Hoppa till huvudinnehåll
Blog
Blog

Isländska stickade tröjor, gubbgympa, sällskapsdans, hebreiska... Studier har varit finländarnas andningshål under coronatiden

Vi frågade, ni svarade: EPALE och Medborgarinstitutens förbund MiF har låtit utföra en enkät om medborgarinstitut, som besvarades av 787 personer.

Fick medborgarinstitutens distansundervisning under coronatiden ris eller ros? Vilken betydelse hade undervisningen för deltagarnas psykiska och fysiska hälsa? Artikeln är en sammanställning över de svar som inkom på EPALE:s och Medborgarinstitutens förbund MiF:s enkät.

Opiskelu on ollut suomalaisten korona-ajan henkireikäTill fördelarna med distansundervisning hör möjligheten att enkelt delta nästa varifrån som helst. Bildbank: Unsplash

Under coronavårarna 2020 och 2021 ordnade medborgarinstituten sin undervisning främst på distans. EPALE och Medborgarinstitutens förbund MiF tillfrågade sina studerande vad de ansåg om distansstudierna. Hela 787 personer besvarade enkäten och delade med sig av sina erfarenheter och tankar om ämnet.

Att döma av svaren var utbudet vid medborgarinstituten ytterst brett och mångsidigt också under distansperioden. Respondenterna hade deltagit i allehanda kurser, där de till exempel fick sticka isländska tröjor, svettas i takt till gubbgympa, öva på att uttala swahili och resa till Tjeckien fåtöljvägen. Undervisningen skedde på diverse plattformar, såsom Zoom, Teams, Collaborate och Whatsapp. 

Korona-ajan kansanopistot

787 respondenter besvarade EPALE:s och MiF:s enkät. Fanny-Sofia Tarkio

Andningshål och rytm i vardagen

Respondenterna hade huvudsakligen positiva erfarenheter av medborgarinstitutens undervisning: den upplevdes vara väldigt värdefull i en tid när det ”nya normala” har medfört många begränsningar i människors sociala umgänge. Nästan var tredje respondent beskriv faktiskt studierna vid medborgarinstituten som ett andningshål i en i övrigt tråkig coronavardag. För många var undervisningstillfällena veckans höjdpunkt. 

Studierna hjälpte många att ta hand om sitt eget välbefinnande. Flera respondenter beskrev hur de inplanerade lektionerna gav rytm åt en vardag där monotona dagar i övrigt avlöste varandra – en återkommande hobby bidrog till att hålla modet uppe. Också innehållet i undervisningen var viktigt för såväl kropp som själ – enligt respondenterna var till exempel institutens idrottskurser ett bra sätt att hålla sig i trim medan idrottslokalerna hölls stängda. Konst å andra sidan upplevdes som en terapeutisk aktivitet som bidrog till psykisk hälsa. 

Medborgarinstituten har alltid varit sociala mötesplatser. Till all lycka förmådde de också vara det under coronapandemin. Undervisningen var därför särskilt viktig för dem som bor ensamma eller tillhör någon riskgrupp och som tvingades tillbringa mycket tid instängda mellan fyra väggar. Kurskamraterna kunde vara de enda kontakterna under veckan, och många respondenter upplevde kurserna som sociala, trots distansen. 

Tyvärr måste en del kurser flyttas fram eller ställas in på grund av coronapandemin. En del av respondenterna upplevde att det här bidrog till en känsla av depression och marginalisering.   

Internetkurser runtom i Finland

Webbaserade studier införde en ny sorts flexibilitet i undervisningen. Tack vare videouppkoppling kunde man också delta kurser vid institut på andra håll i landet. En respondent konstaterade också att hen inte i sitt eget närområde skulle ha kunnat delta i den kurs som hen upplevde som givande.

Flexibiliteten utsträckte sig även till andra sidan skärmen – det gick lika bra att delta i lektionerna hemma i soffan som ute på stugan. Många nämnde också att de överraskats av hur väl till exempel joga fungerar hemma i vardagsrummet.   

Inte alla kurser gick emellertid att förverkliga på distans. Anna Majanen hann med omkring hälften av sin kurs i motionsboxning våren 2020 innan coronan slog till och tvingade medborgarinstituten att stänga. Därefter fick hon skriftliga instruktioner per e-post för att slutföra kursen. 

”I praktiken kan man inte riktigt motionsboxa ensam i en etta. Det handlar om en kontaktsport och för träningen behöver man helst ett par men åtminstone en boxningssäck och ordentligt med plats”, konstaterar Majanen. 

”Dessutom anser jag att säker handledning i boxning kräver närvaro. Enligt mig behövs det en rätt bra videouppkoppling för att motionsboxning ens i teorin ska kunna instrueras på distans, eftersom instruktören bör kunna kontrollera att rörelsebanorna är trygga och slagen korrekta. Därför anser jag att vi borde ha ersatts på något sätt för slutet av kursen.”

Däremot är Majanen nöjd med undervisningen i ryska under coronatiden. 

Under vårterminen 2021 hölls hela kursen på Zoom, vilket fungerade väl. Zoom är bra på så sätt att det också går att arbeta i par eller grupp. Lektionerna inkluderade videor, högläsning och övningar precis som under vanliga lektioner och vår lärare hade ansträngt sig för att skapa dem. En fördel med distansundervisningen var att man inte behövde skynda sig till kurslokalen efter jobbet, utan det räckte med att slå på datorn när man kommit hem.

Också många andra respondenter framhöll det som en fördel med distansundervisningen att ingen tid gick åt för att ta sig till och från en kurslokal. Särskilt när det var mörkt och kallt under vintern kändes tanken på att slå på datorn hemma betydligt trevligare än att ”huttra på en kall hållplats i väntan på bussen”. 

Distansundervisning är emellertid inte enbart drömsättet att studera för den bekvämliga, utan det kan också bidra till faktisk jämlikhet. Bland respondenterna ingick personer med rörelsenedsättning, nedsatt hörsel eller känslighet för mögel, och för dem har distansundervisning varit den enda möjligheten att delta i kurser. De önskade att undervisning på distans ska ges också efter coronapandemin.

Glädje över lärarnas kompetens, ilska över tekniska problem

En stor del av respondenterna uttryckte uppskattning för medborgarinstitutens lärare och personal som visat flexibilitet genom ”fenomenala prestationer i en oberäknelig coronasituation”. Lärarnas entusiasm för att få distansundervisningen att fungera så väl som möjligt och kreativ problemlösning värmde många kursdeltagares hjärtan. Några respondenter berömde även medborgarinstitutens it-support, som inför kurserna orkade instruera deltagarna i hur plattformarna ska användas. 

Hackiga förbindelser och deltagarbortfallet när kurserna flyttas till internet väckte förtret. Några respondenter nämnde dessutom avsaknaden av mötesetikett som ett irritationsmoment. Att andra deltagare lät sina mikrofoner stå på onödigt länge kunde till exempel störa undervisningen. 

Det fanns emellertid orsaker till deltagarbortfallet i samband med distansundervisningen. Många respondenter uppgav att det inte kändes meningsfullt att sitta framför sin dator på fritiden efter att ha jobbat framför skärmen nästan hela dagen. Distanslektioner kunde till och med upplevas som ångestfyllda. Några upplevde också att den sociala biten hade blivit mer intetsägande i och med att kurskamraternas ansiktsuttryck, känslor och spontana reaktioner inte förmedlades särskilt väl via skärm. 

Sett till helheten blev distansstudierna ändå inte så förfärliga som man till en början kunde föreställa sig, och fördelarna har rentav överträffat nackdelarna. Många svar gav uttryck för tacksamhet för att undervisning ordnats under den svåra tiden. Det är alltså knappast något under att många av medborgarinstitutens studerande uppgav att de redan anmält sig till de kurser som ordnas hösten 2021 – oavsett om de går av stapeln fysiskt eller på internet! 

Alice Jäske är fri skribent och pedagog med inriktning på vuxenutbildning. Tidigare jobbade hon som EPALE-ambassadör. Hon var också en av medlemmarna som stiftade föreningen Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto.

Login (3)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du byta språk?

Detta dokument är också tillgängligt på andra språk. Du kan välja språk här under.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna