Blog
Blog

Ett hållbart arbetsliv och smarta städer

I slutet av november deltog jag på Internetdagarna. Det var första gången för mig och jag blev positivt överraskad av kvaliteten på föreläsningarna.

Den första keynote-talaren på Internetdagarna 2021 var Whitney Phillips, författare, föreläsare och forskare på universitetet Syracuse i New York.

Hon pratade om hur människor beter sig för att hantera stress och osäkerhet och reflekterade kring hur pandemin har påverkat vårt mående och hur vi agerar.  Några tips för att råda bot på stress, som  hon gav, var till exempel att ta en rask promenad, upprepa ett mantra eller göra en ”body scan” alltså känna av vad kroppen behöver just nu. Det i sig är väl inga nya tips men en sak hon sa fastnade hos mig, nämligen att vi måste ta hand om oss själva för att kunna ta hand om andra. I mitt arbete som enhetschef upplever jag ofta att människor prioriterar ner sitt eget välmående till fördel för kollegornas eller verksamhetens behov. Om jag kan få dem att tänka att deras eget välmående är en förutsättning för att kollegorna och verksamheten ska må bra, kanske jag kan förändra hur de prioriterar sin egen hälsa.  

Ett hållbart arbetsliv och smarta städer.

I sin forskning skiljer Philips på falsk information och på information, som inte är falsk, men som förgiftar samtalsklimatet och gör att diskussioner stagnerar. Philips menar att vi, genom att fokusera på hur vi mår, kan förändra det offentliga samtalsklimatet, eftersom stress och mental ohälsa är faktorer som ofta leder till att personer delar information som förgiftar våra diskussioner. Mycket intressant!  Den som vill läsa mer om Whitney Phillips kan göra det här! 

Den första dagen gick det att välja olika spår och jag valde ett som fokuserade på framtidens arbetsliv. Under pandemin har många av oss arbetat helt eller delvis hemifrån. Undersökningar visar att många vill kunna fortsätta jobba på distans – hemifrån eller någon annanstans ifrån – två till tre dagar i veckan och vara på kontoret två till tre dagar i veckan. Emelie Fågelstedt, frilansande digital strateg på Digitala nomader, var moderator. Samtalet rörde sig kring Sustainable Future Work – alltså hur vi uppnår en balans mellan verksamhetens behov och medarbetarnas hälsa. Det diskuterades att teamets välmående heller inte alltid är det samma som individens välmående.

Dessa frågor kan jag känna igen ifrån min egen arbetsplats. Att jobba hemifrån någon dag i veckan kan vara väldigt positivt för individen, men det kan också skapa slitningar mellan de som är på plats (och kanske får göra allt ”skitjobb”?) och de som jobbar hemifrån. Jag tänker att detta kan bli särskilt tydligt på arbetsplatser där vissa professioner kan arbeta på distans, medan andra är mer bundna till en plats.

En intressant aspekt som också nämndes var angående jämställdheten när vi jobbar hemifrån. För många kvinnor har arbete hemifrån kombinerats med hushållsarbete och att ta hand om barn, vilket kan skapa stress och en ohållbar situation. Detta har kanske inte varit så aktuellt i Sverige, men jag känner igen frågan efter att ha diskuterat med en kollega från Kanada där det periodvis har varit lockdowns och människor har förväntats arbeta hemifrån samtidigt som de hemskolar sina barn eftersom skolorna varit stängda.

Det talades också om deurbanisering – när arbetslivet blir mer flexibelt är det fler som väljer att flytta från storstäderna och till mindre städer med bra pendlingsmöjligheter eller till turistkommuner. På olika ställen i landet börjar även co-workingmiljöer dyka upp, där människor har möjligheten att arbeta tillsammans fast ändå var för sig. En spännande tanke som dök upp var om biblioteken skulle kunna få ett utökat uppdrag att fungerar som en slags co-workingmiljöer. Som det ser ut på dagens bibliotek tänker jag att det är vanligt att studenter använder bibliotekens lokaler för att studera. Men det är mer sällsynt att bibliotekens ytor används som kontor eller arbetsplatser.

Det livslånga lärandet – en fras som jag annars främst hört personer inom biblioteksväsendet eller folkbildningen använda – diskuterades också. Det låter rimligt att framtidens professioner inte ställer krav på endast en lång grundutbildning utan att människor kommer behöva utbilda sig mer kontinuerligt genom arbetslivet.

En annan intressant fråga var att det finns en trend att framförallt ungdomar väljer gigekonomi – det vill säga kortare uppdrag – i stället för att vara fast anställda. Detta ställer nya krav på den svenska modellen, som bygger på rätten till tillsvidareanställning och heltidsarbete.

Sammanfattningsvis kan man nog säga att i framtidens arbetsliv är flexibilitet – på flera olika sätt – det nya normala.

Den andra dagen började med en föreläsning av AI-experten och strategiska rådgivaren Dr Ayesha Khanna. Hon pratade om smarta städer och om hur teknik kan användas för att förenkla vår vardag och förbättra vår hälsa. Under hennes föreläsning var det många kommentarer i chatten och många var uppenbart negativt inställda till artificiell intelligens och rädda för de konsekvenser ett mer övervakat samhälle kan få. Khanna var dock noga med att poängtera att det inte är tekniken i sig som är farlig, utan hur vi väljer att använda den. 

Ytterligare en talare den andra dagen var Ulli Samuelsson, filosofie doktor, utbildningschef och lektor i pedagogik vid Jönköpings Universitet. Hon pratade om strategier för att få människor delaktiga i det digitala livet. Hon pratade om vikten av att hitta ställen där tekniken gör nytta i ens eget liv. Risken är såklart överhängande att man glömmer bort det man lärt sig om man sen inte får användning för kunskaperna. Ett tips hon hade var att använda sig av DDM – digital daglig motion – för att hålla kunskaperna vid liv! 

Två fullspäckade dagar var snabbt över. Jag hoppas kunna besöka Internetdagarna även nästa år. Just mixen av olika professioner och olika spår kring ett övergripande ämne tilltalar mig. 

Login (0)
Etiketter

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna