Hoppa till huvudinnehåll
Blog
Blog

Marion Fields: ”volontärens viktigaste kunskap är att lyssna” – på studiebesök i London

Vad är effektivt lärande i volontärarbete och var uppstår det? I sommar reste jag som en del av vårt Erasmus + Mobilitetsprojekt för att studera i London och besökte fem volontärorganisation.

I somras reste jag till London på studiebesök som en del av vårt Erasmus+-mobilitetsprojekt. Min värd var Studiecentralen Sivis mångåriga projektpartner Eco Communities, ett socialt företag verksamt i sydöstra London, som främjar den lokala gemenskapen genom att hålla igång bibliotek, utbildning och många olika slags projekt. Jag besökte även fyra andra organisationer på olika håll i staden och fokuserade på volontärernas utbildning och lärande som en helhet: strategisk planering, effekt och inlärarnas erfarenheter.

Under sju dagar träffade jag många volontärer och anställda som handledde dem, vars arbete har en stor effekt inom deras egna områden: de driver matbanker och bibliotek, erbjuder familjer stöd med bl.a. amning och gör många andra saker.

Med mig hem fick jag några goda idéer för finländska organisationer. Till exempel håller volontärcentret Manor Garden Centre i Islington ett par gånger om året feedbacksessioner, där personalen och volontärerna tillsammans analyserar feedbacken och utvärderar verksamhetens kvalitet. Samtidigt delar man ut priser och äter tillsammans.

Jag lärde mig många saker som för mig framåt i arbetet – jag talade med bibliotekarierna om hur de analyserar inlärningsbehoven hos biblioteksvolontärerna som de handleder och pratade med en kollega i Camden kommuns hälsotjänster om utvärdering. Detta var viktigt, eftersom arbetet för närvarande omfattar bl.a. att främja den övergripande strategiska planeringen av prognostisering och utbildning.

Hos familjeorganisationen Little Village Camden fick jag nya tankar kring hur användarperspektivet i de tjänster som volontärerna erbjuder kan utnyttjas vid planeringen – min arbetserfarenhet från ett barnklädsloppis under studietiden kom väl till hands när jag talade med volontärer och anställda medan vi sorterade donationskläder! På biblioteket träffade jag en erfaren volontär som talade om utbildning i idrottsföreningar där hen varit tränare, och hur man kan få lokala föreningar att verka självständigt med hjälp av en utbildningsstrategi.

Vad är då effektivt lärande inom volontärarbete och hur uppstår det?

Volontärerna som jag intervjuade hade många slags uppfattningar om ämnet, men alla pratade om att följa och lära sig av mer erfarna volontärer. Större delen av de volontärer som jag träffade hade fått introduktion i uppgiften, men för det mesta upplevde de att det inte var lika nyttigt som att lära sig genom att göra. De ansåg dock att en effektiv organisationsutbildning är sådan där utbildaren själv har praktisk erfarenhet av den aktuella uppgiften. Med de anställda talade vi också om identifiering och erkännande av kunskap som uppstår i volontärarbete under en workshop som jag anordnade. De upplever att det är krävande att ta i bruk nya verktyg, då det i landet sedan tidigare används kända program med fokus på att belöna volontärer, som Duke of Edinburgh-priset (som i Finland går under namnet Avartti).

Det som volontärerna i såväl Finland som Storbritannien och andra länder har gemensamt är att verksamheten kräver och skapar interaktionsfärdigheter. Studiecentralen Sivis deltog tidigare i år i genomförandet av en enkät om volontärarbete i Finland, och i den nämndes interaktion oftast som en färdighet som deltagarna lärt sig, oavsett hur länge eller hur mångsidigt volontären hade deltagit i verksamheten. Jag märkte samma sak med volontärerna i London. De ansåg att de viktigaste färdigheterna som krävs är att lyssna och sätta sig i andra personers ställning. Det är tydligt att dessa färdigheter behövs i synnerhet när man arbetar med människor i en sårbar ställning, men detta gäller all volontärverksamhet: människor har alltid en positiv inställning till dig när de blir sedda och hörda. Detta har vi också ofta observerat i utbildningsutvärderingar.

De mångsidiga besöksmålen och deras verksamhet gav mervärde till mitt studiebesök. Jag kunde också observera saker som vi är bra på hemma – till exempel rekommenderar jag att alla föreningar och organisationer tar med volontärer i den strategiska planeringen, eftersom det också ökar utbildningens effektivitet och kvaliteten på lärandet i verksamheten.

Länkar till besöksmålen:

Marion Fields

Sivis Study Centre

Den här artikeln ingår i en serie med artiklar om lärande på området för vuxenutbildning i ett europeiskt sammanhang. Vårt ERASMUS+ KA1-projekt heter ”European Educational Know-how Supporting Civil Society”.

TILLBAKA TILL BLOGSERIENS FRAMSIDA

Login (5)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du byta språk?

Detta dokument är också tillgängligt på andra språk. Du kan välja språk här under.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna