European Commission logo
Skapa ett konto
Blog
Blog

Hur kan de nyanlända hamna i de rätta grupperna?

Trots att studievägar inom SFI kan tänkas vara upplysande kan elevernas rätta kunskapsnivåer inte direkt avläsas. Är kartläggningen den rätta vägen?

Hej alla läsare och bloggförfattare!

Jag heter Miguel och har arbetat på Komvux SFI de senaste 7 åren. Jag har erfarenhet av B, C och D-kurser i studievägarna 2 och 3. Med tanke på att Skolverket nyligen släppt ett nytt material om hur kartlägga nyanlända med ingen litteracitet eller möjligen någon form av (omedveten) litteracitet, kom jag att tänka på att det ett antal gånger har varit nödvändigt med kartläggning men först efter en längre tid som eleven har påbörjat studierna. Att kartlägga elever kommer alltså inte alltid i första hand. Vi rättar oss efter studievägar och det används som vägvisare för att kunna placera vederbörande i någorlunda rätt grupp. 

Det som bekymrar mig är att vi inte har ett bättre sätt att från första ögonblick fånga upp dessa elever som visserligen har en skolgång bakom sig men som det senare visar sig inte ligger på en nivå som motsvarar den genomsnittliga nivå som vi är vana vid, som vi har satt ribbhöjden på. 

Därför är just nu min fråga om det redan finns någon annanstans i skolvärlden en typ av kartläggning som hjälper på ett effektivt sätt eller möjligen om Skolverkets kartläggningsmaterial kunde utnyttjas för det ändamålet. Det kanske är en fråga om kostnader då en riktig kartläggning av samtliga elever som skrivs in verkligen kräver resurser. Men i så fall är kostnaderna per individ desamma vad gäller litteracitets kartläggning som Skolverket har publicerat. Som det ser ut just nu är kostnaderna i lärarresurser ganska stora utan initialkartläggning. Det går åt en hel del tid utan att eleven i fråga kan fångas upp som felplacerad och den eleven har gått en delvis förlorad tid i undervisningen viket minskar effektiviteten i skolsystemet.

Jag vill gärna starta ett samtal om detta då det har varit något av ett större bekymmer för många pedagoger. Tack för er tid och hoppas att någon följer med mitt resonemang.

//Miguel

Login (1)
Etiketter

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna