Hoppa till huvudinnehåll
Blog
Blog

Pandemin har skapat utmaningar på arbetsmarknaden och karriärvägledning – nyckeln heter valkompetens

Det har gått ett år sedan pandemin bröt ut i Sverige och sedan dess har det hänt väldigt mycket på arbetsmarknaden. Pandemin tvingade samhället att ställa om och sätta snäva gränser för verksamheter som trots allt behöver fortsätta att fungera.

Det har gått ett år sedan pandemin bröt ut i Sverige och sedan dess har det hänt väldigt mycket på arbetsmarknaden. Pandemin tvingade samhället att ställa om och sätta snäva gränser för verksamheter som trots allt behöver fortsätta att fungera. En del branscher har det gått bra för andra riktigt illa. Vården har fått väldigt mycket mer att göra, särskilt intensivvården där många covidsjuka hamnat. Eftersom reserestriktioner rått i stort sätt i alla länder har turismen och flygfarten nästan helt upphört. Detta har slagit hårt mot besöksnäringen och den fysiska handeln. Anställda inom hotell, restaurang och i viss mån också handeln har fått permitteras eller sagts upp, en del har fått ställa om t ex några flygbolagsanställda som fick gå en snabbkurs inför att de skulle jobba som assistenter inom vården. Många som jobbar hemifrån istället för att åka till sina arbetsplatser och många som shoppar hemifrån istället för att handla fysiskt. Detta ger budfirmor mera jobb. Det är en stor förändring som samhället påbörjades redan innan pandemin slog till där vi kan se att digitaliseringen kommit väldigt långt och ändrar mycket i grunden. Distansundervisning på gymnasiet och högre utbildning har ställt höga krav på ungdomar och unga vuxna. Inställd och omställd PRAO i grundskolan kommer troligtvis ha påverkan längre fram för de elever som drabbats.

För alla som blivit varslade eller uppsagda finns Arbetsförmedlingen som kan stötta arbetslösa för att de ska få nytt jobb eller komma igång med studier för att få nytt jobb. Inskrivning på Arbetsförmedlingen ger också möjlighet till ekonomisk ersättning förutom a-kassa. Det finns en rad olika åtgärder som Arbetsförmedlingen kan erbjuda arbetslösa för att de ska få in en fot på arbetsmarknaden t ex arbetsmarknadsutbildning, validering, stöd och matchning, rusta och matcha, samt erbjuda arbete med stöd, starta eget eller praktik.

Det finns leverantörer inom stöd och matchning där karriärvägledare (studie- och yrkesvägledare) arbetar med de arbetslösa som ges 120 minuters samtalstid ofta i två omgångar under en 90 dagars period. Under denna tid görs det upp en plan som innehåller en rad olika aktiviteter som t ex skriva CV och på annat sätt aktivt söka jobb eller komma igång med studier. En utmaning under pandemin är att detta arbete skett på distans där vägledningssamtalet skett på telefon eller länk.  Många studie- och yrkesvägledare tycker att detta arbete skiljer sig från andra arbeten genom att det har ett tydligt samtalsfokus, de har i stort sett enbart samtal alla dagar i veckan. Visserligen ingår även dokumentation av samtalen för återrapportering. Utmaningar i arbetet handlar om bl a motivation, språkliga hinder, vissa funktionshinder, självdisciplin, perspektivvidgning, bekräftelsebehov och behov av uppmuntran hos deltagarna.

Bland de färdigheter för arbete och personlig utvecklig som alla behöver för att få till en god och fungerande framtid för sig själva idag är valkompetens. Valkompetens är inte bara ett av studie- och yrkesvägledningens främsta mål utan också en viktig kompetens hos individen för att kunna fatta välgrundade studie- och yrkesvalsbeslut utifrån sin egen självkännedom och omvärldskunskap, eller rättare sagt kunskaper om valalternativen. Detta är min hjärtefråga som studie- och yrkesvägledare oavsett vilken målgrupp som jag arbetat med, barn i grundskolan, ungdomar på gymnasiet eller vuxna på komvux.  

Jag försöker hela tiden själv att ge mina elever som jag möter i mitt jobb som studie- och yrkesvägledare eller borde jag kanske säga karriärvägledare (som är den nya benämningen som har en mer internationell prägel och som lärosätena som utbildar studie- och yrkesvägledare länge slagits för), en chans att utveckla valkompetens.  Detta genom att i samtalen ta upp sådana faktorer som ingår i att utforska delarna som utgör valkampens. Jag brukar be eleverna fundera kring saker som de gillar eller inte gillar, saker de är bra på och hur de tänker kring sina valalternativ i förhållande till deras styrkor och intressen. Detta sätt att tänka känns ofta ovant speciellt för elever på grundskolan och blir väldigt viktigt för nior inför deras gymnasieval, gymnasielever och vuxna är ofta inte lika ovan vid att tänka i sådana banor. 

Vet man vad man vill och kan och hur man ska göra för att komma dit så klarar man också av alla förväntade förändringar i livet.

2021-03-24//Lotta Lindström

Login (2)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du byta språk?

Detta dokument är också tillgängligt på andra språk. Du kan välja språk här under.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna