Blog
Blog

Gotlands bildstenar blir digitala

Gotlands museum ska digitalisera öns bildstenar. Stenarna kommer att visas i en interaktiv utgåva tillgänglig för forskare och allmänhet.

Gotlands museum ska digitalisera öns bildstenar. Stenarna kommer att visas i en interaktiv utgåva tillgänglig för forskare och allmänhet. ”Digitaliseringen möjliggör nya tolkningar”, säger arkeolog Per Widerström.

 

Gotlands museum vill skapa en interaktiv digital utgåva av gotländska bildstenar. Utgåvan ska bestå av högupplösta 2,5 och 3D-bilder, digital data, fyndkontexter, kronologi samt forskningshistorik. I Erasmus+ projektet Forntida bilder 2.0, deltar forskare från Stockholms universitet, Riksantikvarieämbetet, arkeologer från Gotlands Museum och experter på scanningstekniker.

Idén till Forntida bilder 2.0 är inte ny. Redan 1942 publicerade Sune Lindqvist, professor i arkeologi vid Uppsala universitet, en samling av alla då kända gotländska bildstenar och sedan dess har man försökt hålla ordning på dem som har hittats. 2004 lämnades materialet över till Per Widerström och hans kollega Johan Norderäng, arkeologer på Gotlands museum.

-Vår ambition var att ge ut en volym med de bildstenar som hittats sedan 1942 men vi insåg att vi var tvungna att ta med alla bildstenar. Idag finns det uppgifter om drygt 570 kända exempel. Nu har Gotlands Museum, Riksantikvarieämbetet och Stockholms universitet gått samman för att publicera dem i mycket hög upplösning, berättar Per Widerström.

Visby

Ny teknik möjliggör nya tolkningar

Den höga upplösningen gör så att det går att se ristningar som ögat inte uppfattar. Det går också att vända och vrida, lägga skuggor och analysera på skärmen vid sin dator. Hela samlingen av bildstenar, var de än finns, blir tillgängliga i var och ens egen dator.  

Projektet har pågått i ett par år nu och man har kommit en bit på vägen. Det finns fortfarande bildstenar som ska fotograferas men år 2024 är det tänkt att projektet ska vara i hamn. Då ska det finnas en samling där det finns all möjlig information om varje enskild bildsten. Information om hur, var och när den hittades, var den förvaras nu och vilket nummer den har i olika arkiv.

-Som arkeolog underlättar det oerhört att det finns digitaliserade samlingar, kartor och arkiv. Det snabbar upp arbetet. En hel del ny information, nya bilder, kanske även nya berättelser och detaljer kommer att komma fram under arbetets gång, säger Per Widerström.

Gotlands Museum har ett publikt arkiv och bibliotek, Svahnströmska rummet, föremålssamlingar i Magasin Visborg samt en kulturmiljöavdelning för arkeologi och byggnadsvård. Fornsalens förlag ger ut litteratur inom museets olika ämnesområden, alltid med en koppling till Gotland.

Museet deltar i projekt som kan bidra med ytterligare kunskap kring samlingar eller gotländskt natur- eller kulturarv och konst men också utställningar, pedagogik och besöksnäring.

 

Hur tror du digitalisering förbättrar för muséer?

”I det här fallet är det framförallt rent forskningsmässigt. Vi har på bildstenarna unika bilder från järnålderns samtid. Vi ser båtar med segel, skot, hur vapen förvarades, bemanning med mera. Vi ser hur man klädde sig, hur frisyrer och skäggmode såg ut och vi ser ceremonier. Allt detta blir en möjlighet för oss att förbättra våra berättelser.”

”Sedan finns det andra aspekter på digitalisering som har med tillgänglighet att göra. Vi har under pandemin gjort flera inspelningar av visningar och presentationer. Vi har både spelat in och sänt live. Det har varit kul och förhoppningsvis också nått en ny publik.” 

 

Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna

Kommande evenemang

17 Nov
2021
Upcoming

YH-forum

Sverige
Stockholm