European Commission logo
Skapa ett konto
Blog
Blog

EPALE resurspaket - En djupdykning i EPALE:s temafokus: Inkluderande samhällsförändringar för hållbarhet och rättvisa

Hur säkerställer vi varje individs rätt till utbildning av god kvalitet? Hur når vi ut till utsatta grupper? Hur stärker vi medborgarnas egenmakt?

EPALE Resource Kit - A dive into EPALE thematic focuses: Inclusive Social Change for Sustainability and Fairness

Hur gör vi för att garantera varje individs rätt till utbildning av god kvalitet? Hur når vi ut till utsatta grupper? Hur ger vi medborgare möjlighet att agera för en förändring i inkluderande och hållbar riktning? Hur åtgärdar vi mångfalden?

Genom ett temafokus på Inkluderande samhällsförändringar för hållbarhet och rättvisa under hela 2021 avser EPALE att ta itu med dessa prioriterade frågor och undersöka hur sektorn för vuxenutbildning reagerar på dem genom sina tankar, sin forskning och sina konkreta arbetsmetoder.

Halva året har nu gått och resurspaketet blir nu en första möjlighet att bedöma vad EPALE har producerat under fokusmånaderna, med rekommendationer på höjdpunkter som vägleder dig genom plattformen.

Den första delen av resurspaketet innehåller reflektioner och narrativ i form av längre artiklar, för dig som vill utforska centrala frågor på djupet och vill uppmuntras att tänka utanför ramarna. Avsnittet innehåller bland annat en fantastisk intervju om professionell dansutbildning för vuxna med funktionshinder och en artikel som utmanar vårt sätt att se på äldre, en reflektion om tredje platsens roll i det medborgerliga deltagandet, och en dokumenterad reflektion om hur viktig en medvetenhet om ableism är för nedmonterandet av diskriminerande strukturer.

Paketets andra del fokuserar mer på verktyg och rekommenderade arbetsmetoder och består av instrument och resurser, som ofta tagits fram inom ramarna för olika EU-projekt, tillsammans med inspirerande erfarenheter och fallstudier som kan bidra med energi och inspiration i ditt praktiska arbete. I urvalet finns ett spännande program för personer som lever med demens; ett projekt som undersöker musikens potential som integrationsverktyg; en podcastserie om utbildning och stärkande av familjer; samt en MOOC som riktar sig till dem som arbetar med utbildning till vuxna migranter.

 


 

För att ladda ner EPALE Resource Kit - A dive into EPALE thematic focuses: Inclusive Social Change for Sustainability and Fairness måste du vara registrerad på EPALE.
Glöm inte att logga in och ta del av resurspaketet!

 

Login (25)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du byta språk?

Detta dokument är också tillgängligt på andra språk. Du kan välja språk här under.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna