Hoppa till huvudinnehåll
Blog
Blog

Varför det är viktigt med nivåer av livserfarenhet vid inlärning

Om en vuxen studerande har livet som lärobok, är seniorer de som har flest sidor i sina böcker. Erfarenhetslärande kan bidra till att föra det här i förgrunden, argumenterar Anita Malinen.

:Bild: Heini Huhtinen. Författare till originaltexten publicerad på engelska.

På tre snabba sätt. Om en vuxen studerande har livet som lärobok, är seniorer de som har flest sidor i sina böcker. Erfarenhetslärande kan bidra till att föra det här i förgrunden, argumenterar Anita Malinen.

Innan hon började i den akademiska världen, hade Anita Malinen, nu en föreläsare inom vuxenpedagogik vid Jyväskylä universitet i Finland, arbetat vid olika vuxenutbildningsinstitut och icke-formella inlärningsmiljöer. Hon blev fascinerad av vad hennes elever delade med sig om sina egna lärandeupplevelser.

Sedan dess har nyckelordet i Malinens arbete varit vuxnas erfarenhetslärande, med hänvisning till teorin om att en person kan undersöka och utnyttja sin egen livserfarenhet som grund för livslångt lärande.

För några år sedan ombads Malinen att delta i ett liberalt vuxenutbildningsinitiativ, men den här gången var det särskilt inriktat på de som anses vara seniorer. Trots att hon först tvekade – ”jag är trots allt inte gerontolog”, påpekar Malinen – började hon leta efter befintlig forskning i ämnet.

Jag blev förvånad över hur lite hade blivit sagt om äldres lärande ur ett vuxenpedagogiskt perspektiv.

”Jag blev faktiskt förvånad över hur lite hade blivit sagt om äldres lärande ur ett vuxenpedagogiskt perspektiv. Åldrande studeras fortfarande ofta genom vad som saknas eller gått förlorat, och även om det här är viktigt på många sätt ansåg jag att det också var viktigt att undersöka vad som vunnits. Vad är det som äldre människor har”, förklarar Malinen.

Under de senaste åren har Malinen deltagit i flera initiativ som riktar sig till äldre studerande.

Vi ställde tre frågor till henne om hur man tillämpar teorin om erfarenhetslärande för att arbeta med äldre människor.

Varför är erfarenhetslärande särskilt viktig för äldre studerande?

Som Eduard C. Lindeman på ett berömt sätt konstaterade år 1926 är erfarenhet den vuxna studerandens levande lärobok. Och enligt min mening gäller det här särskilt äldre studerande. De har trots allt flest sidor i sina läroböcker. Så kallad ”ålderdom” är på många sätt också den tid i livet då en person är som mest självreflekterande.

Jag vill också tala om minnesbaserat lärande. Det här innebär att man måste överväga hur tidigare erfarenheter och minnen påverkar de sätt vi lär oss, ibland på ett restriktivt sätt. Psykologer erkänner också att vissa minnen är starkare än andra, och dessa minnen kan ändra vårt sätt att tänka och agera i olika situationer.

Ett typiskt exempel på detta skulle kunna vara när personer från en äldre generation deltar i icke-formellt lärande, kan de lätt se på det som om de gick tillbaka till skolan och därmed automatiskt betrakta läraren som en auktoritet, som de gjorde i sin barndom. Att till exempel använda en pulpet kan förstärka denna typ av regression. Det kräver ofta arbete för att förändra den här attityden och sätta studerandens egna erfarenheter och åsikter i förgrunden.

Vad bör vuxenutbildarna tänka på när de arbetar med äldre personer?

Det är viktigt att erkänna att det inte nödvändigtvis är lätt att konfrontera sina minnen eller undersöka varför vi tänker på ett visst sätt. Därför är det verkligen viktigt att skapa de rätta förutsättningarna för en öppen dialog – människor med olika bakgrund kan hjälpa varandra att undersöka och lära sig av sina erfarenheter.

Dialoginlärning innebär också att utbildaren måste kunna ge upp sin ställning som auktoritet. Att vägleda en heterogen grupp med studeranden i olika åldrar och bakgrunder innebär att erbjuda gruppen så många aktörskap som möjligt. De måste hitta de bästa sätten att lära sig som passar sina egna behov.

Det är viktigt att erkänna att det inte nödvändigtvis är lätt att konfrontera sina minnen eller undersöka varför vi tänker på ett visst sätt.

Att undervisa om dialog med dialogstrategin kan till exempel se ut så här: alla i gruppen väljer ett bildkort som för dem på något sätt representerar en dialog och delar med sig om varför de valde det specifika kortet. I de flesta fall upptäcker gruppen att de viktigaste teorierna och huvudargumenten om temat kommer att behandlas redan under den här övningen.

När man talar med vuxenutbildare som arbetar med äldre har en återkommande oro att göra med deras etiska ansvar gentemot studerande med minnesstörningar. Det här är inte en enkel pedagogisk fråga, utan en viktig fråga att noga överväga.

Hur kand erfarenhetslärande bidra till att forma framtiden för livslångt lärande?

Det finns ett citat i psykologen Hilkka Niemeläs bok om att gå i pension. Niemelä skriver att hon efter sin egen pensionering märkte att när hon skulle köpa en bussbiljett började föraren fråga: ”En vuxen eller...” Det korrekta svaret på frågan var naturligtvis ”Nej, en pensionär”.

Det finns fortfarande en djupt inrotad uppfattning i vår kultur om att pensionärer också pensioneras från livet och lärande i allmänhet.

Det tycker jag är intressant eftersom det belyser vad många äldre människor upplever, dvs. förändringen i hur de behandlas i allmänhetens ögon. Även om det sakta förändras finns det fortfarande en djupt inrotad uppfattning i vår kultur om att pensionärer också pensioneras från livet och lärande i allmänhet. Det är mycket viktigt att ifrågasätta detta – även om man upplever begränsningar av rörligheten eller har hörselproblem behöver det inte innebära begränsningar av inlärningen. Tvärtom har pensionärerna alla dessa olika nivåer av erfarenhet som bör användas vid inlärning.

Det är också viktigt att inte måla upp människor för mycket som en sak, eftersom det här kan hindra samspelet och inlärningen mellan individer. Jag tänker ofta på det här när jag deltar i min yogaklass på ett lokalt vuxenutbildningscentrum. Åldersgruppen i klassen sträcker sig från människor i 20-årsåldern till människor över 80 år, och vi är alla där för samma sak – för att lära oss yoga. 

Författaren: Heini HuhtinenBlogg har publicerats på engelska 01.04.2020 i Elm Magazine.

Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du byta språk?

Detta dokument är också tillgängligt på andra språk. Du kan välja språk här under.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna