Hoppa till huvudinnehåll
Blog
Blog

EPALEs fokus: Digitala färdigheter som en ingångsport till ny kunskap

EPALEs tematiska fokus från april till juni handlar om digitala färdigheter som en ingångsport till ny kunskap

EPALE Digital Skills

EPALEs tematiska fokus från april till juni handlar om digitala färdigheter som en ingångsport till ny kunskap Samhället blir alltmer digitaliserat och sammanlänkat. Den digitala världens genomgripande effekt påverkar de sätt på vilka människor får tillgång till tjänster, hur de lever, arbetar och använder sina röster och hur de bidrar till samhället. Behovet av att utveckla en bättre digital utbildning är nära kopplat till deltagandet i samhället. För att lyckas på en arbetsmarknad som blir mer och mer digitaliserad behöver människor digitala färdigheter, jobbspecifika färdigheter och motivation att klara av förändringar och delta i det kontinuerliga lärandet. Livslånga inlärningsmöjligheter, som blir alltmer tillgängliga online, är viktiga både för lågutbildade arbetstagare och för dem som söker avancerad utbildning. Faktum är att många plattformar ger möjligheter och verktyg för inlärning. Men både elever och de som tillhandahåller utbildningar fortsätter att uppleva hinder för att komma åt dessa på grund av bristen på digitala färdigheter.  Dessutom blir digitala färdigheter allt viktigare för att säkerställa tillgång till viktiga tjänster under nödsituationer som den vi för närvarande står inför med utbrottet av Coronaviruset Covid-19.

Så vilka digitala färdigheter kommer att vara viktiga under de kommande åren? Hur ska lärare utveckla nödvändiga kunskaper och metoder för att effektivt stödja eleverna genom denna omvandling? Hur kan utbildningsleverantörer modifiera eller utöka sina meriter för att möta den växande efterfrågan på digital kunskap?

Delta i denna debatt och dela med dig av din kunskap. Involvera dig genom att dela din åsikt! Har du varit eller är du för närvarande involverad i intressanta projekt som handlar om digitala färdigheter som ett sätt att få tillgång till nya inlärningsmöjligheter? Dela din kunskap och ditt perspektiv med EPALEs community. Den 21 maj 2020 kommer du också att ha möjlighet att gå med i vår online-diskussion om Digitala färdigheter som en ingångsport till ny kunskap.
Login (45)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du byta språk?

Detta dokument är också tillgängligt på andra språk. Du kan välja språk här under.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna