Hoppa till huvudinnehåll
Blog
Blog

Gemensamt lärande bakom galler

Det finns en risk att möjligheterna till högre utbildning i fängelser försummas, eftersom det kan finnas mer akuta behov som att utveckla grundläggande läs- och räkneförmåga. Nu inleds dock ett samarbete mellan fängelser och universitet över hela landet som tillhandahåller en innovativ lösning.

George, Kyle, Graham Poster

Det finns en risk att möjligheterna till högre utbildning i fängelser försummas, eftersom det kan finnas mer akuta behov som att utveckla grundläggande läs- och räkneförmåga. Nu inleds dock ett samarbete mellan fängelser och universitet över hela landet som tillhandahåller en innovativ lösning.

Som akademiker med en bakgrund som lärare tror jag på utbildning som en väg till personlig utveckling. Det finns paralleller mellan universitet och fängelser eftersom båda är inrättningar där många vill förändras och förbättra sina liv. När man arbetar tillsammans för att skapa inlärningsmöjligheter kan det uppstå möjligheter till social utveckling i vid bemärkelse. Det är här nätverket Learning Together kommer in i bilden och i den här bloggen beskriver jag min erfarenhet av att arbeta i det.

Nätverket, som startades av Ruth Armstrong och Amy Ludlow från University of Cambridge, gav mig möjlighet att starta ett samarbete med London-fängelset för att utveckla ett utbildningsprogram på universitetsnivå med temat social rättvisa. Kursen Learning Together: Education for Social Justice utvecklades baserat på principerna bakom Learning Together, där vi fokuserar på inlärningsprocessen som en metod för att koppla samman två olika grupper och möjliggöra personlig utveckling. Kursen utforskade hur utbildning används som verktyg för social förändring och faktorerna som kan påverka detta till exempel historia, kursplan, inlärningsteorier, teknik och utvärdering. Varje onsdag åkte universitetsstudenter till fängelser för att utbilda sig tillsammans med fängelsets studenter. Kursen avslutades med ett firande där alla studenter bjöd in en vän eller familjemedlem till fängelset, berättade om hur kursen påverkat dem och fick diplom för att de genomfört kursen.

George Baker

©Bild av George Baker

Kursen gav alla studenter möjlighet att utmana sina förutfattade meningar om vad det innebär att vara student eller fånge, mamma eller pappa, lärare eller student och att genom dialog och reflektion få ett nytt perspektiv på världen. Att förändra ingrodda åsikter och vetande är det som startar den stora förändringen, vilket framgick av den varierade återkopplingen från studenterna:

 

”Det jag lärde mig kommer definitivt att förändra mig i min karriär och mitt moderskap. Alla förutfattade meningar har förändrats och jag kommer att minnas detta hela livet.”

”Det har varit en mycket bra upplevelse och något positivt som jag kunde ta med mig från min tid i fängelse. De pratar alltid om rehabilitering och jag trodde att fängelsesystemet inte visste vad det var innan jag genomförde den här kursen. Det har verkligen fått mig att fundera på framtiden.”

”Kursen har varit spännande och inspirerande. Gruppen tog fram det bästa i oss.”

Trots att fängelsets inlärningsmiljö innebär utmaningar har återkopplingen från studenterna räckt för att jag ska fortsätta arbetet med nätverket, för att skapa transformativa inlärningsmöjligheter och dela med mig av exempel på hur studier kan fungera i fängelset. Nu är det dags för mig att fundera på vad som är nästa steg, vilket omfattar följande frågor: 

  • Hur kan vi fortsätta att ge kursen när finansieringen tar slut?
  • Finns det problem med att ge transformativa möjligheter i en utmanande fängelsemiljö, som gör det svårt att skapa förändring på lång sikt? 
  • Hur kan vi använda förändringen till att förbättra fängelset överlag och förändra kulturen?

Både i Storbritannien och internationellt har många lyckade samarbeten med rättsväsendet genomförts sedan lång tid tillbaka. Prisoners’ Education Trust tillhandahåller genom PUPiL-nätverket en plattform för att dela med sig av upplevelser och spännande utveckling mellan universitet, organisationer, individer och fängelser. När media rapporterar varje dag om svårigheterna i fängelser är det viktigt att ta sig tid att uppmärksamma de många positiva aktiviteterna som sker bakom galler, ofta mot alla odds.

Just is: Learning Together logo
Mer information om nätverket Learning Together och dess grundare Ruth Armstrong och Amy Ludlow och Information om priset som de tilldelades av Butler Trust (på engelska). Följ nätverket Learning Together på Twitter genom  @JustisTogether
Jenny Fogarty
 

Författare: Jenny Fogarty

Jenny Fogarty är assisterande professor inom lärande och undervisning vid London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London. Hennes kurs ”Learning Together: Education for Social Justice” gavs oktober 2016 till januari 2017.

Twitter: @JennyFog

 

 

Login (7)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du byta språk?

Detta dokument är också tillgängligt på andra språk. Du kan välja språk här under.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna