European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

EPALE resurspaket - En djupdykning i EPALE:s temafokus: Den digitala övergången och möjligheterna med blandad inlärning

Hur kan vi överbrygga den digitala klyftan? Hur håller vi studenterna motiverade med digital teknik?

EPALE Resource Kit - A deep dive into the EPALE thematic focuses: Digital Transition and the opportunities of blended learning

Det första EPALE resurspaket (Resource Kit) skapdes i april 2020, under första vågen av covid-19. Målet var att våra vuxenpedagoger skulle ha tillgång till praktiska och lättillgängliga verktyg i dessa osäkra tider. Nu är det nästan två år senare, och kontexten är en helt annan, även om pandemin fortfarande inte är över. Vuxenutbildningssektorn har genomlevt flera förändringar och nödvändiga anpassningar, som i många fall är relaterade till behovet av förändringar i utbildning och fortbildning i och med den digitala övergången.

Av det skälet valde EPALE att under 2021 ha temafokus på den digitala övergången och möjligheterna med blandad inlärning.

I detta temafokus berördes en rad olika frågor, till exempel:

  • Hur kan vi överbrygga den digitala klyftan?
  • Hur får vi ut så mycket som möjligt av blandad utbildning?
  • Hur håller vi studenterna motiverade med digital teknik?
  • Hur främjar vi inkludering i den digitala utbildningen?

Det är nu 2022 och med det här resurspaketet ska vi utforska det innehåll som EPALE:s användare har producerat på ämnet, väl medvetna om att den digitala debatten kommer att fortsätta under kommande år och genomsyra alla våra diskussioner.

Paketets första del innehåller en del reflektioner och berättelser, längre artiklar och utförligare innehåll som utforskar några nyckelfrågor på djupet. Resan börjar med en artikel om digital kompetens för ett aktivt åldrande, följt av en fängslande intervju där vi försätts i olika framtidsscenarier, och till slut en reflektion över de kulturella institutionernas roll i att presentera ny teknik för sina målgrupper. Den första delen avslutas med en  praktisk artikel om hur mediepedagogiken och den digitala kompetensen kan utökas.

Paketets andra del har ett större fokus på verktyg och praxis, liksom inspirerande lärdomar och fallstudier. I den här delen har vi valt ut: en OER om nyhetsmediekompetens och dess demokratifrämjande potential; en mobilapp som skapar tillgänglighet  för personer med funktionsvariation; en inspirerande berättelse från EPALE-användare om hur självstyrt lärande kan främjas inom undervisning i digital kompetens; och slutligen en verktygslåda om sociala mediers roll för att definiera identiteter.

 


 

För att ladda ner EPALE resurspaket (Resource Kit) - En djupdykning i EPALEs temafokus: Den digitala övergången och möjligheterna med blandad inlärning måste du vara registrerad på EPALE.
Glöm inte att logga in och ta del av resurspaketet!
Login (28)

Kommentar

The digital divide is not always easy to target. There will always be people who unfortunately are against technology or do not have access to technology. On the contrary it is encouraging to see many who are seeking further learning in terms of digital competences.

Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du byta språk?

Detta dokument är också tillgängligt på andra språk. Du kan välja språk här under.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna