Hoppa till huvudinnehåll
Blog
Blog

Digitaliseringen möjliggör studier för alla

Vuxnas lärande omfattar så mycket mer än bara möjligheter för vuxna att avlägga yrkesinriktad grundexamen eller få ett avgångsbetyg som utgår från gymnasiets lärokurs samt studentexamen. Det är framför allt ett effektivt sätt att främja samhällelig delaktighet genom att skapa större jämlikhet mellan olika personliga färdighetsnivåer.

I artikelserien På vuxet vis presenterar vi experter inom vuxenlärande och olika verksamhetsmiljöer i enlighet med EPALEs tematiska fokus för 2019. Experterna representerar det mångsidiga och omfattande fältet för vuxenutbildningen i Finland och hör till Utbildningsstyrelsens expertgrupp för vuxenutbildning.

Sami Peltonen har deltagit i Åbo kvällsgymnasiums undervisnings-, förvaltnings- och utvecklingsarbete i över tio år, och numera arbetar han som skolans biträdande rektor. Han känner till särskilt områden som gäller digitalt vuxenlärande och distansstudier. I den här person- och organisationsbeskrivningen presenterar Peltonen verksamheten på Åbo kvällsgymnasium i anknytning till temat.

Sami Peltonen tog examen som lärare i matematiska ämnen år 2000. Först arbetade han som lärare vid Åbo kvällsgymnasium, men några år senare blev tjänsten som biträdande rektor ledig i skolan, och Peltonen utsågs till arbetet. I sitt arbete har han deltagit i såväl när- som distansundervisning, hållit nätkurser och tagit del i Utbildningsstyrelsens distansundervisningsprojekt.

– Åbo kvällsgymnasium är en stor skola och därmed är min arbetsbeskrivning mycket varierande. Administration tar naturligtvis den största delen av min tid. Ett typiskt drag för vuxengymnasier är att nätundervisning och digital undervisning ständigt utvecklas. Därmed är min roll att göra det möjligt att genomföra olika saker. Jag kan även komma med initiativ, men lärarna är experter i sina egna läroämnen och de kommer även med de bästa initiativen. Därmed försöker jag göra det möjligt för lärarna att genomföra förnyelser och förverkliga sina egna idéer, berättar biträdande rektor Peltonen.

På Åbo kvällsgymnasium studerar varje år hundratals studerande som siktar mot examen, hundratals ämnesstuderande och hundratals sommarstuderande. Det är ett av de största kvällsgymnasierna i Finland där man kan genomföra hela gymnasiets lärokurs, studera enstaka ämnen eller slutföra grundskolan om man saknar avgångsbetyg. Undervisningen är öppen med mycket små begränsningar för alla som vill studera.

– Cirka hälften av studerandena siktar mot examen och cirka hälften är ämnesstuderande. En del kanske bara studerar till exempel språk för sitt eget nöje, andra vill höja sina vitsord. Vi har även daggymnasiestuderande som inte får allt de vill studera att passa in sitt schema, och därmed kompletterar de sina studier med de nätkurser som vi erbjuder.

Äldre studerande trivs ännu på plats

Tanken om livslångt lärande är drivkraften bakom verksamheten på Åbo kvällsgymnasium. Enligt biträdande rektor Sami Peltonen har allmänbildningens betydelse bara ökat år för år, eftersom vi alla är omgivna av enorma mängder information, varav var och en i något skede måste redogöra för åt både sig själv och andra. Peltonen säger också att en bred allmänbildning är en effektiv motverkande kraft mot till exempel falska nyheter och så kallade alternativa fakta.

– För mig betyder allmänbildning även att man kan utnyttja den informationsmängd som omgiver oss och förädla det till något eget, säger han.

– Många tänker att det skrivna språkets betydelse minskar på sociala medier och i kommunikationsmedel som används av unga, men i själva verket är det tvärtom. Till exempel sköter man mer sällan myndighetsärenden på plats, vilket betyder att betydelsen av skrivfärdigheter och förmågan att uttrycka sig blir viktigare, eftersom myndigheten måste övertygas kortfattat och effektivt. Tyvärr har rättstavning och stilistikkunskaper blivit sämre samtidigt som deras betydelse har ökat.

På Åbo kvällsgymnasium genomförs studier på plats samt som olika nät- och flerformskurser. Enligt Peltonen trivs emellertid de äldre studerandena fortfarande bättre i närundervisning. Naturligtvis finns det många olika orsaker till detta, såsom till exempel önskan att få en social miljö där man för samtal personligen med andra människor.

– Ungdomarna däremot väljer oftare endast kurser från kursutbudet som stöd för sina egna studier och genomför dem på distans. Vi erbjuder möjligheten att göra allt på nätet. Studeranden får själv överväga vad som passar honom eller henne bäst, sammanfattar Peltonen.

Digitaliseringen har flera användningssyften inom pedagogik

Olika digitala lösningar kan bara fungera som hjälpverktyg i inlärningssituationer, men digitalt vuxenlärande kan likaväl innebära att digitala verktyg har införts som en central del av själva lärandets pedagogik.

– Begreppet digitalt vuxenlärande har inte definierats officiellt, så jag vill förstå det så brett som möjligt. Det är alltså något mellan de två föregående exemplen eller allt detta som ryms mellan dessa, funderar Sami Peltonen, biträdande rektor vid Åbo kvällsgymnasium.

Nya hjälpmedel för lärande används på mycket olika sätt i olika läroämnen. Enligt Peltonen är bestämmer i sista hand varje lärare vilka metoder och hjälpmedel de använder.

– Lärarna är proffs i sina egna läroämnen och pedagogik. Det gäller att lyssna på vad de anser är meningsfullt. Jag anser inte att digitaliseringen ska ha något egenvärde, utan man måste hitta verkliga användningssyften. De hjälpmedel som nu används i undervisningen grundar sig främst på såväl forskningsinformation som på att de verkligen konstaterats vara relevanta för lärandet.

Fördelen med digitala undervisningslösningar i vuxenlärandet är uttryckligen att flerforms- och distansundervisning frigör tid. Med andra ord har vuxenstuderande ofta ett större behov att vara oberoende av tid och plats, eftersom flera av dem är bundna till exempel arbete och familj utanför skolan. Därmed fungerar inte nödvändigtvis ett gruppsamtal som sker i realtid på nätet, eftersom det kan vara svårt för en vuxenstuderande att binda sig till verksamhet som sker en viss tid.

– Dessutom tröttnar digitala system aldrig på att ge respons. Det vill säga om man till exempel vill studera språk, orkar systemet hela tiden ge respons och omedelbart lägga märke till då studerandens kunskapsnivå stiger och det ger svårare övningar i takt med lärandet, berättar Peltonen.

Enligt biträdande rektor Peltonen har digitaliseringen förtjänat sin plats i vuxenutbildningens pedagogik, bara detta sker på ett meningsfullt sätt.

– Digitaliseringen har tagit skolorna med storm och blivit en del av klassrummen. Därmed har den emellanåt även kunnat orsaka något kaotiska situationer. Nu börjar vi emellertid ha allt fler praktiska erfarenheter, då vi fått både respons och forskningsinformation om vad som verkligen fungerar. Jag tror att vi så småningom börjar vara i en situation där vi hittar allt fler fungerande lösningar.

Läs även de övriga publikationerna i artikelserien På vuxet vis här!

Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du byta språk?

Detta dokument är också tillgängligt på andra språk. Du kan välja språk här under.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna