Hoppa till huvudinnehåll
Blog
Blog

Från LIA på yrkeshögskolan direkt till chefstjänst

Från LIA på yrkeshögskolan direkt till chefstjänst! Andreas gick en YH-utbildning till kravanalytiker inom IT och gjorde LIA på ett företag i hörselteknikbranschen. Efter examen fick han jobb som operativ chef på samma företag.

Andreas Jonsson är 40 år och bor med sambo och två söner i Tyresö. Andreas arbetade som produktspecialist inom hörselbranschen samt hade en rad olika förtroendeuppdrag i Tyresö när han bestämde sig för att sadla om och gå en YH-utbildning inom kravanalys.

Andreas letade efter en utbildning som skulle ge honom mer kunskaper om hur man designar IT-system. Det som intresserade Andreas var användbarhet och logik för att skapa ett så effektivt IT-system som möjligt. Andreas hittade utbildningen till kravanalytiker inom IT efter mycket sökande på internet. Under sin yrkesutbildning gjorde Andreas sin praktik, LIA, på hörselteknikföretaget Transistor. På vilket sätt stärkte då LIA hos Transistor Andreas i sin framtida yrkesroll?

– Min framtida yrkesroll, som idag är min aktuella roll, skiljer sig en del från den som utbildningen förberedde mig till. Nu är jag operativ chef på just Transistor så LIA var en mycket bra förberedelse inför detta där jag fick lära känna alla medarbetarna och verksamheten. Just för kravrollen var det lärorikt att samverka med andra roller och förstå att kravrollen kan se olika ut beroende på företag, bransch och projekt.

Den största återkopplingen av erfarenheter från LIA tycker Andreas var erfarenhetsutbytet studerande emellan. Han tycker det hade ett stort värde att få höra de andras berättelser för att få en så bred bild av IT-branschen som möjligt. Under LIA fick Andreas en projektsamordnande roll med nära dialog med alla involverade medarbetare. Förutsättningarna var uppstyrda då han fick komma in i ett pågående utvecklingsprojekt.

Samarbetet med Transistor fortsatte även efter LIA och under sommaren, efter sin examen, fick Andreas erbjudande om att börja arbeta heltid med ledning av det dagliga arbetet samt affärsutveckling på Transistor.

Andreas är nu alltså operativ chef på företaget där han gjorde sin LIA. Myndigheten för yrkeshögskolan gick nyligen ut med att det är brist på LIA-platser. Detta på grund av att YH har byggts ut kraftigt de senaste åren och nyligen utökades med ytterligare 5000 platser på höstens utbildningar. Samtidigt har pandemin gjort det svårare för många företag att ta emot LIA-studerande. Nu är det flera yrkeshögskolor och studerande som jagar efter nya LIA-platser. Andreas tipsar om hur företagsledare kan tänka för att möjliggöra för fler LIA-platser, även under pandemin:

– Pandemin påverkar oss på olika sätt. Dels kan omsättningen gå ner vilket gör det svårare att prioritera resurser för handledning, dessutom arbetar många fler på distans. Jag tror det ändå handlar om att hitta en bra matchning så att den studerande verkligen får göra LIA med någon som arbetar med det som utbildningen handlar om. Då kan kunskapsutbyte ske och den studerande får del av handledarens erfarenheter och färdigheter. Då behöver man inte planera så mycket. Man ska inte underskatta en studerande som har färska kunskaper om yrket. YH är genialt på det sättet, att det hela tiden förnyas utifrån marknadens behov. Kunskaperna som den studerande tillägnar sig är därför alltid aktuella och denne kan ofta se utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen som företaget är hemmablinda inför.

Vad har då Andreas för tips till någon som likt honom vill sadla om och gå en YH-utbildning? Han tycker att det är viktigt att man läser in sig på ordentligt innan man väljer utbildning. Den studerande får kunskap som används i arbetslivet idag och träffar många olika människor i olika åldrar med olika erfarenheter. Den som studerar på en YH-utbildning får därför lärdomar både av utbildningen och sina studiekamrater. Stöd och träning i att ta kontakt med tänkbara arbetsgivare och sälja in sig själv är andra fördelar. –  När du har läst på och vet vad du vill, gå en YH-utbildning! säger Andreas.

Login (1)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna