Hoppa till huvudinnehåll
Blog
Blog

Godnattsagor inifrån och fängelsebibliotekariens vardag

På Skänningeanstalten har intagna pappor, de senaste åren, erbjudits att delta i studiecirkeln Godnattsagor inifrån. För tillfället finns det inga studiecirklar igång, men förhoppningen är att de ska dra igång igen så småningom. Studiecirkeln omfattar 6 fastställda träffar där deltagarna bl.a. under en träff får träna sig på att läsa högt tillsammans med en dramapedagog. Fängelsebibliotekarien köper in lämpliga böcker utifrån barnens åldrar och eventuella intressen. Tillsammans med de kriminalvårdare som också är cirkelledare och fängelsebibliotekarien väljer deltagarna ut böcker som är lämpliga för just deras barn. Resultatet blir en egenproducerad ljudbok med ett egentillverkat omslag att skicka hem till barnet.

På Skänningeanstalten har intagna pappor, de senaste åren, erbjudits att delta i studiecirkeln Godnattsagor inifrån. För tillfället finns det inga studiecirklar igång, men förhoppningen är att de ska dra igång igen så småningom. Studiecirkeln omfattar 6 fastställda träffar där deltagarna bl.a. under en träff får träna sig på att läsa högt tillsammans med en dramapedagog. Fängelsebibliotekarien köper in lämpliga böcker utifrån barnens åldrar och eventuella intressen. Tillsammans med de kriminalvårdare som också är cirkelledare och fängelsebibliotekarien väljer deltagarna ut böcker som är lämpliga för just deras barn. Resultatet blir en egenproducerad ljudbok med ett egentillverkat omslag att skicka hem till barnet.

"En så fin present kan du inte köpa för pengar. En saga från hjärtat, direkt från pappa", säger bibliotekarie Nils Grönlund som arbetar med Godnattsagor inifrån på anstalten i Skänninge. Nils, eller Nisse som han kallar sig, arbetar som fängelsebibliotekarie på halvtid och som ”vanlig” bibliotekarie på Mjölby bibliotek på halvtid. Kriminalvården köper bibliotekstjänsten från Mjölby kommun och med jämna mellanrum köps även studiecirklarna Godnattsagor inifrån in.

Syftet med projektet är att stärka banden mellan papporna och barnen samtidigt som språkutvecklingen hos barnen främjas. Godnattsagor inifrån startades i Malmö för 11 år sedan. Den som vill läsa mer om Godnattsagor inifrån kan bland annat göra det här. Sara Alzén, bibliotekariestudent vid Uppsala universitet, genomförde under 2019 en kvalitativ undersökning av Godnattsagor inifrån. Resultatet blev masteruppsatsen "Wow, nu har jag äntligen gjort nånting som det förväntas av en förälder att göra".  Det går också att läsa med på Kriminalvårdens webbsida.

The UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL)  har gett ut en rapport om fängelsebibliotek runt om i världen, “Books beyond bars: The transformative potential of prison libraries”. 

Fokus ligger på hur biblioteken bidrar till de intagnas möjlighet till utveckling och utbildning.  Rapporten innehåller exempel från fängelsebibliotek runt om i världen. Ett av initiativen som presenteras är “Storybook dads” – ett projekt som på många sätt påminner om Godnattsagor inifrån. Brittiska pappor får träna på att läsa högt och spela in sagor till sina barn. De får också lära sig att redigera ljud och bild – kunskaper som de kan ha nytta av även när de kommer ut  i världen utanför.

Ett annat projekt beskriver en bokklubb på ett fängelsebibliotek i Uganda. Bokklubben drivs av African Prisons Project (APP) och leds av en samtalsledare som också är intagen. Målet med bokklubben är att lära de intagna, som behöver träna sina läs- och skrivkunskaper, ska få möjlighet göra det.

Godnattsagor inifrån har genomförts i omgångar på kriminalvårdsanstalten i Skänninge. När den väl genomförs, brukar en heldag i veckan avsättas för detta, med en grupp på förmiddagen och en grupp på eftermiddagen. Den vanliga biblioteksverksamheten rullar däremot på varje vecka. Två gånger i veckan åker en personal från biblioteken till anstalten, med en säckkärra och fyra plastlådor som ofta är fullastade med böcker.  Det finns ett litet bibliotek på anstalten, men utlånen sker i första hand från en bokvagn som fängelsebibliotekarien kör utifrån ett cirkulerande schema mellan de olika verkstäderna och de båda lärcentra.

De intagna kan låna vilka böcker de vill från Götabibliotekens bestånd. Det som inte finns på bokvagnen kan beställas och levereras vid nästa besök. De som studerar på något lärcentrum har dessutom möjlighet att fjärrlåna via Libris. Önskemålen är väldigt skiftande - allt från avancerad filosofi, fantasy, ”självhjälpsböcker”, andliga böcker, verklighetsbaserat ”kriminellt”, kokböcker, tatueringsböcker och deckare, till levnadsöden och kurslitteratur efterfrågas. Det kan också gå lite trender i vad som efterfrågas – ett tag var det till exempel många som ville lära sig om biodling, berättar Nisse. Under 2019 var det många som efterfrågade tidskrifter, böcker om kost och träning eller böcker om att lära sig spela gitarr. Ibland blir man överraskad av vad som efterfrågas och många gånger får man kolla en extra gång att boken ifråga verkligen skall till anstalten. Påfallande ofta är det mer avancerade beställningar än de man får i den ”vanliga” biblioteksverksamheten. Många intagna är väl pålästa om vilka nya böcker som kommer ut.

Ett färskt exempel på ”ovanligheter” bland det som efterfrågas och överraskningsmomentet, är att alldeles nyligen levererades (barn)böcker om Babblarna och Greta Gris till en intagen som vill läsa för sitt barn. En beställning man blir lite glad och varm i hjärtat av, säger Nisse.

Att kunna läsa och tolka information är en viktig del av vårt samhälle. En del människor kommer i kontakt med böcker och läsning tidigt i livet medan andra gör det först senare. Det finns flera studier som visar på att  ha en läsande förebild är motiverande för att själv bli en person som läser. För den som inte har med sig läsandet som en naturlig del i livet, blir bibliotekariens - och fängelsebibliotekariens i det här fallet - insats allt viktigare.

Anya Feltreuter är bibliotekschef för Mjölby bibliotek som består av huvudbiblioteket i Mjölby, meröppna filialbibliotek i Skänninge, Mantorp och Väderstad samt biblioteksverksamhet på Kriminalvårdsanstalten i Skänninge. Anya är också en av kontaktpersonerna för Svensk Biblioteksförenings expertnätverk  för folkbibliotekschefer samt Standing Committee Member i IFLAs (International Federation of Library Assosciations) Management & Marketing Section. Anya är särskilt intresserad av frågor som rör ledarskap, demokrati och vuxnas lärande.

Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna