Hoppa till huvudinnehåll
Blog
Blog

Framtidens by - Bredbandsbullerbyar

EPALE Sverige har samtalat med Ingrid och Nikolas Berg, huvudansvariga för utbildningen ”Framtidens by - bredbandsbullerbyar” vid Karlskoga FSK

Skogsbyn

EPALE Sverige har samtalat med Ingrid och Nikolas Berg, huvudansvariga för utbildningen ”Framtidens by - bredbandsbullerbyar” vid Karlskoga folkhögskola. De är ekopedagoger och utbildare som vägleder individer, grupper och organisationer i ”cirkulärande” processer för att ställa om till en ekologisk kultur. Ingrid och Nikolas berättar att den första pilotkursen startade i regi av Nipakademin i Sollefteå kommun, med mycket positiv respons. De och övriga i arbetsgruppen bakom initiativet beslutade att uppvakta Karlskoga Folkhögskola för att erbjuda fler chansen att gå kursen. Karlskoga FSK var positiva och sedan tre år finns kursen som distanskurs på halvfart. Ansökan sker genom ett personligt brev.

”Framtidens by – bredbandsbullerbyar” bygger på en idé om hållbara byar och landsbygdsutveckling som grund för ett hållbart samhälle, med lokala svar på globala kriser. Hållbarhet, demokrati, mångfald och folkbildning är centrala begrepp under vårt samtal om landsbygdens möjligheter för ett hållbart liv. Nikolas och Ingrid har ett stort engagemang och en väl fungerande pedagogik som berör deltagarna genom att de själva gör sig delaktiga i lärprocessen. Den frigörande ekopedagogiken – folkbildning med tydliga ekologiska ramar –  härrör från Paulo Freire. I år har även en ettårig ekopedagogisk kurs startat på Karlskoga FSK.

Begreppet bredbandsbullerbyar handlar om att förena det bästa av traditionell kunskap om kretsloppen med modern teknik. Idén vidareutvecklades i ett Leader-projekt med samma namn som genomfördes av Sollefteå kommuns bostadsbolag Solatum. Visionen var att främja starka och tillitsskapande lokalsamhällen, samtidigt som det fanns behov att öka inflyttningen till kommunen och attrahera folk till landsbygden. En bok baserad på projektet kommer att ges ut under hösten 2021. Den består av flera års samlade erfarenheter och tankar kring vad en by är och hur en by kan vara.

Under projekttiden ombildades den ursprungliga arbetsgruppen till tanke- och handlingssmedjan Byakademin, i syfte att föra erfarenheterna vidare. Byakademin blev en samarbetspartner i projektet och är idag huvudman för kursen “Framtidens by”. I samverkan med Solatum genomfördes även kursveckan Bymester. Den samlade flera intresserade storstadsbor som under en sommarvecka fick lära känna Sollefteås landsbygd och utforska möjligheterna att flytta dit – vilket flera sedan gjorde. Byakademin fortsätter utveckla kurser och i år har ”Framtidens by” även startat på Härnösands folkhögskola.

En bakomliggande vision är “Det nya miljonprogrammet” som vill möjliggöra återflytt till landsbygden och säkra framtidens postfossila livsmedelsförsörjning.

Ingrid Berg skriver i inledningen av boken “Bredbandsbullerbyar - Framtidens by":

”… snarare är det många berättelser och redogörelser av flera års visionerande, drömmande, formande, vridande, vändande, diskuterande och agerande. I sökandet efter vad en by är och vad demokrati och förvaltningskultur kan vara, tror vi att vi har något att dela med oss av. Vår längtan efter att återskapa lokal matproduktion, levande landsbygder och tillitsbyggande gemenskaper har gett oss kunskaper som vi vill sprida vidare. Man kan se det som ett konglomerat av små stenar som kittats samman till en stor sten. Eller en blomsteräng där alla blommor är unika bidrag till ängen och tillsammans bildar ett ekosystem. Mångfald är grunden för hållbara, rättvisa, meningsfulla och inkluderande samhällen.”

ByAkademin består av Thorsten Laxvik, Maria Engelbrektsson, David Bennett samt Nikolas och Ingrid Berg. Ingrid och Nikolas Berg, huvudansvariga för utbildningen "Framtidens by - bredbandsbullerbyar" vid Karlskoga folkhögskola, är ekopedagoger och utbildare. Tillsammans driver de även bildningsföretaget Medskaparna.

 

Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna