yrkesutbildning i finska fängelser. Utifrån antalet studerande är utbildningssamkommunen den största aktören inom branschen i Finland.​

Fängelseutbildningen är en del av det finländska utbildningssystemet och avser ofta för fångarna anordnad allmänbildande och yrkesinriktad utbildning som hålls i fängelserna.

Jokilaaksots utbildningssamkommun JEDU:s utbildningscentral är den största anordnaren av yrkesutbildning i fängelser i Finland och erbjuder 150 studieplatser i sammanlagt åtta fängelser. JEDU erbjuder bland annat möjlighet att studera till artesan inom metallbranschen och grundläggande studier inom maskin- och produktionsteknik samt trä- och bilbranschen.

I dag är det även möjligt att avlägga yrkes- och specialyrkesexamen.

– En orsak till att den förberedande utbildningen för en grundläggande yrkesexamen är populär är att många som studerar i fängelset har oavslutade studier bakom sig, berättar utbildningsledaren för JEDU Arto Huuskonen.

– En annan orsak kan även vara svaga studieprestationer och bristande tro på den egna förmågan som ofta beror på negativa erfarenheter av utbildningssystemet. Vår uppgift är att försöka hitta rätt bransch för var och en.

Fängelset som inlärningsmiljö har speciella omständigheter

Fängelsestraffets syfte är att öka en fånges individuella beredskap på en livsstil utan kriminalitet och förhindra brott under fängelsetiden. Utbildningen kan för sin del ha en avsevärd betydelse för att förbättra fångarnas förmåga till livshantering och för vägledningen av fångarna att återanpassa sig till samhället.

Fängelseutbildningen utgör med andra ord även en del av rehabiliteringen.

Som inlärningsmiljö är fängelset på många sätt speciellt. Fängelser är inte planerade för utbildningsbehov, utan utbildningsanordnaren måste utifrån de lokaler som erbjuds bedöma om examensbaserad utbildning över huvudtaget kan ordnas.

– Dagordningen i fängelset påverkar hur man bygger upp skoldagen. Till exempel utbildning i bilmålning för grundexamen inom bilbranschen kräver särskild teknik såsom målningskammare. Dessa väldigt konkreta frågor dikterar för sin del vilken undervisning erbjuds i vilket fängelse, berättar Huuskonen.

– Utbildningen borde naturligtvis alltid utgå från de studerandes behov, men i praktiken är det även finansieringen som styr hurudan undervisning som över huvudtaget är möjlig.

Enligt Huuskonen är yrkesutbildningsreformen en utmaning i sitt eget slag. Den har ändrat både finansieringen, verksamhetsprocesserna inom utbildningen och examenssystemet.

– I reformen betonas bland annat den yrkesinlärning som sker på arbetsplatsen, men detta är endast möjligt om det i själva fängelset finns möjligheter till inlärning på arbetsplatsen.

Avbrott sker dessutom exceptionellt ofta inom fängelseutbildningen. Detta beror på att fångarna kan flyttas över till andra fängelser. Även i samband med frigivning avbryts studierna.

Responsen från de studerande uppmuntrar att fortsätta

Huuskonen berättar att kraven på yrkeskunskap i deras verksamhet är exakt de samma som i vilken annan läroanstalt som erbjuder grundläggande yrkesexamina. Examensgrunderna identifierar inte inlärningsmiljön.

Avvikande från andra läroanstalter, pågår ansökan till JEDU:s utbildning kontinuerligt.

– Tjänstemännen på fängelset behandlar ansökningarna från dem som vill studera. Man måste beakta gruppdynamiken, dvs. vilka personer som kommer överens sinsemellan. Storleken på grupperna är begränsad för att vi ska kunna garantera att varje studerande får möjlighet till individuell undervisning och handledning.

Trots att variationsrika arbeten i fängelserna har minskat och ersatts av ensidiga seriearbeten vill JEDU hålla fast vid den huvudsakliga idén om en mångsidig undervisning enligt yrkesutbildningsreformen.

Enligt Huuskonen är de lärare som undervisar i fängelserna engagerade och mycket motiverade.

– I en undervisningssituation uppstår det ofta av små bitar en sfär som ger sig själv kraft. Exempelvis en studerande berättade för sin lärare att det här var den första gången som han fått beröm under sin 30-åriga skolhistoria. Den gemenskapsanda som skapas av sådana erfarenheter är mycket positiv på kurserna.

– För att kunna utvärdera fängelseutbildningen krävs en tillräckligt lång tidsperiod för detta. Förändringarna i en fånges liv syns inte i realtid. Men någonting kan börja gro under utbildningen, och när en fånge släpps fri efter avtjänat straff och återvänder till samhället kan han eller hon dra nytta av utbildningen, sammanfattar Huuskonen.

Text: Juha Wakonen

 

 

Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du byta språk?

Detta dokument är också tillgängligt på andra språk. Du kan välja språk här under.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna