Hoppa till huvudinnehåll
Blog
Blog

Nya tillvägagångssätt för yrkesutbildning i Makedonien för effektiv social integration

Community Development Institute (CDI) är en finansierad medlem i Lifelong Learning Network Macedonia och en partnerorganisation till DVV International i Tyskland. CDI planerade, organiserade och genomförde ett projekt inom det operativa programmet för utveckling av mänskliga resurser för ett nytt tillvägagångssätt för effektiv social integration (det vill säga utbildningar för fångar i vissa fängelser i Makedonien). Projektet finansierades av Europeiska unionen och genomfördes av centrala finansierings- och upphandlingsavdelningen på finansministeriet samt arbets- och socialpolitiska ministeriet. Projektets övergripande mål är att bidra till en gynnsam miljö för återintegreringen av lagbrytare i samhället. Vi erbjöd fångar möjligheten att lära sig nya färdigheter och vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden efter att de avtjänat sitt straff. Projektets specifika mål var att:

  • Öka kapaciteten hos fängelserna i Tetovo och Shtip att erbjuda utbildning för yrkeskunskaper och kompetenser som behövs på arbetsmarknaden
  • Minska antalet återkommande brottslingar i fängelserna,
  • Ge personer som avtjänar straff i fängelse nya kunskaper och färdigheter för ökad konkurrensförmåga på arbetsmarknaden
  • Förvärva och överföra regelbundna utbildningsaktiviteter för fångar i fängelset i Tetovo och korrektionsanstalten i Shtip

Projektet omfattade följande ämnen:

  • Utbildning i informationsteknik (datorkompetens och program)
  • Utbildning i engelska
  • Frisörsutbildning
  • Bagarutbildning
  • Utbildning i trädgårdsodling

För att uppnå målen försåg projektpartnerna fängelseanläggningarna med teknisk utrustning och datorer, observationsinstrument och hjälpmedel. Utbildningen gavs av utbildare från läroinrättningar eller licensierade institutioner som tillhandahållare av informell utbildning.

Som en av utbildarna under utbildningen (engelsklärare), vill jag lägga fram mina egna reflektioner av hela processen och hur projektet förändrade mig och förhoppningsvis bidrog med något för samhället i Makedonien.

 När jag första gången hörde om projektet var jag samtidigt intresserad och utmanad. För mig var detta en möjlighet att hjälpa dessa personer, fångarna, och ge dem en aning hopp och en vision om vad de skulle kunna göra efter att de avtjänat sitt straff och ska tillbaka ut till den ”verkliga världen”. Jag hade en möjlighet att på sätt och vis ändra deras perspektiv genom att göra dem mer kompetenta på arbetsmarknaden, så att de skulle kunna omfattas av samhället så fort som möjligt och börja om sina liv, denna gång på ”rätt spår”, vilket inte är enkelt.

Jag hade även vissa farhågor gällande min säkerhet och huruvida jag skulle kunna göra mitt bästa för de studerande när jag visste i vilken omgivning jag skulle hålla lektionerna.

Ur detta perspektiv, när jag har projektet bakom mig och avklarat, kan jag ge en objektiv översikt och feedback. Jag blev positivt överraskad av de studerandes inställning till hela kursen. De var mycket engagerade i arbetet och alltid närvarande under lektionerna. Deras äkta intresse fick mig ännu mer motiverad att göra mitt bästa och hjälpa dem att enklare klara av de hinder de hade. Deras respekt för mig och deras acceptans fick mig att känna mig så välkommen, att även om vi för det mesta hade en vakt eller psykolog med oss under lektionerna, kände jag mig inte alls rädd och våra lektioner var alltid produktiva, med mycket humor och en härlig atmosfär.

Alla deltagare avklarade kursen och lärde sig grunderna i engelska. De var alla överens om att kursen måste få en fortsättning på en högre nivå. De var mycket belåtna och tacksamma över att ha fått en möjlighet som denna, så när de lagt detta liv bakom sig kan de återgå till sina familjer och göra mer.

 Jag vill uppmuntra alla organisationer att delta i projekt som detta, ett projekt som ger fångarna en möjlighet att känna sig nyttiga i samhället som produktiva individer. På detta sätt kan vi hjälpa dem hitta sig själva igen och bidra till minskad brottslighet i samhället.

 

Snezana Danilovska, engelsklärare och projektutbildare

Lifelong Learning Network Macedonia

Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du byta språk?

Detta dokument är också tillgängligt på andra språk. Du kan välja språk här under.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna