European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Internationellt samarbete kring friluftsliv

Sjöviks folkhögskola har genom Erasmus+ ett utbyte med Tyskland och Rumänien.

Sjöviks folkhögskola i Dalarna har genom Erasmus+ strategiskt partnerskap ett utbyte med en högskola i Tyskland och en organisation i Rumänien. Målgruppen är studerande och ledare i friluftsliv och uteliv. 

Nysätern Erasmus+

Samarbetspartner till Sjöviks folkhögskola är högskolan Berufliche schulen Hermannswerder i Potsdam, Tyskland, och organisationen Outward Bound Romania i Sovata, Rumänien. Projektets syfte är att lära av varandra genom att vid tre tillfällen om tio dagar och utveckla deltagarnas färdigheter och kunskaper från rumänska, svenska och tyska traditioner, idéer och metoder. 

Fjälltur med ovana gick bra

Sjöviks folkhögskola var värd för det första utbytet i januari 2020 och deltagarna hade då i uppgift att förbereda och leda i skog, på fjäll och i traditionellt friluftshantverk vid skolans fäbodstugor i norra Dalarna.

  • Omkring sju studenter och ledare från varje land var med på en vecka lång. Det var första gången många fick uppleva riktig vinter och korta, kalla dagar och de flesta hade ingen skiderfarenhet. Trots det fungerade det väldigt bra, säger Bo Weslien, lärare.

Pandemin innebar som för så många andra en paus, och tyvärr fick ett planerat besök i Rumänien i oktober ställas in. I februari 2022 hoppas Bo Weslien att de ska kunna resa dit och bland annat ta en tur till bergskedjan Karpaterna.

Snöskor

Skillnader mellan de tre länderna En del i projektet är att undersöka hur friluftslivet skiljer sig mellan de tre länderna. En tydlig skillnad är att Allemansrätten inte finns i Rumänien och Tyskland och att miljöerna ser olika ut – skolan i Tyskland ligger i en tätortsmiljö, medan skolorna i Sverige och Rumänien erbjuder skogsmiljö och alpin miljö.

  • I Tyskland jobbar de på ett annat sätt i och där kommer vi istället ha kortare turer på en dag och sedan ha olika aktiviteter som träffa barngrupper och gör specifika övningar som till exempel trädsittning där man upplever ljud och dofter och samtalar i grupp om sina upplevelser.

Varför ska man jobba med internationella utbyten, tycker du?

  • Det ger mycket – nu har vi kollegor i andra länder där vi har stort utbyte med varandra. Vi har upptäckt att det finns traditioner i andra länder som är användbara för oss till viss del och även sett skillnader i pedagogik. Det var också givande både personligt, pedagogiskt och filosofiskt. Det sistnämnda är viktigt för oss på vår kurs där vi resonerar en hel del och undersöker idétradition kring att vara ute.

Har du något tips till andra som planerar ett utbyte?

  • Var så tydlig som möjligt som det bara går, till exempel med program, ekonomi, gästernas ansvar och håll i gång en dialog med gästerna inför, under och efter utbytet, säger Bo Weslien.
Login (1)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna